15 | 11 | 2018
Hotarari
Hotărârea nr.136

Privind modificarea statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.135

Privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.134

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.133

Privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”

citeste...
 
Hotărârea nr.132

Privind modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.131

Privind modificarea Hotărârii nr. 122 din 14 iunie 2018 privind aprobarea proiectului „Achiziţie utilaj cosire şi întreţinere luciu apă lac Zătun” şi a obligaţiilor ce revin Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotărârea nr.130

Privind aprobarea parteneriatului cu Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea organizării, la Galaţi, a unui concurs naţional de pescuit

citeste...
 
Hotărârea nr.129

Privind plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă

citeste...
 
Hotărârea nr.128

Privind aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est pentru anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.127

Privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Galați pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Consolidare Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.126

Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului (clădire și teren aferent) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.125

Privind transmiterea unor bunuri mobile în folosință gratuită Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați și aprobarea contractului de folosință gratuită pentru bunurile respective

citeste...
 
Hotărârea nr.124

Privind eliberarea licenţei de traseu, până la data de 01.06.2019 pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport STERIAN ALEXANDRU Întreprindere Individuală, pe traseul Pechea - Independenţa (DJ 251Galaţi-Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina)

citeste...
 
Hotărârea nr.123

Privind eliberarea licenţei de traseu, până la data de 30.04.2019, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Lieşti (Halta Şerbăneşti) – Tecuci (SC Pandora Prod SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.122

Privind aprobarea proiectului „Achiziţie utilaj cosire şi întreţinere luciu apă lac Zătun” şi a obligaţiilor ce revin Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotărârea nr.121

Privind aprobarea proiectului „Diversificare mijloace de expunere pentru specii acvatice” şi a obligaţiilor ce revin Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotărârea nr.120

Privind aprobarea proiectului tehnic şi documentaţiei de execuţie pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Găunoasa pe DJ 251G (pod nou) şi refacere zona pod”

citeste...
 
Hotărârea nr.119

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.118

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului: Lucrări tehnico-edilitare şi sistematizare verticală aferente investiţiei Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr.177, Etapa I

citeste...
 
Hotărârea nr.117

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie GalaţiData sedintei: 31.05.2018

citeste...
 
Hotărârea nr.116

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor

citeste...
 
Hotărârea nr.115

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”

citeste...
 
Hotărârea nr.114

Privind aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi” şi a cheltuielilor legate de acesta

citeste...
 
Hotărârea nr.113

Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor”

citeste...
 
Hotărârea nr.112

Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului “Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”

citeste...
 
Hotărârea nr.111

Privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2017-2018 (lunile mai şi iunie)

citeste...
 
Hotărârea nr.110

Privind rectificarea programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021 al bugetului local al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.109

Privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.108

Privind modificarea statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.107

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.106

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi documentaţiei de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE, JUDEŢUL GALAŢI”

citeste...
 
Hotărârea nr.105

Privind aprobarea Proiectul Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţii: Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.104

Privind aprobarea Proiectul Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţii Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacia Tinc) Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.103

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire Pavilion Pediatrie şi Modernizare Spital Orăşesc Tg.Bujor” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.102

Privind aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”

citeste...
 
Hotărârea nr.101

Privind aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, UAT Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul Raional Anenii Noi, Republica Moldova şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Handle with care. Patient friendly hospitals in the cross-border area Romania – Republic of Moldova”

citeste...
 
Hotărârea nr.100

Privind aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova, Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” Galaţi şi Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova şi  asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galati, Romania and Hincesti, Republic of Moldova”

citeste...
 
Hotărârea nr.99

Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.58/30.03.2018 privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.98

Privind darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.97

Privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de administrare directă nr. 4462/23.04.2018 încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă)

citeste...
 
Hotărârea nr.96

Privind eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Bereşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA)

citeste...
 
Hotărârea nr.95

Privind eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Frăţia Andronache DV SRL, pe traseul Pechea – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA)

citeste...
 
Hotărârea nr.94

Privind eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC EUROTRANSDAR SRL, pe traseul Umbrăreşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA)

citeste...
 
Hotărârea nr.93

Privind eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Danixmond Tur SRL, pe traseul Vlădeşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA)

citeste...
 
Hotărârea nr.92

Privind rectificarea programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021 al bugetului local al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.91

Privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2018

citeste...
 
Hotărârea nr.90

Privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi în vederea organizării în comun a unor evenimente

citeste...
 
Hotărârea nr.89

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF/DALI (Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), privind realizarea obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.88

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţii „Extindere si reamenajare secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf.Apostol Andrei” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.87

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului „Reabilitare şi Consolidare Poduri şi Podeţe, judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.86

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 154/27 iulie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod - Drăguşeni (DJ251A)”

citeste...
 
