15 | 12 | 2018
Hotarari
Hotărârea nr.141

Privind aprobarea unor contribuţii financiare ale Consiliului Judeţului Galaţi către Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud Est

citeste...
 
Hotărârea nr.140

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi, pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.139

Privind atribuirea licenţelor de traseu, pentru operatorul de transport SC Ştefu Ion SRL, pentru traseele Galaţi – Scânteieşti – Fântânele (cod traseu 15) şi Galaţi – Smârdan – Cişmele (cod traseu 19), cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019

citeste...
 
Hotărârea nr.138

Privind aprobarea Regulamentului privind controlul circulaţiei autovehiculelor cu depăşiri de greutate/gabarit, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu completările şi modificările ulterioare, în judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.137

Privind  eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC GEGI SRL, pe traseul Tecuci – Lieşti (SC SORSTE CLOTHING SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.136

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC FRĂŢIA ANDRONACHE DV SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (DN 26, km 8 – SC Asil SRL, SC Eva Clothing Factory SRL) şi Tg. Bujor - Vânători (SC Eva Clothing Factory SRL, sat Costi, Strada Prelungirea Foltanului nr. 73 A)

citeste...
 
Hotărârea nr.135

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ionel Petrea

citeste...
 
Hotărârea nr.134

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea finală a managerului muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.133

Privind înlocuirea doamnei Secrieru Ana cu domnul Lazăr Maricel Nicolae, din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.132

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.131

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2015 

citeste...
 
Hotărârea nr.130

Privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale structurilor componente ale Complexului de servicii Tecuci: Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale, Casa de tip familial (apartament) „Speranţa” Tecuci, Centrul de asistenţă pentru copilul cu deficienţe neuromotorii Tecuci, Centrul de zi Tecuci, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.129

Privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare al Căminului pentru vârstnici „Sf. Nicolae” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.128

Privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare al Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.127

Privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale caselor (apartamentelor) componente ale Compartimentului case nr.2: Casa „Andrei”, Casa „Ana”, Casa „Monica”, Casa „Miruna”, Casa „Cireşarii”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.126

Privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale caselor (apartamentelor) componente ale Compartimentului case nr.1: Casa „Ştefan”, Casa „Tudor”, Casa „Aurora”, Casa „Floare de colţ”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.125

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Municipiul Galaţi, în vederea asigurării serviciilor medico-sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, în Centrul Medico-Social Pechea 

citeste...
 
Hotărârea nr.124

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Sistem tehnic de securitate la Parc zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.123

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Realizare sistem de supraveghere video a traficului rutier de pe drumurile judeţene aparţinând judeţului Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.122

Privind aprobarea PROIECTULUI TEHNIC pentru execuţia obiectivului de investiţie „REABILITARE DJ 251 G, KM 6+700 ÷ 8+200 şi 8+800 ÷ 11+800, VALEA MÃRULUI – VÂRLEZI, JUDEŢUL GALAŢI”

citeste...
 
Hotărârea nr.121

Privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Vizuală Galaţi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019

citeste...
 
Hotărârea nr.120

Privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019

citeste...
 
Hotărârea nr.119

Privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Biblioteca „V.A.Urechia” Galaţi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019

citeste...
 
Hotărârea nr.118

Privind aprobarea investiţiei de împădurire a unui teren cu suprafaţă de 20,1 ha pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Valea Mărului, etapă premergătoare finalizării documentaţiei necesare Cererii de finanţare pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.117

Privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al Unităţii administrativ-teritoriale comuna Valea Mărului pentru trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al Unităţii administrativ-teritoriale comuna Valea Mărului şi administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Mărului în domeniul public al Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi, în vederea finalizării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.116

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.115

Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Amplasare angiograf - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf.Ap.Andrei > Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.114

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" 2007 - 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.113

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul Europe Direct Galaţi” pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.112

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de evaluare a contestaţiilor pentru evaluarea finală a managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.111

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de evaluare a contestaţiilor pentru evaluarea finală a managerului Bibliotecii „V.A.Urechia” Galaţi, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.110

Privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumuri în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.109

Privind privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.108

Privind aprobarea reţelei şcolare pentru învăţământul special şi special integrat, pentru anul şcolar 2015 - 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.107

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos" Galaţi, pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.106

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos”, pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.105

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.104

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Adunării Regiunilor Europei, pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.103

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.102

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.101

Privind modificarea statului de funcţii al Camerei Agricole a Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.100

Privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Convenţia de asociere între Consiliul Judeţului Galaţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Fundaţia SERA România, în vederea constituirii şi amenajării a două case de tip familial

citeste...
 
Hotărârea nr.99

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC MERONI TRANS SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (SC ADINA SRL – DN 26, km 6, Str. Foltanului nr.1 E)

citeste...
 
Hotărârea nr.98

Privind aprobarea Convenţiei cadru de cooperare descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Unitatea administrativ – teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 2015-2017

citeste...
 
Hotărârea nr.97

Privind repartizarea sumei de 40.000 lei din fondul de rezervă bugetară la unităţile administrativ teritoriale pentru remedierea unor defecţiuni la sistemul de alimentare cu apă potabilă a comunelor Oancea şi Cudalbi

citeste...
 
