19 | 11 | 2018
Hotarari
Hotarârea nr.236

Privind numirea preşedintelui Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.235

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de concurs / examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursului / examenului de ocupare a funcţiei de Director medical (membru al Comitetului director) din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.234

Privind acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Consiliului regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză

citeste...
 
Hotarârea nr.233

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor Dominique DALLAY

citeste...
 
Hotarârea nr.232

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Alain ROUSSET, preşedintele Consiliului Regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză

citeste...
 
Hotarârea nr.231

Privind premierea elevilor din mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2018-2019

citeste...
 
Hotarârea nr.230

Privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii cu rezultate deosebite la admiterea în liceu

citeste...
 
Hotarârea nr.229

Privind rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.228

Privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  la data de 30.09.2018

citeste...
 
Hotarârea nr.227

Privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2018-2019 (octombrie 2018 – iunie 2019)

citeste...
 
Hotarârea nr.226

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.225

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.224

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.223

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.222

Privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.221

Privind aprobarea închiderii Centrului de recuperare a victimelor violenţei domestice „Şansa” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.220

Privind aprobarea închiderii Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.219

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.218

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.217

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.216

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.215

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.214

Privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați în vederea organizării în comun a unui eveniment muzical dedicat Centenarului Marii Uniri şi Zilei Naţionale a României

citeste...
 
Hotarârea nr.213

Privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galaţi a unui teren în suprafață de 2.136 m2, teren aflat în domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.212

Privind darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.211

Privind abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 256/2017 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.210

Privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.209

Privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.208

Privind aprobarea proiectului ”Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta

citeste...
 
Hotarârea nr.207

Privind aprobarea parteneriatului cu Inspectoratul Școlar Județean Galaţi în vederea organizării Concursului Școlar „România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri

citeste...
 
Hotarârea nr.206

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie  privind realizarea obiectivului „Branşament apă rece şi contorizare” – Scoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.205

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului „Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare şi a clădirii afectate spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor”

citeste...
 
Hotarârea nr.204

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie  privind realizarea obiectivului „Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică şi virusologică a pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor infecţii virale cronice, infecţii bacteriene, cameră de sterilizare, arhivă, secţie dermatologie şi infecţii transmise sexual, secţie boli infecţioase I, amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet didactic, vestiare – Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasă Parascheva Galaţi”

citeste...
 
Hotarârea nr.203

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie  privind realizarea obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.202

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) privind realizarea obiectivului „Reparaţii imobil str. Eroilor nr. 7” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.201

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului „Sistem de încălzire şi climatizare, imobile C.J. Galaţi, strada Eroilor nr. 7 şi nr. 7A, Galaţi”

citeste...
 
Hotarârea nr.200

Privind aprobarea documentaţiei tehnice privind realizarea obiectivului Mărirea capacităţii instalaţiei electrice pentru „Extindere şi reamenajare Secţia Radioterapie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei – Spor putere pe tarif de Racordare şi instalaţie electrică de utilizare”

citeste...
 
Hotarârea nr.199

Privind eliberarea licenţei de traseu, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC ANDREEAS 95 EXIM SRL, pe traseul Măstăcani – Chiraftei – Folteşti – Stoicani – Tămăoani - Frumuşița – Ijdileni -  Şivița – Tuluceşti – Vînători

citeste...
 
Hotarârea nr.198

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Vlad Ionel

citeste...
 
Hotarârea nr.197

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Buruiană Nataliţa

citeste...
 
Hotarârea nr.196

Privind aprobarea Studiului de oportunitate realizat în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva”

citeste...
 
Hotarârea nr.195

Privind realocarea în cadrul aceleiasi unitati administrativ teritoriale Oras Beresti  a sumei de 150 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale  pe anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.194

Privind rectificarea bugetului local al judetului Galati si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.193

Privind alocarea sumei de 228 mii lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Galati, în vederea acordarii unor ajutoare catre Unitatile Administrativ Teritoriale: Comuna Cavadinesti, Comuna Sendreni, Comuna Piscu, Comuna Fundeni si Comuna Tudor Vladimirescu pentru combaterea Pestei Porcine Africane

citeste...
 
Hotarârea nr.192

Privind aprobarea suplimentarii sumei reprezentând contributia pentru anul 2018 a Consiliului Judetean Galati, în calitate de membru al Asociatiei "SMURD" Galati, si plata acesteia din bugetul local al judetului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.191

Privind aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Judetean Galati în vederea implementarii proiectului ,,Capacitate administrativa ridicata prin investitii integrate si complementare - CARIC"

citeste...
 
Hotarârea nr.190

Privind aprobarea proiectului ,,Modernizare linii tramvai si carosabil Strazile Traian Vuia, Henri Coanda, George Cosbuc (Tronson Henri Coanda - Str. Al. Macelaru)" si a acordului de parteneriat

citeste...
 
Hotarârea nr.189

Privind aprobarea proiectului tehnic si documentatiei de executie pentru realizarea obiectivului ,,Reabilitare si Consolidare Poduri si Podete, judetul Galati"

citeste...
 
Hotarârea nr.188

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic   privind realizarea obiectivului ,,Transformare punct termic în centrala termica la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Galati"

citeste...
 
