15 | 11 | 2018
Hotarari
Hotărârea nr.139

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Stan Marius

citeste...
 
Hotărârea nr.138

Privind înlocuirea unor membri ai Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.137

Privind rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.136

Privind aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Galaţi adresată Consiliului local al oraşului Tg. Bujor de trecere din administrarea Consiliului local al oraşului Tg. Bujor în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a suprafeţei de drum judeţean de 103.616 mp din DJ 242, corespunzătoare numerelor cadastrale 101653 şi 102060, situat în intravilanul oraşului Tg. Bujor şi aflat în domeniul public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.135

Privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilului „Casa Colecţiilor”, situat în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 64, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.134

Privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilului „Casa Cuza Vodă”, situat în municipiul Galaţi, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 80, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.133

Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI

citeste...
 
Hotărârea nr.132

Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAȚI

citeste...
 
Hotărârea nr.131

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (Fosta Farmacia Ţinc) din Galaţii

citeste...
 
Hotărârea nr.130

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.129

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”

citeste...
 
Hotărârea nr.128

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”

citeste...
 
Hotărârea nr.127

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti - Viile – Fîrţăneşti – Folteştrii (DJ 242)”

citeste...
 
Hotărârea nr.126

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul BUCIUMENI – NICORESTI – COSMESTI – MOVILENI – BARCEA

citeste...
 
Hotărârea nr.125

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)

citeste...
 
Hotărârea nr.124

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi - Tg.Bujor- Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti - Folteşti (DJ242)

citeste...
 
Hotărârea nr.123

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dima Cristian

citeste...
 
Hotărârea nr.122

Privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.121

Privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.120

Privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.119

Privind constituirea Consiliului Judeţean Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.118

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ZAHARIA Eugen 

citeste...
 
Hotărârea nr.117

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului URSU Nicuşor 

citeste...
 
Hotărârea nr.116

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului TRANDAFIR Avram 

citeste...
 
Hotărârea nr.115

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ŞTEFAN Ion 

citeste...
 
Hotărârea nr.114

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului STAN Ionel 

citeste...
 
Hotărârea nr.113

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului SIMBANU Ionică 

citeste...
 
Hotărârea nr.112

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului SANDU Viorica 

citeste...
 
Hotărârea nr.111

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului SANDU Mitică 

citeste...
 
Hotărârea nr.110

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului RADU Valentin 

citeste...
 
Hotărârea nr.109

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului PALADE Cătălin 

citeste...
 
Hotărârea nr.108

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NECHIFOR Alexandru 

citeste...
 
Hotărârea nr.107

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei NAGGAR Andreea–Anamaria 

citeste...
 
Hotărârea nr.106

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului MIRCEA Iulian 

citeste...
 
Hotărârea nr.105

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ISTUDOR Gigel 

citeste...
 
Hotărârea nr.104

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului IARU Romulus–Lucian 

citeste...
 
Hotărârea nr.103

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei GROSU Elena

citeste...
 
Hotărârea nr.102

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului GOGONCEA Lilion–Dan

citeste...
 
Hotărârea nr.101

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului GASPAROTTI Florinel–Petru

citeste...
 
Hotărârea nr.100

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei GAIU Magdalena

citeste...
 
Hotărârea nr.99

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului FOTEA Costel

citeste...
 
Hotărârea nr.98

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului DOBROVICI–BACALBAŞA Nicolae

citeste...
 
Hotărârea nr.97

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului DIMA Gheorghe

citeste...
 
Hotărârea nr.96

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului DIMA Cristian

citeste...
 
Hotărârea nr.95

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului DĂNĂILĂ Sorin

citeste...
 
Hotărârea nr.94

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului CRISTOVICI Viorel

citeste...
 
Hotărârea nr.93

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului CRISTACHE Cătălin

citeste...
 
Hotărârea nr.92

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului CĂLUEAN Anghel–Costel

citeste...
 
Hotărârea nr.91

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei CAMBANACHE Liliana

citeste...
 
Hotărârea nr.90

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului BUŢURCĂ Octav

citeste...
 
Hotărârea nr.89

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului BUTUNOIU Dorin

citeste...
 
Hotărârea nr.88

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei BURUIANĂ Nataliţa

citeste...
 
Hotărârea nr.87

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei BOGDAN Tania–Iuliana

citeste...
 
Hotărârea nr.86

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului BĂLAN Viorel

citeste...
 