Hotărârea nr.96

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, pe anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.95

Privind darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi a unui teren în suprafaţă de 40 mp, teren aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, în vederea finalizării lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizare serviciu UPU- SMURD”

citeste...
 
Hotărârea nr.94

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" 2007 - 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.93

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" 2007 - 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.92

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" 2007 - 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.91

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Brăhăşeşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Brăhăşeşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.90

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al Consiliului Judeţului Galaţi, pe anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.89

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole a Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.88

Privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.87

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Tudor, Localitatea Galaţi, Cartier Aurel Vlaicu, Str. Cluj nr. 7, Bl. D5C, Scara 1, Etaj 4, Ap.18”, jud. Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.86

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Ştefan, Localitatea Galaţi, Str. Lebedei nr. 11, Bl.E6, Scara 2, Etaj 2, Ap.32”, jud. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.85

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Monica, Localitatea Galaţi, Str. Laminoriştilor nr.10, Bl. G1, Scara 2, Parter, Ap.31”, jud. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.84

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Miruna, Localitatea Galaţi, Str. Constantin Levaditti nr. 3, Bl. ROZA 1, Scara 2, Parter, Ap.20”, jud. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.83

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Floare de colt, Localitatea Galaţi, Str. Feroviarilor nr. 3, Bl. A2, Scara 3, Etaj 1, Ap.45”, jud. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.82

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Cireşarii, Localitatea Galaţi, Str. Strungarilor nr.2, Bl. K1, Scara 4, Etaj 4, Ap.77”, jud. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.81

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Casa Ana, Localitatea Galaţi, Str. Piaţa Dunărea nr.60, Bl. PR4, Scara 3, Etaj 4, Ap.54”, jud. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.80

Privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie de utilizare gaze naturale şi montare centrală termică de apartament şi instalaţie tehnică aferentă acesteia la amplasamentul Centrul de asistenţă a victimelor traficului de persoane adulte, Localitatea Galaţi, Str. Maior Iancu Fotea nr. 4, Bl. DELTA, Scara 1, Ap.7”, jud. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.79

Privind aprobarea Proiectului tehnic actualizat „Reabilitare instalaţie electrică din spital – Distribuţie şi alimentare cu energie electrică” - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.78

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC CORISALT SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (DN 26, km 8 – SC ASIL SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.77

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.76

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC STERIAN ALEXANDRU Întreprindere Individuală, pe traseul Pechea – Independenţa (DJ 251 Galaţi – Pechea, km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina)

citeste...
 
Hotărârea nr.75

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC GECI SRL, pe traseul Şerbăneşti - Tecuci 

citeste...
 
Hotărârea nr.74

Privind completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.181/22.12.2014 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul fiscal 2015 

citeste...
 
Hotărârea nr.73

Privind modificarea Hotărârii nr.217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 - 30.06.2019  

citeste...
 
Hotărârea nr.72

Privind modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.176 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi, întocmită în anul 2012  

citeste...
 
Hotărârea nr.71

Privind aprobarea protocolului de colaborare pentru înfiinţarea Clusterului lT&C Dunărea de Jos   

citeste...
 
Hotărârea nr.70

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi   

citeste...
 
Hotărârea nr.69

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.68

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.67

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Elena” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.66

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.65

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Locuinţei protejate nr.1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.64

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.63

Privind validarea desemnării nominale a unor membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.62

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC GOLEANU TOUR SRL, pe traseul Galaţi (Bariera Traian) – Oancea (S.P.F. – Poliţia de Frontieră) 

citeste...
 
Hotărârea nr.61

Privind eliberarea  licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AMARILIA RA SRL, pe traseul Galaţi – Folteşti (S.P.F. – Poliţia de Frontieră) 

citeste...
 
Hotărârea nr.60

Privind aprobarea DOCUMENATAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENTIE pentru execuţia obiectivului de investiţie „REABILITARE DJ 251 G, KM 6+700 ÷ 8+200 ŞI 8+800 ÷ 11+800 VALEA MĂRULUI - VÂRLEZI, JUDEŢUL GALAŢI”  

citeste...
 
Hotărârea nr.59

Privind aprobarea închirierii, în condiţiile legii, a spaţiilor aflate în domeniul public al Judeţului Galaţi şi administrarea Şcolii speciale „Constantin Pufan” Galaţi şi a Liceului tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi, precum şi încasarea unei cote-părţi de 50% din veniturile realizate din închirierea acestora  

citeste...
 
Hotărârea nr.58

Privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.57

Privind plata, din bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2015 

citeste...
 
Hotărârea nr.56

Privind desemnarea Camerei Agricole a judeţului Galaţi ca entitate responsabilă de aplicarea prevederilor alineatului (2) al articolului 4 din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 

citeste...
 
Hotărârea nr.55

Privind stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.54

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.53

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr.2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.52

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr.1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.51

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.50

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de plasament nr.3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.49

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de plasament „Negru Vodă” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.48

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului maternal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.47

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.46

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor Casa „David Austin” - Munteni din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.45

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.44

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.43

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.42

Privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţului Galaţi şi Consiliul local al oraşului Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi, pentru organizarea evenimentului „Zilele oraşului Tîrgu Bujor - Ediţia a lll-a” 

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 9 din 12
Cauta in site