19 | 11 | 2018
Hotarari
Hotărârea nr.5

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC SARMINA IMPEX SRL, pe traseul Tecuci – Nărteşti Deal (Comuna Gohor)

citeste...
 
Hotărârea nr.4

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Rusu Georgiana-Iuliana

citeste...
 
Hotărârea nr.3

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Melinte Liviu-Ionuţ

citeste...
 
Hotărârea nr.2

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae

citeste...
 
Hotărârea nr.1

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Cristache Cătălin

citeste...
 
Hotărârea nr.234

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.233

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 3.729 mii lei din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.232

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.231

Privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.230

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pentru anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.229

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.228

Privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de recuperare a victimelor violenţei domestice „Şansa” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.227

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.226

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de protecţie a victimelor traficului de persoane adulte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.225

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Monica” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.224

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Miruna” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.223

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Cireşarii” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.222

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Andrei” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.221

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ana” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.220

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Floare de colţ” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.219

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Tudor” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.218

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ştefan” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.217

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Aurora” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.216

Privind alocarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi a diferenţelor, în valoare de 287 mii lei, aferente drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din judeţul Galaţi pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.215

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.214

Privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 80/23.05.2016 privind aprobarea preluării în domeniul public al judeţului Galaţi a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.213

Privind aprobarea preluării în domeniul public al judeţului Galaţi a bunurilor de retur – mijloace fixe - rezultate din Proiectul „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare în aria de operare a Operatorului Regional Apă Canal S.A. Galaţi” Cod SMIS 56169 şi predarea în concesiune către operatorul Apă Canal a bunurilor aflate în domeniul public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.212

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.211

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.210

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.209

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 407 din 29 octombrie 2013 privind aprobarea Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.208

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-economici aferenţi “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”

citeste...
 
Hotărârea nr.207

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Proiect tehnic instalaţii încălzire centrală termică”

citeste...
 
Hotărârea nr.206

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale la conductele purtătoare de fluide, Spitalul clinic judeţean de urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi” 

citeste...
 
Hotărârea nr.205

Privind modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.204

Privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.203

Privind modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.202

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.201

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.200

Privind aprobarea reorganizării Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de plasament Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.199

Privind aprobarea închiderii Centrului de asistenţă pentru copilul cu deficienţe neuromotorii din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.198

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.197

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Vicleanu Marian

citeste...
 
Hotărârea nr.196

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în legătură cu Asociaţia ”SMURD” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.195

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Creţu Sorin

citeste...
 
Hotărârea nr.194

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 159/22.12.2015 privind aprobarea Programului de dezvoltare al judeţului Galaţi 2016 - 2021

citeste...
 
Hotărârea nr.193

Privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, Fundaţiei „Inimă de Copil” a unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Traian nr. 203, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.192

Privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Amenajare imprejmuire lac Zătun” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.191

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.190

Privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilului situat în municipiul Galaţi, str. Traian nr.203, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.189

Privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Convenţia de asociere între Consiliul Judeţean Galaţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Fundaţia SERA România, în  vederea construirii şi amenajării a două case de tip familial

citeste...
 
Hotărârea nr.188

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.187

Privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale pentru reabilitare etaj 1 corpurile C, D, E” din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă ’’SF. APOSTOL ANDREI”, Galaţi, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.186

Privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale Bloc Naşteri şi Internări” din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă ’’SF. APOSTOL ANDREI”, Galaţi, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.185

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.184

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.183

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.182

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.181

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.180

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.179

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.178

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.177

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.176

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.175

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.174

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.173

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.172

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.171

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă ,,Elena” Târgu Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.170

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.169

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei "Speranţa" din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.168

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.167

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului STAN Marius

citeste...
 
Hotărârea nr.166

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al doamnei BOGDAN Tania–Iuliana

citeste...
 
Hotărârea nr.165

Privind solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului Galaţi de trecere a unei suprafeţe de teren din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.164

Privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale prin transportul şi amplasarea construcţiilor uşoare din elemente modulate în localităţile afectate de calamităţi

citeste...
 
Hotărârea nr.163

Privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi în vederea acordării unor ajutoare autorităţilor locale din localităţile afectate de calamităţi

citeste...
 
Hotărârea nr.162

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor de director şi director adjunct al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi şi al unor instituţii de învăţământ special din judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.161

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.160

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi Detaliile de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Instalaţie încălzire gaze naturale” - Muzeul de istorie „Paul Păltânea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.159

Privind aprobarea preluării în concesiune, de către Operatorul Regional S.C. Apă-Canal S.A. Galaţi, a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Galaţi”, bunuri aflate în domeniul public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.158

Privind desemnarea domnului Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, ca reprezentant al judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.157

Privind desemnarea domnului Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, ca reprezentant al judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.156

Privind desemnarea domnului Istudor Gigel, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi şi modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.155

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.154

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Matca – Corod – Drăguşeni (DJ251A)”

citeste...
 
Hotărârea nr.153

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Matca -Corod - Drăguşeni (DJ251A)

citeste...
 
Hotărârea nr.152

Privind aprobarea cheltuielilor reprezentând contribuţia proprie privind realizarea obiectivului „Reabilitare DJ 251G, Km.6+700 – 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea Mărului – Vârlezi, Judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.151

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma recalculării Devizului general privind realizarea obiectivului „Reabilitare DJ 251G, Km.6+700 – 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea Mărului – Vârlezi, Judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.150

Privind aprobarea pentru trecerea unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al U.A.T. Valea Mărului şi administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Mărului în domeniul public al U.A.T Judeţ Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea finalizării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca - Valea Mărului - Cudalbi-Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”

citeste...
 
Hotărârea nr.149

Privind modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019

citeste...
 
Hotărârea nr.148

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Oportunităţi de investiţii pentru Europa”

citeste...
 
Hotărârea nr.147

Privind înlocuirea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.161 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.146

Privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din judeţul Galaţi pe anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.145

Privind modificarea Hotărârii nr.406/29.10.2013 a Consiliului Judeţean Galaţi, privind aprobarea cofinanţării în anul 2014 a proiectului de investiţii “Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.144

Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.83/25.05.2016 pentru aprobarea preluării, de către Operatorul Regional S.C. Apă-Canal S.A. Galaţi, a „Sistemului de alimentare cu apă Pădurea Gârboavele”, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.143

Privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.142

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.141

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC FAHRENHEIT SRL, pe traseul Galaţi - Vânători

citeste...
 
Hotărârea nr.140

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC ANDREEAS 95 EXIM SRL, pe traseul Măstăcani – Vânători (Tarlaua 61, Parcela 873H)

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 6 din 11
Cauta in site