12 | 12 | 2019
Arhiva Hotariri
Hotărârea nr.396

Privind alocarea unei sume din bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi autoritãţilor locale din localitãţile afectate de calamitãţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.397

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliul Consultativ al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.398

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de proiecte de management pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.378

Privind aprobarea Procedurii de repartizare a sumei de 27000 mii lei din bugetul propriu al judeţului Galaţi cãtre unitãţile administrativ-teritoriale afectate, în vederea acordãrii de ajutoare de urgenţãîn bani persoanelor sinistrate ca urmare a inundaţiilor din luna septembrie 2013   

 

citeste...
 
Hotărârea nr.377

Privind  alocarea unei sume din bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi autoritãţilor locale din localitãţile afectate de calamitãţi 

 

citeste...
 
Hotărârea nr.376

Privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2013  

citeste...
 
Hotărârea nr.364

Privind acordarea „Diplomei de Onoare” a judeţului Galaţi elevei Andra Cosmina Albulescu 

citeste...
 
Hotărârea nr.365

Privind acordarea „Diplomei de Onoare” a judeţului Galaţi doamnei profesor Gina Burghiu 

citeste...
 
Hotărârea nr.366

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.367

Privind eliberarea Licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DANIXMOND TUR S.R.L. pe traseul GALAŢI - VÂNÃTORI (DN26 Km6, S.C. IRICAD S.R.L) 

citeste...
 
Hotărârea nr.368

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport CONSILIUL LOCAL BRĂHĂŞEŞTI pe traseul Toflea - Tecuci 

citeste...
 
Hotărârea nr.369

Privind modificarea Hotărârii nr.217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019 

citeste...
 
Hotărârea nr.370

Privind trecerea din administrarea Consiliului Judeţului Galaţi în administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi, până la data începerii construcţiei la investiţia Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, a terenului în suprafaţă de 4.600 m2, situat în municipiul Galaţi, Parc Rizer, str. Traian nr. 226 B, lot 2 şi aflat în domeniul public al judeţului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.371

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Alegerile europarlamentare – conştientizare şi implicare” 

citeste...
 
Hotărârea nr.372

Privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Judeţului Galaţi, prin Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, cu Asociaţia „Dincolo de Tăcere” Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.373

Privind radierea cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiţie realizat din finanţare externă „Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Specială Emil Gârleanu, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi” din contabilitatea Consiliului Judeţului Galaţi şi înregistrarea în contabilitatea Şcolii Speciale „Emil Gârleanu” Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.374

Privind aprobarea încheierii „Acordului de cooperare privind derularea PEAD 2013” între Consiliul Judeţului Galaţi şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  

citeste...
 
Hotărârea nr.375

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.550 din 30 noiembrie 2010 privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia  

citeste...
 
Hotărârea nr.330

Privind constatarea încetării  mandatului de consilier judeţean al doamnei Munteanu Gabriela  

citeste...
 
Hotărârea nr.331

Privind validarea  mandatului de consilier judeţean al domnului Caluean Anghel Costel  

citeste...
 
Hotărârea nr.332

Privind validarea  mandatului de consilier judeţean al doamnei Munteanu Gabriela  

citeste...
 
Hotărârea nr.333

Privind acordarea Diplomei de Onoare a judeţului Galaţi domnului Bodea Valentin  

citeste...
 
Hotărârea nr.334

Privind acordarea Diplomei de Onoare a judeţului Galaţi domnului Ţapu Costel  

citeste...
 
Hotărârea nr.335

Privind acordarea Diplomei de Onoare a judeţului Galaţi domnului Prof. dr. Aurel Nechita, primul decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.336

Privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţie „Iluminat ambiental Muzeul Satului – Pădurea Gârboavele – judeţul Galaţi”  

citeste...
 
Hotărârea nr.337

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de investiţie „Consolidare perete – Imobil strada Domnească nr.91, Municipiul Galaţi"  

citeste...
 
Hotărârea nr.338

Privind aprobarea Proiectului tehnic nr. 23/2013 pentru obiectivul de investiţie „Extindere instalaţie de utilizare gaze naturale la Spitalul de boli cronice Iveşti”  

citeste...
 
