19 | 12 | 2018
Hotarari
Hotarârea nr.296

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 7.348 mii lei din cota  de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

citeste...
 
Hotarârea nr.295

Privind realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase neutilizate pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul Galaţi pe anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.276

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Petre Marinescu

citeste...
 
Hotarârea nr.275

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului colonel (r.) dr. Ioan FILIP

citeste...
 
Hotarârea nr.274

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului colonel (r.) Constantin IONESCU

citeste...
 
Hotarârea nr.273

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului căpitan (r.) Costache Z. IANCU

citeste...
 
Hotarârea nr.272

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului locotenent (r.) Caizer DRĂGOI

citeste...
 
Hotarârea nr.271

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului locotenent major Constantin BUJOREANU

citeste...
 
Hotarârea nr.270

Privind acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” poetului tecucean Gheorghe Dionisie DUMA

citeste...
 
Hotarârea nr.269

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor Octavian TABĂRĂ

citeste...
 
Hotarârea nr.268

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor Vincent DOUSSET

citeste...
 
Hotarârea nr.267

Privind acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi, Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.266

Privind aprobarea Acordului Cadru de Cooperare cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.265

Privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 191 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”

citeste...
 
Hotarârea nr.264

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.263

Privind modificarea Hotărârii nr. 85 din 25 aprilie 2018 privind modificarea Hotărârii nr.138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”

citeste...
 
Hotarârea nr.262

Privind aprobarea proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță” și a obligațiilor ce revin Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului GALAȚI, pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotarârea nr.261

Privind aprobarea proiectului „e-LDER-Care–servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați” și a obligațiilor ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotarârea nr.260

Privind aprobarea proiectului ”Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” și a obligațiilor ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotarârea nr.259

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.258

Privind completarea nivelului de învăţământ “postliceal” cu domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie” (învăţământ special), respectiv domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician produse finite din industria lemnului” (învăţământ special) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Simion Mehedinţi” din municipiul Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.257

Privind eliberarea licenţei de traseu, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AUTO-RECORD SRL, pe traseul Galați – Vînători (SC AMBX SRL - str. Foltanului 1C)

citeste...
 
Hotarârea nr.256

Privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Galaţi pentru perioada 2018 – 2022

citeste...
 
Hotarârea nr.255

Privind aprobarea documentaţiei tehnice privind realizarea obiectivului: Instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu Zona Agrement – Baza cu Specific Pescăresc – Balta Zătun

citeste...
 
Hotarârea nr.254

Privind aprobarea Acordului între Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Amenajare zonă de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele”

citeste...
 
Hotarârea nr.253

Privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.252

Privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.251

Privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.250

Privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.249

Privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Bibliotecii Județene „V. A. Urechia” Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.248

Privind vânzarea, prin licitație deschisă, de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase provenite din vegetația forestieră de pe aliniamentul drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.247

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.246

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.245

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu handicap în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.244

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.243

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.242

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.241

Privind aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin  persoane  cu handicap în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.240

Privind aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.239

Privind aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.238

Privind aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie în  cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.237

Privind stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din aparatul propriu de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.236

Privind numirea preşedintelui Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.235

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de concurs / examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursului / examenului de ocupare a funcţiei de Director medical (membru al Comitetului director) din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.234

Privind acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Consiliului regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză

citeste...
 
Hotarârea nr.233

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor Dominique DALLAY

citeste...
 
Hotarârea nr.232

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Alain ROUSSET, preşedintele Consiliului Regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză

citeste...
 
Hotarârea nr.231

Privind premierea elevilor din mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2018-2019

citeste...
 
Hotarârea nr.230

Privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii cu rezultate deosebite la admiterea în liceu

citeste...
 
Hotarârea nr.229

Privind rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.228

Privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  la data de 30.09.2018

citeste...
 
Hotarârea nr.227

Privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2018-2019 (octombrie 2018 – iunie 2019)

citeste...
 
Hotarârea nr.226

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.225

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.224

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.223

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.222

Privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.221

Privind aprobarea închiderii Centrului de recuperare a victimelor violenţei domestice „Şansa” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.220

Privind aprobarea închiderii Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.219

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.218

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.217

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.216

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.215

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.214

Privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați în vederea organizării în comun a unui eveniment muzical dedicat Centenarului Marii Uniri şi Zilei Naţionale a României

citeste...
 