Hotărârea nr.85

Privind modificarea Hotărârii nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)”

citeste...
 
Hotărârea nr.84

Privind aprobarea instituirii dreptului de uz şi servitute de trecere, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galaţi, asupra terenului în suprafaţă de 30 m2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, str. Ştiinței nr.177, mun. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.83

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53/2018 privind aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative”

citeste...
 
Hotărârea nr.82

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Vîrlezi din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Vîrlezi, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

citeste...
 
Hotărârea nr.81

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Jorăşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Jorăşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

citeste...
 
Hotărârea nr.80

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Buciumeni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Buciumeni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

citeste...
 
Hotărârea nr.79

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Bălăşeşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Bălăşeşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

citeste...
 
Hotărârea nr.78

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.77

Privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Hînceşti din Republica Moldova

citeste...
 
Hotărârea nr.76

Privind aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Cahul din Republica Moldova

citeste...
 
Hotărârea nr.75

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.74

Privind desemnarea unui membru titular şi a unui membru supleant, din partea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.73

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs / examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor / examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.72

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, pentru anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.71

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, pentru anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.70

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.69

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Bibliotecii “V. A. Urechia” Galaţi, pentru anul 2017

citeste...
 
Hotărârea nr.68

Privind aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2017

citeste...
 
Hotărârea nr.67

Privind rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi aprobarea bugetului fondurilor nerambursabile pe anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.66

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.65

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.64

Privind modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.63

Privind aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.62

Privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.61

Privind aprobarea Protocolului interinstituţional de colaborare, în vederea sărbătoririi Zilei Drapelului Naţional – 26 iunie şi Zilei Imnului Naţional – 29 iulie

citeste...
 
Hotărârea nr.60

Privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Mecanturist Galaţi în vederea desfăşurării unor activităţi de voluntariat privind protecţia şi conservarea mediului înconjurător în Pădurea Gârboavele

citeste...
 
Hotărârea nr.59

Privind alipirea unor terenuri în vederea implementării proiectului „Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.58

Privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.57

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.56

Privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.174/24.08.2017 privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Centrul Militar Judeţean Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

citeste...
 
Hotărârea nr.55

Privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.176/24.08.2017 privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi aprobarea contractului de dare în administrare

citeste...
 
Hotărârea nr.54

Privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi în vederea derulării programului „Creşterea siguranţei cetăţeanului, a proprietăţii publice şi private din judeţul Galaţi şi asigurarea protecţiei structurilor de ordine şi siguranţă publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.53

Privind  aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative”

citeste...
 
Hotărârea nr.52

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultati din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Gaunoasa pe DJ 251G (pod nou) și refacere zona pod”

citeste...
 
Hotărârea nr.51

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate), privind realizarea obiectivului „Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică şi virusologică a pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor infecţii virale cronice, infecţii bacteriene, camera de sterilizare, arhivă, secţie dermatologice şi infecţii transmise sexual, secţieboli infecţioase I, amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet didactic, vestiare” – Spitalul de Boli Infecţioase Sf.Cuvioasă Parascheva Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.50

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”

citeste...
 
Hotărârea nr.49

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmești – Movileni – Barcea (DJ 252)”

citeste...
 
Hotărârea nr.48

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi - Tg. Bujor- Umbrăreşti – Viile - Fârţănești - Folteşti (DJ 242)”

citeste...
 
Hotărârea nr.47

Privind corectarea traseului şi a lungimii drumului judeţean DJ 242C, Bălăbăneşti (DN 24D) – Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 6+000) – Limită jud. Vaslui (km 14+000) – Aldeşti (DC 5 km 7+000)

citeste...
 
Hotărârea nr.46

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC EUROVIP SRL, pe traseul Chiraftei – Galaţi (Str. Traian nr. 470 – SC Lacon Electronic  RL)

citeste...
 
Hotărârea nr.45

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC CORISALT SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (SC Grande Gloria SRL) şi Frumuşiţa – Vânători (SC Grande Dolceria SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.44

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ALEXANDRU Adrian - Dănuţ

citeste...
 
Hotărârea nr.43

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Şerban Ecaterina-Lidia

citeste...
 
Hotărârea nr.42

Privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.41

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs/examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor / examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din cadrul unor spitale din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.40

Privind darea în administrarea Unităţii Medico-Sociale Găneşti a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

citeste...
 
Hotărârea nr.39

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.38

Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecerea unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.37

Privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 2 din 11
Cauta in site