22 | 11 | 2019
Hotarari
Hotarârea nr. 251

Privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi estimările pe anii 2020-2022

citeste...
 
Hotarârea nr. 250

Privind: alocarea sumei de 2.600.200 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru situațiile de extremă dificultate

citeste...
 
Hotarârea nr. 249

Privind: reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 248

Privind: completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 196 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați și Asociația Danube Media Center și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”

citeste...
 
Hotarârea nr. 247

Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017 privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAȚI

citeste...
 
Hotarârea nr. 246

Privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2019

citeste...
 
Hotarârea nr. 245

Privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022

citeste...
 
Hotarârea nr. 244

Privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Jorăști de trecere a unui sector de drum din DJ 251C, în lungime de 603 m, respectiv de la km 28+400 la km 29+003, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Local al comunei Jorăști

citeste...
 
Hotarârea nr. 243

Privind: acceptarea de către Județul Galați a ofertei de donație imobiliară, privind terenul în suprafață de 320 mp, situat în municipiul Galați, str. Dogăriei nr. 135, județul Galați

citeste...
 
Hotarârea nr. 242

Privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați”

citeste...
 
Hotarârea nr. 241

Privind: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii privind realizarea obiectivului „LUCRĂRI DE REFACERE PODURI ŞI DRUMURI JUDEŢENE AFECTATE DE CALAMITĂŢILE NATURALE 2018, JUDEŢUL GALAŢI”

citeste...
 
Hotarârea nr. 240

Privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiție: „Reparații imobil str. Eroilor, nr. 7”, Municipiul Galați, Judeţul Galați

citeste...
 
Hotarârea nr. 239

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție: „Panou siglă luminoasă Consiliul Judeţean Galaţi”

citeste...
 
Hotarârea nr. 238

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico – economici, Proiectului Tehnic şi Detalii de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie ÎNCHIDERE PERIMETRALĂ PARȚIALĂ CU PANOURI UȘOARE NEPORTANTE SECȚIA RADIOTERAPIE DIN SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ‘’SF. APOSTOL ANDREI’’ GALAŢI

citeste...
 
Hotarârea nr. 237

Privind: aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) privind realizarea obiectivului de investiție: „Teren de sport cu suprafață sintetică‟, Școala gimnazială specială (Constantin Pufan) Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, Municipiul Galați, Judeţul Galați

citeste...
 
Hotarârea nr. 236

Privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor

citeste...
 
Hotarârea nr. 235

Privind: aprobarea actualizării valorii lucrărilor cuprinse în Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 234

Privind:aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiție: „Clădire didactică pentru plante tropicale”, Complexul Muzeal de Științele Naturii (Răsvan Angheluță) Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 6A, Municipiul Galați, Judeţul Galați

citeste...
 
Hotarârea nr. 233

Privind:aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2020

citeste...
 
Hotarârea nr. 232

Privind:aprobarea Acordului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci privind derularea investiţiei „Închidere depozit neconform Rateș Tecuci”

citeste...
 
Hotarârea nr. 231

Privind: aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

citeste...
 
Hotarârea nr. 230

Privind: modificarea Hotărârii nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”

citeste...
 
Hotarârea nr. 229

Privind: aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”, precum și a Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului

citeste...
 
Hotarârea nr. 228

Privind: modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”

citeste...
 
Hotarârea nr. 227

Privind: aprobarea „Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2023”

citeste...
 
Hotarârea nr. 226

Privind:modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 225

Privind:aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 224

Privind:modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 223

Privind:aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 222

Privind:aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de protecţie a victimelor traficului de persoane adulte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 221

Privind:aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane cu handicap adulte „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 220

Privind:aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 219

Privind:aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 218

Privind:aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Locuinţei protejate nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 217

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 216

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 215

Privind:aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 214

Privind:aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 213

Privind:aprobarea înfiinţării Locuinţei protejate nr. 1 în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 212

Privind: aprobarea închiderii Casei “Aurora” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 211

Privind: aprobarea închiderii Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 210

Privind: aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 209

Privind: constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii

citeste...
 
Hotarârea nr. 208

Privind: premierea elevilor care au absolvit la unități de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2019-2020

citeste...
 
Hotarârea nr. 207

Privind: aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii care au absolvit la unitățile de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu

citeste...
 
Hotarârea nr. 206

Privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020 (octombrie 2019 – iunie 2020)

citeste...
 
Hotarârea nr. 205

Privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022

citeste...
 