Hotarârea nr.213

Privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galaţi a unui teren în suprafață de 2.136 m2, teren aflat în domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.212

Privind darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.211

Privind abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 256/2017 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.210

Privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.209

Privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.208

Privind aprobarea proiectului ”Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta

citeste...
 
Hotarârea nr.207

Privind aprobarea parteneriatului cu Inspectoratul Școlar Județean Galaţi în vederea organizării Concursului Școlar „România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri

citeste...
 
Hotarârea nr.206

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie  privind realizarea obiectivului „Branşament apă rece şi contorizare” – Scoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.205

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului „Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare şi a clădirii afectate spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor”

citeste...
 
Hotarârea nr.204

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie  privind realizarea obiectivului „Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică şi virusologică a pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor infecţii virale cronice, infecţii bacteriene, cameră de sterilizare, arhivă, secţie dermatologie şi infecţii transmise sexual, secţie boli infecţioase I, amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet didactic, vestiare – Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasă Parascheva Galaţi”

citeste...
 
Hotarârea nr.203

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie  privind realizarea obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.202

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) privind realizarea obiectivului „Reparaţii imobil str. Eroilor nr. 7” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.201

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului „Sistem de încălzire şi climatizare, imobile C.J. Galaţi, strada Eroilor nr. 7 şi nr. 7A, Galaţi”

citeste...
 
Hotarârea nr.200

Privind aprobarea documentaţiei tehnice privind realizarea obiectivului Mărirea capacităţii instalaţiei electrice pentru „Extindere şi reamenajare Secţia Radioterapie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei – Spor putere pe tarif de Racordare şi instalaţie electrică de utilizare”

citeste...
 
Hotarârea nr.199

Privind eliberarea licenţei de traseu, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC ANDREEAS 95 EXIM SRL, pe traseul Măstăcani – Chiraftei – Folteşti – Stoicani – Tămăoani - Frumuşița – Ijdileni -  Şivița – Tuluceşti – Vînători

citeste...
 
Hotarârea nr.198

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Vlad Ionel

citeste...
 
Hotarârea nr.197

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Buruiană Nataliţa

citeste...
 
Hotarârea nr.196

Privind aprobarea Studiului de oportunitate realizat în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva”

citeste...
 
Hotarârea nr.195

Privind realocarea în cadrul aceleiasi unitati administrativ teritoriale Oras Beresti  a sumei de 150 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale  pe anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.194

Privind rectificarea bugetului local al judetului Galati si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.193

Privind alocarea sumei de 228 mii lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Galati, în vederea acordarii unor ajutoare catre Unitatile Administrativ Teritoriale: Comuna Cavadinesti, Comuna Sendreni, Comuna Piscu, Comuna Fundeni si Comuna Tudor Vladimirescu pentru combaterea Pestei Porcine Africane

citeste...
 
Hotarârea nr.192

Privind aprobarea suplimentarii sumei reprezentând contributia pentru anul 2018 a Consiliului Judetean Galati, în calitate de membru al Asociatiei "SMURD" Galati, si plata acesteia din bugetul local al judetului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.191

Privind aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Judetean Galati în vederea implementarii proiectului ,,Capacitate administrativa ridicata prin investitii integrate si complementare - CARIC"

citeste...
 
Hotarârea nr.190

Privind aprobarea proiectului ,,Modernizare linii tramvai si carosabil Strazile Traian Vuia, Henri Coanda, George Cosbuc (Tronson Henri Coanda - Str. Al. Macelaru)" si a acordului de parteneriat

citeste...
 
Hotarârea nr.189

Privind aprobarea proiectului tehnic si documentatiei de executie pentru realizarea obiectivului ,,Reabilitare si Consolidare Poduri si Podete, judetul Galati"

citeste...
 
Hotarârea nr.188

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic   privind realizarea obiectivului ,,Transformare punct termic în centrala termica la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Galati"

citeste...
 
Hotarârea nr.187

Privind aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare a Complexului de servicii sociale ,,Dumbrava minunata" din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.186

Privind aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 din cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.185

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 din cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.184

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de plasament nr. 3 din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.183

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului maternal din cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.182

Privind aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare a Adapostului de zi si de noapte pentru copiii strazii din cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.181

Privind privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Judetean de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.180

Privind privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul Cultural ,,Dunarea de Jos" Galati

citeste...
 
Hotarârea nr.179

Privind privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Galati

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 12
Cauta in site