16 | 02 | 2019
Hotarari
Hotarârea nr.16

Privind stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.15

Privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Tecuci (U.A.T. a municipiului Tecuci)

citeste...
 
Hotarârea nr.14

Privind aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.13

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263/26.02.2013, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi pentru perioada 2013-2020

citeste...
 
Hotarârea nr.12

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.11

Privind modificarea statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.10

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.9

Privind aprobarea  costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

citeste...
 
Hotarârea nr.8

Privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020

citeste...
 
Hotarârea nr.7

Privind utilizarea în anul 2019 a sumei de 10.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă

citeste...
 
Hotarârea nr.6

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Băleni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Băleni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

citeste...
 
Hotarârea nr.5

Privind trecerea unor bunuri din domeniul public al județului Galaţi și administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați în domeniul privat al județului Galați și administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați, în vederea casării

citeste...
 
Hotarârea nr.4

Privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul public al comunei Valea Mărului a unor terenuri în suprafață totală de 194.549 m2

citeste...
 
Hotarârea nr.3

Privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Administrația de Stat Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia și UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Escapeland – Joint Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” (”Escapeland – Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”)

citeste...
 
Hotarârea nr.2

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 251 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»

citeste...
 
Hotarârea nr.1

Privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.301

Privind aprobarea asocierii Județului Galați, prin Consiliul Județean Galați cu Municipiul Galați prin Consiliul Local al municipiului Galați, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dezvoltare Economică Strategică Galați”

citeste...
 
Hotarârea nr.300

Privind continuarea, în anul 2019, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi  reprezentare juridică necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit  contractelor anterioare şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.299

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: Modernizare linii de tramvai şi carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coşbuc (Tronson Henri Coandă –str. Al. Măcelaru)

citeste...
 
Hotarârea nr.298

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 86/25.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod - Drăgușeni (DJ251A)”

citeste...
 
Hotarârea nr.297

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.296

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 7.348 mii lei din cota  de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

citeste...
 
Hotarârea nr.295

Privind realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase neutilizate pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul Galaţi pe anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.294

Privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2018

citeste...
 
Hotarârea nr.293

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Cons Management Parc Soft SRL Galaţi, pe anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.292

Privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal  2019, în judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.291

Privind stabilirea preţului mediu/tonă de  masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.290

Privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean  Galaţi pentru anul fiscal 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.289

Privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020

citeste...
 
Hotarârea nr.288

Privind solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.287

Privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi teren aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Tecuci

citeste...
 
Hotarârea nr.286

Privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi teren aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.285

Privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi teren aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.284

Privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Liceului Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.283

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.282

Privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”

citeste...
 
Hotarârea nr.281

Privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.280

Privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.279

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire pentru o viață independentă “Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.278

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi  de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.277

Privind aprobarea înfiinţării Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice “Sofia” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.276

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Petre Marinescu

citeste...
 
Hotarârea nr.275

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului colonel (r.) dr. Ioan FILIP

citeste...
 
Hotarârea nr.274

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului colonel (r.) Constantin IONESCU

citeste...
 
Hotarârea nr.273

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului căpitan (r.) Costache Z. IANCU

citeste...
 
Hotarârea nr.272

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului locotenent (r.) Caizer DRĂGOI

citeste...
 
Hotarârea nr.271

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului locotenent major Constantin BUJOREANU

citeste...
 
Hotarârea nr.270

Privind acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” poetului tecucean Gheorghe Dionisie DUMA

citeste...
 
Hotarârea nr.269

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor Octavian TABĂRĂ

citeste...
 
Hotarârea nr.268

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor Vincent DOUSSET

citeste...
 
Hotarârea nr.267

Privind acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi, Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.266

Privind aprobarea Acordului Cadru de Cooperare cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.265

Privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 191 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”

citeste...
 
Hotarârea nr.264

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.263

Privind modificarea Hotărârii nr. 85 din 25 aprilie 2018 privind modificarea Hotărârii nr.138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”

citeste...
 
Hotarârea nr.262

Privind aprobarea proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță” și a obligațiilor ce revin Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului GALAȚI, pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotarârea nr.261

Privind aprobarea proiectului „e-LDER-Care–servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați” și a obligațiilor ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotarârea nr.260

Privind aprobarea proiectului ”Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” și a obligațiilor ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, pentru implementarea acestuia

citeste...
 
Hotarârea nr.259

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.258

Privind completarea nivelului de învăţământ “postliceal” cu domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie” (învăţământ special), respectiv domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician produse finite din industria lemnului” (învăţământ special) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Simion Mehedinţi” din municipiul Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.257

Privind eliberarea licenţei de traseu, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AUTO-RECORD SRL, pe traseul Galați – Vînători (SC AMBX SRL - str. Foltanului 1C)

citeste...
 
Hotarârea nr.256

Privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Galaţi pentru perioada 2018 – 2022

citeste...
 
Hotarârea nr.255

Privind aprobarea documentaţiei tehnice privind realizarea obiectivului: Instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu Zona Agrement – Baza cu Specific Pescăresc – Balta Zătun

citeste...
 
Hotarârea nr.254

Privind aprobarea Acordului între Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Amenajare zonă de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele”

citeste...
 
Hotarârea nr.253

Privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.252

Privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.251

Privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.250

Privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.249

Privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Bibliotecii Județene „V. A. Urechia” Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.248

Privind vânzarea, prin licitație deschisă, de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase provenite din vegetația forestieră de pe aliniamentul drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.247

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.246

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.245

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu handicap în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.244

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.243

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.242

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.241

Privind aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin  persoane  cu handicap în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.240

Privind aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.239

Privind aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.238

Privind aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie în  cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.237

Privind stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din aparatul propriu de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.236

Privind numirea preşedintelui Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.235

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de concurs / examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursului / examenului de ocupare a funcţiei de Director medical (membru al Comitetului director) din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.234

Privind acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Consiliului regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză

citeste...
 
Hotarârea nr.233

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor Dominique DALLAY

citeste...
 
Hotarârea nr.232

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Alain ROUSSET, preşedintele Consiliului Regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză

citeste...
 
Hotarârea nr.231

Privind premierea elevilor din mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2018-2019

citeste...
 
Hotarârea nr.230

Privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii cu rezultate deosebite la admiterea în liceu

citeste...
 
Hotarârea nr.229

Privind rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.228

Privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  la data de 30.09.2018

citeste...
 
Hotarârea nr.227

Privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2018-2019 (octombrie 2018 – iunie 2019)

citeste...
 
Hotarârea nr.226

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.225

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.224

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.223

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.222

Privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.221

Privind aprobarea închiderii Centrului de recuperare a victimelor violenţei domestice „Şansa” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.220

Privind aprobarea închiderii Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.219

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.218

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 12
Cauta in site