11 | 12 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta CJG (octombrie 2017)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Nicoreşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Nicoreşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.74 din 24.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii „REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti-Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci-Matca”

- privind aprobarea contului de execuţie la data de 30.09.2017

- privind darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi

- privind darea în administrarea Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi a unor imobile (clădiri şi terenuri), aflate în domeniul public şi privat al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de administrare directă

- privind darea în administrarea Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de administrare direct

- privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

- privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Sportivă Clubul de Ciclism Galaţi în vederea promovării unor obiective turistice şi de agrement aflate în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi – Pădurea Gârboavele, Balta Zătun şi Grădina Botanică – prin organizarea în comun a unor concursuri sau evenimente cu caracter sportiv

- privind punerea în aplicare a dispoziţiilor titlului executoriu, Sentinţa Civilă nr.1682/09.10.2014 a Tribunalului Galaţi

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii „Înlocuirea acoperişului la clădirea administraţiei, farmacie şi laborator analize medicale” din cadrul Spitalului Oraşenesc Tg.Bujor, jud.Galaţi”

- privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 125 din 29 octombrie 2015, privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Municipiul Galaţi, în vederea asigurării serviciilor medico-sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, în Centrul Medico-Social Pechea

- privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii Centrul de Management Integrat al deşeurilor Valea Mărului componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de investiţii Staţie de sortare Valea Mărului componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”

- privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017

- privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie, privind realizarea obiectivului de investiţii „Extindere capacitate de cazare cu 50 de paturi UMS Găneşti”

 
Cauta in site