15 | 11 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta CJG (august 2017)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.111/26.05.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.157/27.07.2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata execuţiei investiţiei, în vederea constituirii de locuinţe destinate închirierii specialiştilor din sănătate, a unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Brăilei nr.177

privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2017

privind numirea managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu Emanoil Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

privind constatarea încetării exercitării temporare a funcţiei publice de conducere temporar vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi de către dl. Chirnoagă Tudorel, consilier juridic, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului juridic şi contencios din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

privind numirea domnului Popa Cătălin în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

privind aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi aprobarea contractului de dare în administrare

privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru trecerea suprafeţei de teren de 599,09 m2 din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al oraşului Tg. Bujor pentru trecerea suprafeţei de teren de 9.200 mp din domeniul public al oraşului Tg. Bujor, în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Centrul Militar Judeţean Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

privind aprobarea Acordului între Centrul Militar Judeţean Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Sistem de încălzire Centrul Militar Judeţean Galaţi, str. Domnească nr. 92

privind aprobarea Acordului între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 - ALA (Protecţia Civilă)”

privind aprobarea predării proiectului tehnic si a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str. Maior Iancu Fotea nr. 2 către MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PÃLTÃNEA" GALAŢI

privind aprobarea predării proiectului tehnic si a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str.Eroilor nr. 6 către MUZEUL DE ARTÃ VIZUALÃ GALAŢI

privind aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. Regiment 11 Siret nr.7 către ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "EMIL GÂRLEANU" GALAŢI

privind aprobarea predării proiectului tehnic si a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. Blaj nr. 11 către DIRECŢIA GENERALÃ DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

privind aprobarea predării proiectului tehnic si a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. Furnaliştilor nr. 7 către DIRECŢIA GENERALÃ DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017

privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului al Tecuci pentru trecerea suprafeţei de teren de 216.432 mp din domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

 
Cauta in site