11 | 12 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta CJG (noiembrie 2017)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind aprobarea Acordului între Unitatea Medico-Socială Găneşti şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „EXTINDERE CAPACITATE CAZARE CU 50 DE PATURI”

- privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC FRĂŢIA ANDRONACHE DV SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (DN 26, km 8 – SC Asil SRL)

- privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Vlădeşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Vlădeşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

- privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului Constanţa, pentru organizarea în comun a unor evenimente pentru întreprinderile mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului

- privind redistribuirea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judetene şi comunale pe anul 2017

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă ,,Dragoş” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean

- privind darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi a unor bunuri ca urmare a derulării proiectului „Modernizare, extindere şi dotare ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Judeţean „Sf. Apostol Andrei”

- privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017

 
Cauta in site