19 | 12 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta CJG (aprilie 2018)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53/2018 privind aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative”

- privind aprobarea instituirii dreptului de uz şi servitute de trecere, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galaţi, asupra terenului în suprafaţă de 30 m2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, str. Ştiinței nr.177, mun. Galaţi

- privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi în vederea organizării în comun a unor evenimente

- privind modificarea Hotărârii nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)”

- privind rectificarea programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021 al bugetului local al Judeţului Galaţi

- privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2018

- privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Vîrlezi din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Vîrlezi, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 154/27 iulie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod - Drăguşeni (DJ251A)”

- privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţii „Extindere si reamenajare secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf.Apostol Andrei” Galaţi

- privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Buciumeni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Buciumeni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

- privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Bălăşeşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Bălăşeşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

- privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Jorăşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Jorăşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului „Reabilitare şi Consolidare Poduri şi Podeţe, judeţul Galaţi”

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF/DALI (Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), privind realizarea obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 
Cauta in site