15 | 11 | 2018
Hotarari
Hotărârea nr.39

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi, pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.38

Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.156/30.10.2014, privind darea în administrarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi a bunurilor imobiliare cuprinse în cadrul proiectului „Modernizare Parc Zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, aflate în domeniul public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.37

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.36

Privind aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Fundeni pentru trecerea unei porţiuni de drum, în lungime de 4,67 km, din DJ 204 N, din domeniul public al judeţului Galaţi şi din administrarea Consiliului Judeţului Galaţi în domeniul public al comunei Fundeni şi în administrarea Consiliului Local al comunei Fundeni

citeste...
 
Hotărârea nr.35

Privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.34

Privind plata, din bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.33

Privind alocarea contribuţiei proprii pentru implementarea, în anul 2016, a activităţilor cuprinse în Programul de cooperare aferent Convenţiei cadru de cooperare descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 2015 - 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.32

Privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.31

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ichimescu Toader

citeste...
 
Hotărârea nr.30

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Dănăilă Sorin

citeste...
 
Hotărârea nr.29

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Şerban Iulian Marian

citeste...
 
Hotărârea nr.28

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Pintilie Carmen

citeste...
 
Hotărârea nr.27

Privind completarea componenţei secretariatelor comisiilor de evaluare, în vederea evaluării noilor proiecte de management pentru perioada martie 2016 – februarie 2019, în cazul managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.26

Privind numirea managerului interimar al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.25

Privind constatarea încetării Contractului de management nr. 9431/29.11.2013 pentru managementul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.24

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării noilor proiecte de management pentru perioada martie 2016 – februarie 2019, în cazul managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.23

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.22

Privind aprobarea modelului contractului de management pentru managementul instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.21

Privind aprobarea modelului raportului de activitate pentru managementul instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.20

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judetului Galati

citeste...
 
Hotărârea nr.19

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de  management pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.18

Privind aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a IV-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente de logistică”

citeste...
 
Hotărârea nr.17

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.16

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 19.885 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente anului 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019

citeste...
 
Hotărârea nr.15

Privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.14

Privind aprobarea cofinanţării proiectului „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apă Canal S.A. Galaţi“, în cuantum de 8.507,73 euro fără TVA (echivalent 34.897,03 lei), reprezentând 1% din valoarea investiţiilor, aferente aglomerărilor Lieşti şi Pechea

citeste...
 
Hotărârea nr.13

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „POD DIN BETON ARMAT L=6,00 m, PE DJ 240A ÎN LOCALITATEA CERŢEŞTI, JUDŢUL GALAŢI”

citeste...
 
Hotărârea nr.12

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Extindere, amenajare, modernizare, dotare spaţii arhivă” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Ap. Andrei Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.11

Privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locuinţelor de serviciu aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.10

Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.9

Privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul 2016, în judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.8

Privind modificarea şi completarea Anexei nr. 8 din Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.161 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul fiscal 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.7

Privind alocarea sumei de 150.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2016, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat”

citeste...
 
Hotărârea nr.6

Privind alocarea sumei de 151.972 lei din bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2016, în vederea continuării proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”

citeste...
 
Hotărârea nr.5

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Centrală termică pentru şcoală şi cantină” - Şcoala gimnazială specială „Constantin Pufan” Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.4

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei”

citeste...
 
Hotărârea nr.3

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Hangar Elicopter şi Staţie de carburanţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.2

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţului Galaţi – prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi – şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor

citeste...
 
Hotărârea nr.1

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC TRANSDAN SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (SC C.M.D. SAS SRL, Tarlaua 61, Parcela 837, Hala 53)

citeste...
 
Hotărârea nr.162

Privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la protocolul de colaborare dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.161

Privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul fiscal 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.160

Privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul fiscal 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.159

Privind aprobarea Programului de dezvoltare al judeţului Galaţi 2016-2021

citeste...
 
Hotărârea nr.158

Privind plata din bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă 

citeste...
 
Hotărârea nr.157

Privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, Camerei Agricole a Judeţului Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.156

Privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.155

Privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţului Galaţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi Fundaţia „Inimă de Copil” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.154

Privind aprobarea raportului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, pentru anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.153

Privind aprobarea raportului final al evaluării managerului Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.152

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru perioada 2013 – 2016 (Contract de management nr.1980/27.02.2013) 

citeste...
 
Hotărârea nr.151

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru perioada 2013 – 2016 (Contract de management nr.1983/27.02.2013)

citeste...
 
Hotărârea nr.150

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru perioada 2013 – 2016 (Contract de management nr.1982/27.02.2013) 

citeste...
 
Hotărârea nr.149

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 5.671 mii lei din sumele din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sumele reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pe anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.148

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumuri în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.147

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.146

Privind încetarea efectelor juridice ale art.2 si art. 3 ale Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.25 din 26.02.2014 privind organizarea parcului auto al Consiliului Judeţului Galaţi şi  stabilirea normativelor proprii privind consumul lunar de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotare ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.285/03.11.2015 pentru  modificarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile publice şi instituţiile publice

citeste...
 
