19 | 12 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta CJG (mai 2018)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.58/30.03.2018 privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2018

- privind darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Galaţi

- privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de administrare directă nr. 4462/23.04.2018 încheiat între Consiliul Județean Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă)

- privind aprobarea Proiectul Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţii: Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi

- privind aprobarea Proiectului tehnic şi documentaţiei de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE, JUDEŢUL GALAŢI”

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire Pavilion Pediatrie şi Modernizare Spital Orăşesc Tg.Bujor” Galaţi

- privind aprobarea Proiectul Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţii Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor”(fosta Farmacia Tinc) Galaţi

- privind eliberarea licenţei de traseu,până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Danixmond Tur SRL, pe traseul Vlădeşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA)

- privind eliberarea licenţei de traseu,până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Bereşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA)

- privind eliberarea licenţei de traseu,până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Frăţia Andronache DV SRL, pe traseul Pechea – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA)

- privind eliberarea licenţei de traseu,până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC EUROTRANSDAR SRL, pe traseul Umbrăreşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA)

- privind aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”

- privind aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova, Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” Galaţi şi Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galati, Romania and Hincesti, Republic of Moldova”

- privind aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, UAT Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul Raional Anenii Noi, Republica Moldova şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Handle with care. Patient friendly hospitals in the cross-border area Romania – Republic of Moldova”

- privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

- privind modificarea statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi

- privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2017-2018 (lunile mai şi iunie)

- privind rectificarea programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021 al bugetului local al Judeţului Galaţi

 
Cauta in site