05 | 12 | 2019
Arhiva Hotariri
Hotărârea nr.827

privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.804

privind alocarea sumei de 340 mii lei din fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Consiliului Judetului Galati pentru Consiliul Local al comunei Scânteiesti, judetul Galati, ca urmare a incendiului produs la Scoala Gimnazialã Scânteiesti

citeste...
 
Hotărârea nr.805

privind alocarea sumei de 25 mii lei din fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Consiliului Judetului Galati pentru Consiliul Local al comunei Corod, judetul Galati, în vederea construirii unui sant de preluare a apelor pluviale din zona Vlamnic-Dobrita si descãrcarea acestora prin subtraversarea D.J. 251 în pârâul Corozel

citeste...
 
Hotărârea nr.806

privind alocarea sumei de 316 mii lei din fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Consiliului Judetului Galati pentru Consiliul Local al comunei Oancea, judetul Galati, în vederea construirii de urgentã a remizei P.S.I.

citeste...
 
Hotărârea nr.807

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrãrilor de interventii si a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie "Reparatii capitale pentru reabilitare sectii Neurochirurgie si Chirurgie Vascularã din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgentã <Sf. Ap. Andrei> Galati"

citeste...
 
Hotărârea nr.793

privind aprobarea Raportului privind stadiul realizãrii mãsurilor din Programul de Gestionare a Calitãtii Aerului pentru indicatorul pulberi în suspensie - fractiunea PM 10, la nivelul localitãtilor Galati, Sendreni si Vânãtori din judetul Galati pentru anul 2011

citeste...
 
Hotărârea nr.794

privind stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati

citeste...
 
Hotărârea nr.795

privind aprobarea conventiei dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - prin Directia Generalã Protectia Persoanelor cu Handicap - si Consiliul Judetului Galati - prin Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati, în vederea realizãrii si actualizãrii Registrului electronic central privind persoanele cu handicap

citeste...
 
Hotărârea nr.796

privind eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BÃDILAS SRL Galati, pe traseul Galati - Sivita

citeste...
 
Hotărârea nr.797

privind eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BÃDILAS SRL Galati, pe traseul Galati - Tulucesti

citeste...
 
Hotărârea nr.798

privind eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. CORISALT SRL Galati, pe traseul Galati - Vânãtori (DN 26 - km 8)

citeste...
 
Hotărârea nr.799

privind însusirea raportului de reevaluare a apartamentelor aflate în domeniul privat al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetului Galati 

citeste...
 
Hotărârea nr.800

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judetul Galati prin Consiliul Judetului Galati si Comuna Tulucesti prin Consiliul Local al Comunei Tulucesti în vederea promovãrii turistice a Pãdurii Gârboavele

citeste...
 
Hotărârea nr.801

privind schimbarea denumirii Complexului Muzeal de Stiintele Naturii Galati, institutie publicã de culturã din subordinea Consiliului Judetului Galati, în "Complexul Muzeal de Stiintele Naturii "Rãsvan Anghelutã" Galati"

citeste...
 
Hotărârea nr.802

privind schimbarea denumirii Muzeului de Istorie Galati, institutie publicã de culturã din subordinea Consiliului Judetului Galati, în "Muzeul de Istorie "Paul Pãltãnea" Galati"

citeste...
 
Hotărârea nr.803

privind înlocuirea doamnei Stãncescu Geta cu doamna Mereutã Elena-Cristina din partea organismelor private acreditate care desfãsoarã activitãti în domeniul protectiei si promovãrii drepturilor copilului, în Comisia pentru Protectia Copilului  Galati

citeste...
 
Hotărârea nr.791

privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judetului Galati, pe anul 2012

citeste...
 
Hotărârea nr.792

privind alocarea sumei de 700.000 lei din Cap. 67.02 - Culturã, respectiv "Biserici", al bugetului local al Consiliului Judetului Galati pentru anul 2012, cãtre parohiile judetului Galati

citeste...
 
Hotărârea nr.778

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SARMINA IMPEX SRL Galaţi, pe traseul Tecuci – Nărteşti Deal (Comuna Gohor)

citeste...
 
