21 | 11 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta CJG (februarie 2018)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”

- privind alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat”

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2018

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2018

- privind aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est pentru anul 2018

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2018

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi, pentru anul 2018

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru anul 2018

- privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Anenii Noi din Republica Moldova

- privind aprobarea contribuţiei proprii pentru implementarea, în anul 2018, a activităţilor descrise în Programul de cooperare aferent Convenţiei cadru de cooperare descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 2015-2017

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2018

- privind plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a contribuţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2018

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Adunării Regiunilor Europei, pentru anul 2018

- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

- privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs/examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor / examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din cadrul unor spitale din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, pentru anul 2018

- privind darea în administrarea Unităţii Medico-Sociale Găneşti a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

- privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecerea unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare

- privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021

 

 
Cauta in site