15 | 11 | 2018
Hotarari
Hotărârea nr.205

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 152/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiție SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. Furnaliștilor nr. 7

citeste...
 
Hotărârea nr.204

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.144/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecţia Civilă)

citeste...
 
Hotărârea nr.203

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 145/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE Centrul Militar Judeţean Galaţi, str. Domnească nr.92

citeste...
 
Hotărârea nr.202

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 149/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 4, bloc L, str. Maior Iancu Fotea nr. 3, Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.201

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 142/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. BLAJ nr.11

citeste...
 
Hotărârea nr.200

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.151/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 18, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr. 2, Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.199

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.150/27.07.2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 15, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr.2, Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.198

Privind aprobarea Acordului între Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ” Galaţi.

citeste...
 
Hotărârea nr.197

Privind aprobarea Acordului între Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea proiectului „Construire pavilion Pediatrie şi modernizare Spital Orãşenesc Tîrgu Bujor”

citeste...
 
Hotărârea nr.196

Privind aprobarea Acordului între Spitalul Orãşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind realizarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orãşenesc Tîrgu Bujor”

citeste...
 
Hotărârea nr.195

Privind aprobarea Acordului între Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind realizarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.194

Privind aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã “Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea proiectului „Extindere, modernizare şi dotare a Unitãţii de Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã Sf. Apostol Andrei”

citeste...
 
Hotărârea nr.193

Privind aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã “Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Sf. Apostol Andrei”

citeste...
 
Hotărârea nr.192

Privind aprobarea unor contribuţii financiare ale Consiliului Judeţean Galaţi către Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.191

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.190

Privind aprobarea convenţiei dintre Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități şi Consiliul Judeţean Galaţi prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, în vederea realizării şi actualizării Registrului electronic central privind persoanele cu handicap

citeste...
 
Hotărârea nr.189

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării noului proiect de management pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020, a proiectului de management pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017–septembrie 2020 şi numirea domnului Şerban Mădălin Ionuţ în funcţia de manager al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017–septembrie 2020

citeste...
 
Hotărârea nr.188

Privind numirea domnului Popa Cătălin în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.187

Privind constatarea încetării exercitării temporare a funcţiei publice de conducere temporar vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi de către dl. Chirnoagă Tudorel, consilier juridic, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului juridic şi contencios din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.186

Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu Emanoil Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.185

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.184

Privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului al Tecuci pentru trecerea suprafeţei de teren de 216.432 mp din domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.183

Privind aprobarea predării proiectului tehnic si a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii Sistem de încălzire imobil str. Furnaliştilor nr. 7 către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

citeste...
 
Hotărârea nr.182

Privind aprobarea predării proiectului tehnic si a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii Sistem de încălzire imobil str. Maior Iancu Fotea nr. 2  către Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.181

Privind aprobarea predării proiectului tehnic si a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr.6 către Muzeul de Artă Vizuală Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.180

Privind aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii Sistem de încălzire imobil str. Regiment 11 Siret nr.7 către Şcoala Gimnazială Specială „Emil Gârleanu” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.179

Privind aprobarea predării proiectului tehnic si a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii Sistem de încălzire imobil str. Blaj nr. 11 către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

citeste...
 
Hotărârea nr.178

Privind aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.177

Privind aprobarea Acordului între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 - ALA (Protecţia Civilă)”

citeste...
 
Hotărârea nr.176

Privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi aprobarea contractului de dare în administrare

citeste...
 
Hotărârea nr.175

Privind aprobarea Acordului între Centrul Militar Judeţean Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Sistem de încălzire Centrul Militar Judeţean Galaţi, str. Domnească nr. 92”

citeste...
 
Hotărârea nr.174

Privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Centrul Militar Judeţean Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare 

citeste...
 
Hotărârea nr.173

Privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al oraşului Tg. Bujor pentru trecerea suprafeţei de teren de 9.200 mp din domeniul public al oraşului Tg. Bujor, în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.172

Privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru trecerea suprafeţei de teren de 706,86 mp din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.171

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.170

Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.169

Privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.168

Privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.111/26.05.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.167

Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.157/27.07.2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata execuţiei investiţiei, în vederea constituirii de locuinţe destinate închirierii specialiştilor din sănătate, a unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Brăilei nr.177

citeste...
 
Hotărârea nr.166

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.165

Privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.164

Privind aprobarea contului de execuţie la data de 30.06.2017

citeste...
 
Hotărârea nr.163

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea - Măstăcani - DN 26 (DJ255)”

citeste...
 
Hotărârea nr.162

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”

citeste...
 
