27 | 05 | 2019
Proiecte de hotărâre - sedinta ordinarã CJG (octombrie 2018)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii cu rezultate deosebite la admiterea în liceu

- privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei BURUIANĂ Nataliţa

- privind eliberarea licenţei de traseu, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC ANDREEAS 95 EXIM SRL, pe traseul Măstăcani – Chiraftei – Folteşti – Stoicani – Tămăoani - Frumuşița – Ijdileni - Şivița – Tuluceşti – Vînători

- privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de concurs / examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursului / examenului de ocupare a funcţiei de Director medical (membru al Comitetului director) din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2018

- privind numirea preşedintelui Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2018

- privind aprobarea proiectului ”Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta

- privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați în vederea organizării în comun a unui eveniment muzical dedicat Centenarului Marii Uniri şi Zilei Naţionale a României

- privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galaţi a unui teren în suprafață de 2.136 mp, teren aflat în domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind premierea elevilor din mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2018-2019

- privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2018-2019 (octombrie 2018 – iunie 2019)

privind darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 256/2017 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Județean Galați

- privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului „Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică şi virusologică a pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor infecţii virale cronice, infecţii bacteriene, cameră de sterilizare, arhivă, secţie dermatologie şi infecţii transmise sexual, secţie boli infecţioase I, amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet didactic, vestiare – Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasă Parascheva Galaţi”

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului „Sistem de încălzire şi climatizare, imobile C.J. Galaţi, strada Eroilor nr.7 şi nr. 7A, Galaţi”

- privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) privind realizarea obiectivului „Reparaţii imobil str.Eroilor nr.7” Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului „Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare şi a clădirii afectate spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor”

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea închiderii Centrului de recuperare a victimelor violenţei domestice „Şansa” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea închiderii Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului deconsiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Consiliului regional Nouvelle – Aquitaine, Republica Franceză

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor Dominique DALLAY

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Alain ROUSSET, preşedintele Consiliului Regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză

- privind aprobarea documentaţiei tehnice privind realizarea obiectivului Mărirea capacităţii instalaţiei electrice pentru „Extindere şi reamenajare Secţia Radioterapie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei – Spor putere pe tarif de Racordare şi instalaţie electrică de utilizare”

- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului VLAD Ionel

- privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii el Bibliotecuu „V.A. Urechia” Galaţi

- privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

- privind aprobarea parteneriatului cu Inspectoratul Școlar Județean Galaţi în vederea organizării Concursului Școlar „România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri

- privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului „Branşament apă rece şi contorizare” – Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galaţi

 
Cauta in site