Hotărârea nr.779

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BELONA SRL Galaţi, pe traseul Furcenii Noi (Comuna Cosmeşti) – Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.780

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MARIONTRAN SRL Galaţi, pe traseul Tecuci (SC Contec Foods SRL) – Iveşti

citeste...
 
Hotărârea nr.781

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii „V.A. Urechia” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.782

privind aprobarea tarifelor de închiriere a spaţiilor şi terenurilor aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, pentru anul 2012

citeste...
 
Hotărârea nr.783

privind aprobarea parteneriatului cu Camera Agricolă a Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Plan de dezvoltare locală al Grupului de Acţiune Locală Covurlui – judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.784

privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.694/29.09.2011, privind desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Iveşti, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.785

privind transferarea cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiţii realizate din finanţări externe, din contabilitatea Consiliului Judeţului Galaţi în contabilitatea beneficiarilor finali

citeste...
 
Hotărârea nr.787

privind aprobarea Master Planului pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.786

privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul privat al judeţului Galaţi, în vederea casării

citeste...
 
Hotărârea nr.788

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.789

privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi, în vederea implementării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.790

privind modificarea Hotărârii nr.484 din 12 august 2010 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi, în vederea implementării proiectului „Circuit Turistic Muzeal în judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.771

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DUMONY SRL Galaţi, pe traseul Tg. Bujor - Zărneşti

citeste...
 
Hotărârea nr.772

privind majorarea capitalului social al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.773

privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru serviciile oferite de Biblioteca V.A. Urechia Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.774

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural Dunărea de Jos Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.775

privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.776

privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţului Galaţi şi Fundaţia pentru sprijinul familiilor cu mulţi copii aflate în situaţie de risc social din judeţul Galaţi - FAMILIA în cadrul proiectului Implicat, informat, integrat

citeste...
 
Hotărârea nr.777

privind validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcţiei de Şef secţie Obstetrică Ginecologie I din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Ap. Andrei Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.768

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. ACSINTE ENE INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Lieşti, pe traseul Lieşti - Galaţi (Arcelor Mittal)

citeste...
 
Hotărârea nr.769

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SARFADUAD SRL Galaţi, pe traseul Tecuci - Drăgăneşti (Barieră) - Malu Alb

citeste...
 
Hotărârea nr.770

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DUMONY SRL Galaţi, pe traseul Tg. Bujor - Băneasa

citeste...
 
Hotărârea nr.762

privind modificarea Anexei nr.4 a Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2012

citeste...
 
Hotărârea nr.763

privind punerea în aplicare a dispoziţiilor titlului executoriu, Sentinţa civilă nr.9676/2008 a Judecătoriei Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.764

privind asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi, în vederea implementării proiectului Consolidarea capacităţii instituţionale a Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră Dunărea de Jos

citeste...
 
Hotărârea nr.765

privind asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi, în vederea implementării proiectului Dezvoltare durabilă la nivelul Euroregiunii Dunărea de Jos

citeste...
 
Hotărârea nr.766

privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţului Galaţi, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi şi Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană, Cahul, Republica Moldova şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului Îmbunătăţirea mediului economic şi social în zonele de graniţă prin turism rural

citeste...
 
Hotărârea nr.767

privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţului Galaţi, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, Primăria oraşului Cahul, Republica Moldova, Asociaţia Infomedia Centru Cahul din Republica Moldova, Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană Euroregiunea Dunărea de Jos, Izmail, Ucraina şi Departamentul de Cultură al Consiliului Orăşenesc Izmail, Ucraina şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului Euroturism la Dunărea de Jos

citeste...
 
Hotărârea nr.755

privind structura reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.756

privind repartizarea sumei de 25.293,0 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală 

citeste...
 
Hotărârea nr.757

privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţului Galaţi, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova, Agenţia pentru Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană, Cahul, Republica Moldova, Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană Euroregiunea Dunărea de Jos, Izmail, Ucraina şi Fondul Regional pentru Susţinerea Antreprenoriatului în Regiunea Odesa, Ucraina şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului Mediul de afaceri – promovare şi dezvoltare sustenabilă

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 10 din 38
Cauta in site