Hotărârea nr.145

Privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Extindere instalaţie de gaze naturale cu dotare centrală corp administrativ Secţie exterioară boli cronice Iveşti”

citeste...
 
Hotărârea nr.144

Privind aprobarea în forma actualizată a Statutului şi Actului Constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV“ Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.143

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de protecţie a victimelor traficului de persoane adulte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.142

Privind modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.141

Privind aprobarea unor contribuţii financiare ale Consiliului Judeţului Galaţi către Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud Est

citeste...
 
Hotărârea nr.140

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi, pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.139

Privind atribuirea licenţelor de traseu, pentru operatorul de transport SC Ştefu Ion SRL, pentru traseele Galaţi – Scânteieşti – Fântânele (cod traseu 15) şi Galaţi – Smârdan – Cişmele (cod traseu 19), cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019

citeste...
 
Hotărârea nr.138

Privind aprobarea Regulamentului privind controlul circulaţiei autovehiculelor cu depăşiri de greutate/gabarit, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu completările şi modificările ulterioare, în judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.137

Privind  eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC GEGI SRL, pe traseul Tecuci – Lieşti (SC SORSTE CLOTHING SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.136

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC FRĂŢIA ANDRONACHE DV SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (DN 26, km 8 – SC Asil SRL, SC Eva Clothing Factory SRL) şi Tg. Bujor - Vânători (SC Eva Clothing Factory SRL, sat Costi, Strada Prelungirea Foltanului nr. 73 A)

citeste...
 
Hotărârea nr.135

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ionel Petrea

citeste...
 
Hotărârea nr.134

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea finală a managerului muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.133

Privind înlocuirea doamnei Secrieru Ana cu domnul Lazăr Maricel Nicolae, din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.132

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.131

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2015 

citeste...
 
Hotărârea nr.130

Privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale structurilor componente ale Complexului de servicii Tecuci: Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale, Casa de tip familial (apartament) „Speranţa” Tecuci, Centrul de asistenţă pentru copilul cu deficienţe neuromotorii Tecuci, Centrul de zi Tecuci, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.129

Privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare al Căminului pentru vârstnici „Sf. Nicolae” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.128

Privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare al Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.127

Privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale caselor (apartamentelor) componente ale Compartimentului case nr.2: Casa „Andrei”, Casa „Ana”, Casa „Monica”, Casa „Miruna”, Casa „Cireşarii”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.126

Privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale caselor (apartamentelor) componente ale Compartimentului case nr.1: Casa „Ştefan”, Casa „Tudor”, Casa „Aurora”, Casa „Floare de colţ”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.125

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Municipiul Galaţi, în vederea asigurării serviciilor medico-sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, în Centrul Medico-Social Pechea 

citeste...
 
Hotărârea nr.124

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Sistem tehnic de securitate la Parc zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.123

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Realizare sistem de supraveghere video a traficului rutier de pe drumurile judeţene aparţinând judeţului Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.122

Privind aprobarea PROIECTULUI TEHNIC pentru execuţia obiectivului de investiţie „REABILITARE DJ 251 G, KM 6+700 ÷ 8+200 şi 8+800 ÷ 11+800, VALEA MÃRULUI – VÂRLEZI, JUDEŢUL GALAŢI”

citeste...
 
Hotărârea nr.121

Privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Vizuală Galaţi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019

citeste...
 
Hotărârea nr.120

Privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019

citeste...
 
Hotărârea nr.119

Privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Biblioteca „V.A.Urechia” Galaţi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019

citeste...
 
Hotărârea nr.118

Privind aprobarea investiţiei de împădurire a unui teren cu suprafaţă de 20,1 ha pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Valea Mărului, etapă premergătoare finalizării documentaţiei necesare Cererii de finanţare pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.117

Privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al Unităţii administrativ-teritoriale comuna Valea Mărului pentru trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al Unităţii administrativ-teritoriale comuna Valea Mărului şi administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Mărului în domeniul public al Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi, în vederea finalizării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.116

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.115

Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Amplasare angiograf - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf.Ap.Andrei > Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.114

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" 2007 - 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.113

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul Europe Direct Galaţi” pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.112

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de evaluare a contestaţiilor pentru evaluarea finală a managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.111

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de evaluare a contestaţiilor pentru evaluarea finală a managerului Bibliotecii „V.A.Urechia” Galaţi, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.110

Privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumuri în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.109

Privind privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.108

Privind aprobarea reţelei şcolare pentru învăţământul special şi special integrat, pentru anul şcolar 2015 - 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.107

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos" Galaţi, pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.106

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos”, pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.105

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.104

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Adunării Regiunilor Europei, pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.103

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.102

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 8 din 11
Cauta in site