19 | 11 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta ordinarã CJG (iulie 2018)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului ADUMITROAIEI Răzvan-Ionuț

- privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului GROSU Constantin

- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

- privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

- privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2018

- privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România în vederea sprijinirii dezvoltării mediului de afaceri și a implementării proiectului ”SME Academy” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

- privind stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind aprobarea demarării procesului de evaluare a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în vederea închiderii acestuia şi dezvoltării de servicii alternative

- privind aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Județean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”

- privind aprobarea Acordului între Direcția de Sănătate Publică a județului Galați și Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului deconsiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului „Reabilitare sală de sport din incinta Liceului Tehnologic Simion Mehedinţi” Galaţi

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma recalculării Devizului General privind realizarea obiectivului „Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean „Sf.Apostol Andrei” Galaţi

- privind aprobarea Acordului între Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia Galaţi” şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Restaurare şi amenajare sediu Comisia Europeană a Dunării”

- privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

- privind aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție, privind realizarea obiectivului ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați”

 

 
Cauta in site