05 | 12 | 2019
Arhiva Hotariri
Hotărârea nr.81

privind alocarea sumei de 102.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului Galaţi, Consiliului Local Bălăşeşti pentru înlăturarea unor efecte meteorologice deosebite

citeste...
 
Hotărârea nr.82

privind aprobarea încheierii „Acordului de cooperare privind derularea PEAD 2011/2012” între Consiliul Judeţului Galaţi şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

citeste...
 
Hotărârea nr.83

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CONSPROIECT S.A. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.48

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ştefan Ion

citeste...
 
Hotărârea nr.49

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.50

privind modificarea Hotărârii nr.622/2008 a Consiliului Judeţului Galaţi privind Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2008 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.51

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Salvaţi natura – Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele – judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.52

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Casa de Tip Familial Ana”

citeste...
 
Hotărârea nr.53

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Casa de Tip Familial Andrei”

citeste...
 
Hotărârea nr.54

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Casa de Tip Familial Aurora”

citeste...
 
Hotărârea nr.55

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Casa de Tip Familial Cireşarii”

citeste...
 
Hotărârea nr.56

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Casa de Tip Familial Crina”

citeste...
 
Hotărârea nr.57

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Casa de Tip Familial Dănuţ”

citeste...
 
Hotărârea nr.58

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Casa de Tip Familial Floare de colţ”

citeste...
 
Hotărârea nr.59

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Casa de Tip Familial Monica”

citeste...
 
Hotărârea nr.60

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Casa de Tip Familial Speranţa”

citeste...
 
Hotărârea nr.61

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Casa de Tip Familial Ştefan”

citeste...
 
Hotărârea nr.62

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Casa de Tip Familial Tudor”

citeste...
 
Hotărârea nr.63

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Casa de Tip Familial Veronica”

citeste...
 
Hotărârea nr.64

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare ventilaţie artificială bloc alimentar şi spălătorie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Ap. Andrei> Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.65

privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare ventilaţie artificială bloc alimentar şi spălătorie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Ap. Andrei> Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.66

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. IFATURISM RSL Galaţi, pe traseul FRUMUŞIŢA – VÂNĂTORI (SC Beyler)

citeste...
 
Hotărârea nr.67

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. ISCORA SRL Galaţi, pe traseul TECUCI (UM 527 Jandarmerie) – GALAŢI (UM 527 Jandarmerie)

citeste...
 
Hotărârea nr.68

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.459/2010 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliile de Administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţului Galaţi şi completarea acestora

citeste...
 
Hotărârea nr.69

privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul Europe Direct Galaţi” pentru anul 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.70

privind plata din bugetul propriu al Consiliului Judeţului Galaţi a cotizaţiei către Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă „Prut – Dunăre” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.71

privind alocarea fondurilor necesare organizării unor manifestări în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos”

citeste...
 
Hotărârea nr.72

privind modificarea Hotărârii nr.651/29 iunie 2011 privind aprobarea asocierii, în calitate de membru fondator, a judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţului Galaţi cu instituţii publice şi ONG-uri din municipiul Galaţi şi municipiul Brăila pentru înfiinţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut - Dunăre” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.73

privind desemnarea domnului Cornel Hamza, vicepreşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi, ca reprezentant al judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.74

privind desemnarea domnului Cornel Hamza, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi, ca reprezentant al judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.75

privind desemnarea domnului Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, ca reprezentant al judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est pentru Situaţii de Urgenţă”

citeste...
 
Hotărârea nr.76

privind desemnarea domnului Cornel Hamza, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi, ca reprezentant al Consiliului Judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă „Prut – Dunăre” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.77

privind desemnarea  reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională

citeste...
 
Hotărârea nr.78

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului nr.618/19.04.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.36

privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţului

 

citeste...
 
Hotărârea nr.37

privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţului Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.38

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.39

privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de selecţie şi procedura de ocupare a funcţiei de administrator public la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi precum şi a atribuţiilor acestei funcţii

 

citeste...
 
Hotărârea nr.40

privind încetarea efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.179 din 23 martie 2009 privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţului Galaţi cu Asociaţia pentru protecţia mediului ECOSISTEM, în vederea realizării Centrului de Excelenţă în Cardiologie Galaţi, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.180 din 23 martie 2009 privind darea în folosinţă gratuită a unui teren aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi, Asociaţiei pentru Protecţia Mediului ECOSISTEM, în vederea realizării Centrului de Excelenţă în Cardiologie Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.41

privind constatarea încetării de drept, prin pierderea calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales, a mandatului de consilier judeţean al domnului Chebac Eugen

citeste...
 
Hotărârea nr.42

privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Munteanu Gabriela

citeste...
 
Hotărârea nr.43

privind stabilirea unor sarcini pentru Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.44

privind asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi cu privire la proprietatea asupra terenului aferent Ariei protejate Pădurea Gârboavele, necesare implementării proiectului „Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, depus spre finanţare prin POS Mediu – Axa Prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”

citeste...
 
Hotărârea nr.45

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.46

privind eliberarea domnului Roman Apostol Picu din funcţia de director al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.47

privind unele măsuri privind asigurarea conducerii temporare a activităţii Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.31

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Vicleanu Marian

 

citeste...
 
Hotărârea nr.35

privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţului Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.32

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Zaharia Eugen

 

citeste...
 
Hotărârea nr.1

privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţului Galaţi la alegerile locale din 10 iunie 2012

 

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 8 din 38
Cauta in site