19 | 11 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta ordinarã CJG (iunie 2018)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind eliberarea licenţei de traseu, până la data de 01.06.2019 pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport STERIAN ALEXANDRU Întreprindere Individuală, pe traseul Pechea - Independenţa (DJ 251Galaţi-Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina)

- privind eliberarea licenţei de traseu, până la data de 30.04.2019, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Lieşti (Halta Şerbăneşti) – Tecuci (SC Pandora Prod SRL)

- privind modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016

- privind modificarea Hotărârii nr. 122 din 14 iunie 2018 privind aprobarea proiectului „Achiziţie utilaj cosire şi întreţinere luciu apă lac Zătun” şi a obligaţiilor ce revin Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi pentru implementarea acestuia

- privind aprobarea parteneriatului cu Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea organizării, la Galaţi, a unui concurs naţional de pescuit

- privind plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă

- privind modificarea statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

- privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

- privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Galați pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Consolidare Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi”

- privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”

- privind transmiterea unor bunuri mobile în folosință gratuită Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați și aprobarea contractului de folosință gratuită pentru bunurile respective

- privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui imobil (teren), situat în municipiul Galați, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al municipiului Galați şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului (clădire și teren aferent) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”

- privind aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est pentru anul 2018

 
Cauta in site