Hotarârea nr.187

Privind aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare a Complexului de servicii sociale ,,Dumbrava minunata" din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.186

Privind aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 din cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.185

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 din cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.184

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de plasament nr. 3 din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.183

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului maternal din cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.182

Privind aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare a Adapostului de zi si de noapte pentru copiii strazii din cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.181

Privind privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Judetean de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.180

Privind privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul Cultural ,,Dunarea de Jos" Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.179

Privind privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.178

Privind aprobarea solicitarii adresate Consiliului Local al comunei Valea Marului, judetul Galati de trecere a unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Marului, judetul Galati, din domeniul public al comunei Valea Marului, judetul Galati si din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Marului, judetul Galati în domeniul public al judetului Galati si în administrarea Consiliului Judetean Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.177

Privind darea în folosinta gratuita pe termen limitat a unor bunuri, apartinând domeniului privat al judetului Galati, catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean ,,Dunarea de Jos" Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.173

Privind eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Transdan  SRL, pe traseul Galati-Smârdan-Mihail Kogalniceanu-Cismele

citeste...
 
Hotarârea nr.172

Privind eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Serbanesti-Liesti-Bucesti-Ivesti-Malu Alb-Tecuci

citeste...
 
Hotarârea nr.174

Privind aprobarea Acordului între Spitalul Clinic de Boli Infectioase ,,Sf. Cuvioasa Parascheva" Galati si Judetul Galati, prin Consiliul Judetean Galati, privind derularea investitiei ,,Cresterea eficientei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sf. Cuvioasa Parascheva"cod SMIS 110475

citeste...
 
Hotarârea nr.176

Privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al judetului Galati si administrarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase ,,Sf. Cuvioasa Parascheva" Galati în domeniul privat al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati, în vederea demolarii

citeste...
 
Hotarârea nr.175

Privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al judetului Galati si administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf. Apostol Andrei" Galati în domeniul privat al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati, în vederea casarii

citeste...
 
Hotărârea nr.169

Privind modificarea Hotărârii nr.166 din 13 august 2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului pentru realizarea obiectivului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi la servicii medicale de urgență”

citeste...
 
Hotărârea nr.168

Privind modificarea Hotărârii nr.165 din 13 august 2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.167

Privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.171

Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea ,,Diplomei de Excelenta" a judetului Galati

citeste...
 
Hotărârea nr.166

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a parteneriatului pentru realizarea obiectivului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galati la servicii medicale de urgență”

citeste...
 
Hotarârea nr.170

Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,Cetatean de Onoare al judetului Galati"

citeste...
 
Hotărârea nr.165

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a parteneriatului pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați”

citeste...
 
Hotărârea nr.164

Privind exprimarea acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea transferului la nivelul judeţului Galaţi a competenţelor privind implementarea politicilor naţionale şi reglementărilor în domeniul tineretului şi sportului, exercitate în prezent de Ministerul Tineretului şi Sportului şi structurile sale teritoriale

citeste...
 
Hotărârea nr.163

Privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 51/28.03.2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi aprobarea contractului de dare în administrare

citeste...
 
Hotărârea nr.162

Privind trecerea terenului în suprafaţă de 4.600 m2, situat în municipiul Galaţi, Parc Rizer, str. Traian nr. 226 B, lot 2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.161

Privind aprobarea Proiectului Tehnic și a Documentației de Execuție pentru obiectivul de investiție: „Instalație de utilizare redusă și joasă presiune gaze naturale” la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.6A, Cartier Ţiglina 1

citeste...
 
Hotărârea nr.160

Privind acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația „Inimă de copil” în vederea implementării proiectului „Centrul de recuperare și reabilitare pentru copii cu dizabilități”

citeste...
 
Hotărârea nr.159

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.158

Privind alocarea sumei de 939.860 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru combaterea Pestei Porcine Africane

citeste...
 
Hotărârea nr.157

Privind alocarea sumei de 200 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Suceveni pentru combaterea Pestei Porcine Africane

citeste...
 
Hotărârea nr.156

Privind rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.155

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

citeste...
 
Hotărârea nr.154

Privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2018

citeste...
 
Hotărârea nr.153

Privind aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție, privind realizarea obiectivului ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați”

citeste...
 
Hotărârea nr.152

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma recalculării Devizului General privind realizarea obiectivului „Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean „Sf.Apostol Andrei” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.151

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului „Reabilitare sală de sport din incinta Liceului Tehnologic Simion Mehedinţi” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.150

Privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din  România în vederea sprijinirii dezvoltării mediului de afaceri și a implementării proiectului ”SME Academy” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

citeste...
 
Hotărârea nr.149

Privind stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.148

Privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.147

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.146

Privind aprobarea Acordului între Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia Galaţi” şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Restaurare şi amenajare sediu Comisia Europeană a Dunării”

citeste...
 
Hotărârea nr.145

Privind aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Județean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”

citeste...
 
Hotărârea nr.144

Privind aprobarea Acordului între Direcția de Sănătate Publică a județului Galați și Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”

citeste...
 
Hotărârea nr.143

Privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

citeste...
 
Hotărârea nr.142

Privind aprobarea demarării procesului de evaluare a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în vederea închiderii acestuia şi dezvoltării de servicii alternative

citeste...
 
Hotărârea nr.141

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.140

Privind validarea mandatului de consilier  judeţean al domnului GROSU Constantin

citeste...
 
Hotărârea nr.139

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului ADUMITROAIEI Răzvan-Ionuț

citeste...
 
Hotărârea nr.138

Privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui imobil (teren), situat în municipiul Galați, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al municipiului Galați şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotărârea nr.137

Privind rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 11
Cauta in site