Hotărârea nr.161

Privind validarea desemnării nominale a domnului Manoliu Mihai, subprefect al Judeţului Galaţi, şi a domnului Deaconescu Vasile-Daniel, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.160

Privind constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.159

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.158

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării noului proiect de management pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 pentru managerul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.157

Privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata execuţiei investiţiei, în vederea construirii de locuinţe destinate închirierii specialiştilor din sănătate, a unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str.Brăilei nr. 177

citeste...
 
Hotărârea nr.156

Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi din cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.155

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.154

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod-Drăguşeni (DJ 251A)”

citeste...
 
Hotărârea nr.153

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului de investiţii „Extindere si reamenajare secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf.Apostol Andrei” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.152

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentruobiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. FURNALIŞTILOR nr. 7

citeste...
 
Hotărârea nr.151

Privind  aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 18, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr. 2 GALAŢI

citeste...
 
Hotărârea nr.150

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 15, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr. 2, GALAŢI

citeste...
 
Hotărârea nr.149

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 4, bloc L, str. Maior Iancu Fotea nr. 3 GALAȚI

citeste...
 
Hotărârea nr.148

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.147

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Muzeul de Artă Vizuală Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.146

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Şcoala Gimnazială Specială „Paul Popescu Neveanu” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.145

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Centrul Militar Judeţean Galaţi, str. Domnească nr. 92

citeste...
 
Hotărârea nr.144

Privind  aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecţia Civilă)

citeste...
 
Hotărârea nr.143

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Traian nr. 203

citeste...
 
Hotărârea nr.142

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Blaj nr. 11

citeste...
 
Hotărârea nr.141

Privind modificarea Hotărârii nr. 44 din 28 martie 2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: PARCARE SUPRAETAJATĂ - Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei, Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.140

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie CALAMITĂŢI OCTOMBRIE 2016, JUDEȚUL GALAŢI

citeste...
 
Hotărârea nr.139

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”

citeste...
 
Hotărârea nr.138

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”

citeste...
 
Hotărârea nr.137

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”

 

citeste...
 
Hotărârea nr.136

Privind asocierea Judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi cu unitatea administrativ-teritorială comuna Griviţa din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Griviţa, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.135

Privind asocierea Judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi cu unitatea administrativ-teritorială comuna Cuca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Cuca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.134

Privind asocierea Judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi cu unitatea administrativ-teritorială comuna Corni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Corni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.133

Privind aprobarea parteneriatului cu Ministerul Turismului în vederea creşterii vizibilităţii ca destinaţie turistică a României în general, a judeţului Galaţi în special

citeste...
 
Hotărârea nr.132

Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.131

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de observator în cadrul comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de director adjunct al Şcolii Gimnaziale Speciale “Emil Gârleanu” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.130

Privind încetarea raportului de muncă a domnului Sandu Vali Viorel, director general al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, ca urmare a demisiei

citeste...
 
Hotărârea nr.129

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.128

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.127

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.126

Privind aprobarea caietului de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020

citeste...
 
Hotărârea nr.125

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport STERIAN ALEXANDRU Intreprindere Individuală, pe traseul Pechea-Independenţa (DJ251 Galaţi - Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina)

citeste...
 
Hotărârea nr.124

Privind aprobarea dării în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotărârea nr.123

Privind trecerea suprafeţei de teren de 53.668 mp din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.122

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.121

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ–teritorială comuna Suceveni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Suceveni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.120

Privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea organizării unui concurs de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun

citeste...
 
Hotărârea nr.119

Privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.118

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Cons Management Parc Soft SRL Galaţi, pe anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.117

Privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul: Demolare Staţie de Oxigen – Spitalul de  Pneumoftiziologie Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.116

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Hanu Conachi – Tecuci (SC Baldi Conf SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.115

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Şerban Ecaterina-Lidia

citeste...
 
Hotărârea nr.114

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Buruiană Nataliţa

citeste...
 
Hotărârea nr.113

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Deaconescu Vasile - Daniel

citeste...
 
Hotărârea nr.112

Privind modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.111

Privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.110

Privind aprobarea proiectului „Turism şi istorie în Bazinul Mării Negre – oportunităţi şi provocări” şi a obligaţiilor ce revin Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotărârea nr.109

Privind aprobarea proiectului ”B2B-ADVENTURE - Network of Recreation Centers in Lower Danube Euroregion” şi a obligaţiilor ce revin Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotărârea nr.108

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului de investiţii Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf.Apostol Andrei” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.107

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului “Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”"

citeste...
 
Hotărârea nr.106

Privind modificarea Hotărârii nr. 42 din 28 martie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasă Parascheva”

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 4 din 11
Cauta in site