Hotarârea nr. 204

Privind: aprobarea oportunității proiectului major de investiții „Aeroport internațional în județul Galaţi”

citeste...
 
Hotarârea nr. 203

Privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi în vederea organizării în comun a unor concursuri și evenimente sportive în Pădurea Gârboavele

citeste...
 
Hotarârea nr. 202

Privind: aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu capital şi/sau bunuri la funcţionarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 201

Privind: modificarea Hotărârii nr. 70 din 24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”

citeste...
 
Hotarârea nr. 200

Privind: trecerea din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul privat al judeţului Galaţi a imobilului situat în municipiul Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 46, ca urmare a încetării uzului public, în vederea punerii în aplicare a Sentinței Civile nr. 939/27.09.2017 a Tribunalului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 199

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Reparaţii capitale gard Baza de Agrement Zatun

citeste...
 
Hotarârea nr. 198

Privind: aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională şi U.S.T.A.C.C.”

citeste...
 
Hotarârea nr. 197

Privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI”

citeste...
 
Hotarârea nr. 196

Privind: aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați și Asociația Danube Media Center și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”

citeste...
 
Hotarârea nr. 195

Privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2019

citeste...
 
Hotarârea nr. 194

Privind:aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului
Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 193

Privind:completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 107/31.05.2019 privind stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 192

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 191

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 190

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 189

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 188

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 187

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 186

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 185

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 184

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 183

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Speranţa” din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 182

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 181

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Monica” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 180

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Miruna” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 179

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Cireşarii” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 178

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Andrei” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 177

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ana” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 176

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Floare de colţ” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 175

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Tudor” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 174

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ştefan” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 173

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 172

Privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 171

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022

citeste...
 
Hotarârea nr. 170

Privind darea în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați a unor bunuri cuprinse în cadrul obiectivului de investiție „Instalație solară pentru prepararea apei calde menajere la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați”

citeste...
 
Hotarârea nr. 169

Privind aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Județean de Urgenţã „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea obiectivului de investiție „Clădire pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină Legală”

citeste...
 
Hotarârea nr. 168

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE PRIMIRI URGENŢE, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI - GALAŢI”

citeste...
 
Hotarârea nr. 167

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investitie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”

citeste...
 
Hotarârea nr. 166

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţii: „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”

citeste...
 
Hotarârea nr. 165

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Clădire pentru relocare Sediu Prosectură Medicină Legală

citeste...
 
Hotarârea nr. 164

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectele Tehnice privind realizarea obiectivului de investiţie Extindere capacitate de cazare cu 50 de paturi UMS Găneşti – Alimentare cu energie electrică: Instalaţie de utilizare şi Lucrări pe tarif de racordare

citeste...
 
Hotarârea nr. 163

Privind solicitarea adresată Consiliului Local al orașului Târgu Bujor de trecere a unui bun imobil (drum) din domeniul public al orașului Târgu Bujor și administrarea Consiliului Local al orașului Târgu Bujor în domeniul public al orașului Târgu Bujor și în administrarea Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotarârea nr. 162

Privind modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”

citeste...
 
Hotarârea nr. 161

Privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta

citeste...
 
Hotarârea nr. 160

Privind aprobarea Convenției şi Programului cadru de cooperare descentralizată între Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galați și Regiunea Nouvelle-Aquitaine prin Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine 2019-2021

citeste...
 
Hotarârea nr. 159

Privind exprimarea acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea transferului competenţelor exercitate în prezent de Ministerul Educaţiei Naţionale privind palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare, la nivelul judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 158

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022

citeste...
 
Hotarârea nr. 157

Privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2019

citeste...
 
Hotarârea nr. 156

Privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2019

citeste...
 
Hotarârea nr. 155

Privind solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Tecuci de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Tecuci și administrarea Consiliului Local al municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotarârea nr. 154

Privind solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Berești Meria de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Berești Meria și administrarea Consiliului Local al comunei Berești Meria în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotarârea nr. 153

Privind aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Băneasa de trecere a unor suprafețe de teren din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Local al Comunei Băneasa, județul Galați, în vederea implementării proiectului „Modernizare drumuri sătești și amenajare peisagistică, Comuna Băneasa, județul Galați”

citeste...
 
Hotarârea nr. 152

Privind aderarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați, instituție subordonată Consiliului Județean Galați, la Patronatul Serviciilor Publice din România

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 14
Cauta in site