Hotărârea nr.85

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ

citeste...
 
Hotărârea nr.84

Privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeţeni aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.83

Privind aprobarea preluării, de către Operatorul Regional S.C. Apă-Canal S.A. Galaţi, a „Sistemului de alimentare cu apă Pădurea Gârboavele”, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.82

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 36 din 25 februarie 2016 privind aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Fundeni pentru trecerea unei porţiuni de drum, în lungime de 4,67 km, din DJ 204 N, din domeniul public al judeţului Galaţi şi din administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în domeniul public al comunei Fundeni şi în administrarea Consiliului Local al comunei Fundeni

citeste...
 
Hotărârea nr.81

Privind transmiterea unui sector de drum din DJ 255A, în lungime de 5.917 ml, respectiv de la km 1+324 la km 7+241, din domeniul public al judeţului Galaţi şi din administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în administrarea Consiliului Local al comunei Vânători

citeste...
 
Hotărârea nr.80

Privind aprobarea preluării în domeniul public al judeţului Galaţi a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Galaţi"

citeste...
 
Hotărârea nr.79

Privind modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019

citeste...
 
Hotărârea nr.78

Privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea pescuitului recreativ-sportiv în amenajarea Zătun şi a Regulamentului privind organizarea activităţilor de picnic în baza de agrement Zătun

citeste...
 
Hotărârea nr.77

Privind aprobarea listei finale de priorităţi cuprinzând solicitanţii de locuinţe de serviciu, la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi a listei de repartizare, prin închiriere, a unor locuinţe de serviciu

citeste...
 
Hotărârea nr.76

Privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.75

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AMARILIA RA SRL pe traseul Galaţi – Folteşti (S.P.F. - Poliţia de Frontieră)

citeste...
 
Hotărârea nr.74

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC GOLEANU TOUR SRL pe traseul pe traseul Galaţi (Bariera Traian) – Oancea (S.P.F. - Poliţia de Frontieră)

citeste...
 
Hotărârea nr.73

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC GEGI SRL pe traseul pe traseul Şerbăneşti - Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.72

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse  regulate speciale pentru operatorul de transport STERIAN ALEXANDRU Întreprindere Individuală, pe traseul Pechea - Independenţa (DJ 251Galaţi - Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina)

citeste...
 
Hotărârea nr.71

Privind acordarea „Diplomei de Excelenţă” a Consiliului Judeţean Galaţi Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din comuna Suceveni, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.70

Privind înlocuirea doamnei Lăcătuş Elisabeta cu doamna Robea Mariana, din partea organismelor private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.69

Privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.68

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al Consiliului Judeţean Galaţi, pe anul 2015

citeste...
 
Hotărârea nr.67

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.66

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AGRO-EDY 2008 pe traseul Fârţăneşti – Galaţi (Bădălan) 

citeste...
 
Hotărârea nr.65

Privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Consiliul Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.64

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.63

Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.62

Privind aprobarea parteneriatului cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi în vederea organizării unor manifestări comune

citeste...
 
Hotărârea nr.61

Privind  aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut - Dunăre” Galaţi, pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.60

Privind  plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă

citeste...
 
Hotărârea nr.59

Privind  aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.58

Privind  reglementarea unor aspecte referitoare la calitatea Consiliului Judeţean Galaţi de membru al Adunării Regiunilor Europei

citeste...
 
Hotărârea nr.57

Privind  aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.56

Privind  modificarea şi completarea Anexei nr. 7 şi Anexei nr.11 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.55

Privind  aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale pentru funcţionarea unor servicii publice judeţene

citeste...
 
Hotărârea nr.54

Privind  aprobarea Regulamentului de selecţie a partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate din surse extrabugetare

citeste...
 
Hotărârea nr.53

Privind  stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.52

Privind  constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Ungureanu Cătălin

citeste...
 
Hotărârea nr.51

Privind desemnarea şi validarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.50

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.49

Privind aprobarea unor contribuţii financiare ale Consiliului Judeţean Galaţi către Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud Est pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.48

Privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic pentru Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Pufan” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.47

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.46

Privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.45

Privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.44

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Neagu Vasile

citeste...
 
Hotărârea nr.43

Privind încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.42

Privind numirea managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019

citeste...
 
Hotărârea nr.41

Privind numirea managerului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019

citeste...
 
Hotărârea nr.40

Privind numirea managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 7 din 11
Cauta in site