19 | 12 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta CJG (martie 2018)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind desemnarea unui membru titular şi a unui membru supleant, din partea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi

- privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Şerban Ecaterina-Lidia

- privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi

- privind modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Bibliotecii “V. A. Urechia” Galaţi, pentru anul 2017

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul 2017

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, pentru anul 2017

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, pentru anul 2017

- privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs / examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor / examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind corectarea traseului şi a lungimii drumului judeţean DJ 242C, Bălăbăneşti (DN 24D) – Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 6+000) – Limită jud. Vaslui (km 14+000) – Aldeşti (DC 5 km 7+000)

- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Mecanturist Galaţi în vederea desfăşurării unor activităţi de voluntariat privind protecţia şi conservarea mediului înconjurător în Pădurea Gârboavele

- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

- privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

- privind aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2017

- privind rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi aprobarea bugetului fondurilor nerambursabile pe anul 2018

- privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ALEXANDRU Adrian - Dănuţ

- privind aprobarea Protocolului interinstituţional de colaborare, în vederea sărbătoririi Zilei Drapelului Naţional – 26 iunie şi Zilei Imnului Naţional – 29 iulie

- privind aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Cahul din Republica Moldova

- privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2018

- privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.174/24.08.2017 privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Centrul Militar Judeţean Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

- privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.176/24.08.2017 privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi aprobarea contractului de dare în administrare

- privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Hînceşti din Republica Moldova

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

- privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC CORISALT SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (SC Grande Gloria SRL) şi Frumuşiţa – Vânători (SC Grande Dolceria SRL)

- privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC EUROVIP SRL, pe traseul Chiraftei – Galaţi (Str. Traian nr. 470 – SC Lacon Electronic RL)

- privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmești – Movileni – Barcea (DJ 252)”

- privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi - Tg. Bujor- Umbrăreşti – Viile - Fârţănești - Folteşti (DJ 242)”

- privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”

- privind aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative”

- privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi în vederea derulării programului „Creşterea siguranţei cetăţeanului, a proprietăţii publice şi private din judeţul Galaţi şi asigurarea protecţiei structurilor de ordine şi siguranţă publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi”

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate), privind realizarea obiectivului „Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică şi virusologică a pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor infecţii virale cronice, infecţii bacteriene, camera de sterilizare, arhivă, secţie dermatologice şi infecţii transmise sexual, secţieboli infecţioase I, amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet didactic, vestiare” – Spitalul de Boli Infecţioase Sf.Cuvioasă Parascheva Galaţi

- privind alipirea unor terenuri în vederea implementării proiectului „Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”

- privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultati din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Gaunoasa pe DJ 251G (pod nou) și refacere zona pod”

 
Cauta in site