Hotărârea nr.339

Privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.340

Privind modificarea  organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole a Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.341

Privind aprobarea  organigramei si a statului de funcţii ale Bibliotecii „V.A. Urechia” Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.342

Privind modificarea  organigramei si a statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.343

Privind modificarea  organigramei si a statului de funcţii ale Serviciului Public  Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.344

Privind aprobarea efectuării investiţiei „Racordare la sistemul de distribuţie gaze naturale a imobilului situat pe strada Domnească nr.91, municipiul Galaţi”, precum şi împuternicirea Vicepreşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi, domnul Cornel Hamza, cu semnarea în numele Consiliului Judeţului Galaţi a contractului de cofinanţare cu condiţia cedării în patrimoniul GDF SUEZ Energy România a investiţiei  

citeste...
 
Hotărârea nr.345

Privind încheierea Actului Adiţional la Convenţia nr.3905/20.05.2009 privind finanţarea şi implementarea proiectului „Modernizare parc zoo, pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi” precum şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi cu semnarea în numele şi pe seama Consiliului Judeţului Galaţi a documentelor aferente proiectului  

citeste...
 
Hotărârea nr.346

Privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi   

citeste...
 
Hotărârea nr.347

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC ISCORA SRL, pe traseul TECUCI (UM 527 Jandarmerie) – Galaţi (UM 527 Jandarmerie)   

citeste...
 
Hotărârea nr.348

Privind aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă şi asistenţă juridică în domeniul achiziţiilor publice pentru Consiliul Judeţului Galaţi    

citeste...
 
Hotărârea nr.349

Privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din domeniul privat al judeţului Galaţi în domeniul privat al oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi     

citeste...
 
Hotărârea nr.350

Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.315/31.05.2006 şi darea în administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Tecuci a unei părţi din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. Victoriei nr. 33, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi     

citeste...
 
Hotărârea nr.351

Privind trecerea din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul public al oraşului Tg. Bujor a imobilului (clădiri şi teren aferent) situat în oraşul Tg. Bujor, str. Eremia Grigorescu nr.28 (fostul Centru de Plasament „Veronica Micle”)     

citeste...
 
Hotărârea nr.352

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.727 din 20 decembrie 2011 privind aprobarea solicitării adresate Guvernului României de trecere a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi      

citeste...
 
Hotărârea nr.353

Privind modificarea Protocolului încheiat între Consiliul Judeţului Galaţi, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Clubul Rotary Internaţional şi Fundaţia „Pro România” pentru înfiinţarea Centrului de primire în regim de urgenţa a copiilor 0-3 ani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.143/27.12.2001      

citeste...
 
Hotărârea nr.354

Privind închirierea, prin licitaţie publică, a imobilului situat în municipiul Galaţi, cartier Fileşti, aflat în posesia judeţului Galaţi       

citeste...
 
Hotărârea nr.355

Privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţului Galaţi, Fundaţia pentru sprijinul familiilor cu mulţi copii aflate în situaţia de risc social din Galaţi FAMILIA şi Asociaţia Tinerilor Activ Civic Galaţi în vederea implementării proiectului „Implică-te! Fii voluntar!”       

citeste...
 
Hotărârea nr.356

Privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2013   

citeste...
 
Hotărârea nr.357

Privind aprobarea solicitării adresate Guvernului României pentru trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi a „Centrului de agrement Gârboavele” existent în judeţul Galaţi   

citeste...
 
Hotărârea nr.358

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.49 din 6 august 2012 privind organizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.359

Privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de investiţie „Amenajare bază de agrement cu specific pescăresc la balta Zătun, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi”, ce urmează a fi finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit privind dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti, prin Fondul european de pescuit (FEP) 

citeste...
 
Hotărârea nr.360

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Restabilirea potenţialului bălţii Zătun pentru speciile piscicole de interes comercial, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi”, ce urmează a fi finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit privind dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti, prin Fondul european de pescuit (FEP) 

citeste...
 
Hotărârea nr.361

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Comitetul judeţean de iniţiativă, în vederea alegerii în judeţul Galaţi a colegiului judeţean al camerei agricole 

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 2 din 38
Cauta in site