21 | 05 | 2019
Arhiva Hotariri
Hotărârea nr.141

privind alocarea sumei de 90.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Ivesti, judetul Galati, în vederea reabilitãrii acoperisului la Grãdinita nr.3 Ivesti, precum si pentru extinderea împrejmuirii la Scoala Negoitã Dãnãilã si la Scoala nr.1 Bucesti, comuna Ivesti

citeste...
 
Hotărârea nr.142

privind alocarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Jorãsti pentru finantarea lucrãrilor de pietruire a drumurilor comunale din comuna Jorãsti

citeste...
 
Hotărârea nr.143

privind alocarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Nãmoloasa pentru finantarea lucrãrilor de reabilitare a acoperisului clãdirii Primãriei comunei Nãmoloasa

citeste...
 
Hotărârea nr.144

privind alocarea sumei de 15.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Negrilesti pentru construirea unui podet tubular

citeste...
 
Hotărârea nr.145

privind alocarea sumei de 85.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Negrilesti pentru repararea unor santuri de evacuare a apelor pluviale

citeste...
 
Hotărârea nr.146

privind alocarea sumei de 100.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Oancea pentru realizarea lucrãrilor de refacere acoperis sediu primãrie

citeste...
 
Hotărârea nr.147

privind alocarea sumei de 85.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Piscu necesarã pentru repararea si modernizarea a douã poduri aflate pe raza comunei Piscu, precum si pentru lucrãri de terasament (înãltarea terenului) în zona Râpa Caravelea din comuna Piscu

citeste...
 
Hotărârea nr.148

privind alocarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Poiana necesarã pentru  asigurarea combustibilului (lemne de foc) pentru sediile insitutiilor publice aflate pe raza comunei Poiana

citeste...
 
Hotărârea nr.149

privind alocarea sumei de 81.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Priponesti pentru  realizarea unor lucrãri de consolidare în vederea înlãturãrii efectelor produse de alunecãri de teren în satul Ciorãsti

citeste...
 
Hotărârea nr.150

privind alocarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Rãdesti pentru asigurarea desfãsurãrii în bune conditii a anului scolar 2012 - 2013 în Scoala Gimnazialã nr.1 Rãdesti si pentru finalizarea investitiei "Reabilitare clãdire servicii publice, comuna Rãdesti, judetul Galati"

citeste...
 
Hotărârea nr.151

privind alocarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Rediu necesarã pentru realizarea urgentã a rigolelor de scurgere aferente drumului comunal 25, comuna Rediu

citeste...
 
Hotărârea nr.89

privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Extindere, amenajare, modernizare, dotare spaţiu arhivã - Spitalul clinic de boli infecţioase <Sf. Cuv. Parascheva> Galaţi"

citeste...
 
Hotărârea nr.90

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DANIXMOND TUR SRL pe traseul GALATI - VÂNĂTORI  (DN 26 km 6 - SC IRICAD SRL)

citeste...
 
Hotărârea nr.91

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport CONSILIUL LOCAL BRÃHÃSESTI pe traseul TOFLEA - TECUCI

citeste...
 
Hotărârea nr.92

privind alocarea sumei de 100.000 lei din Cap. 67.02 - Culturã, respectiv "Biserici" al bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul 2012, cãtre Parohia Umbrãreşti I

citeste...
 
Hotărârea nr.93

privind alocarea sumei de 50.000 lei din Cap. 67.02 - Culturã, respectiv "Biserici" al bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul 2012, cãtre Parohia Sf. Ierarh Nicolae Vlădeşti

citeste...
 
Hotărârea nr.94

privind modificarea organigramei si a statului de funcţii pentru Centrul Cultural "Dunãrea de Jos" Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.95

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.727/20 decembrie 2011 privind aprobarea solicitării adresate Guvernului României de trecere a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.96

privind trecerea din domeniul privat al judeţului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi a unui teren în suprafaţă de 932,76 m2, dintr-un imobil situat în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr.7

citeste...
 
Hotărârea nr.97

privind trecerea din domeniul public al judeţului Vaslui în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi a alimentării cu apă din captarea Negrileşti

citeste...
 
Hotărârea nr.98

privind acordarea mandatului scris Preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi în vederea reprezentării în instanţă a unităţii administrativ teritoriale Judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.99

privind aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Judeţului  Galaţi în vederea implementării proiectului "Promovarea consumului de peşte în Regiunea Sud-Est"

citeste...
 
Hotărârea nr.100

privind alocarea sumei de 34.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului  Galaţi, Consiliului Local Drăguşeni în vederea reabilitării grupului sanitar şi instalaţiei de alimentare cu apă la şcoala Fundeanu, com. Drăguşeni

citeste...
 
Hotărârea nr.101

privind alocarea sumei de 200.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului  Galaţi, Consiliului Local Gohor în vederea achiziţionării a 2 pompe submersibile şi a forării a 3 puţuri de mare adâncime, pentru asigurarea necesarului de apă în comuna Gohor

citeste...
 
Hotărârea nr.102

privind alocarea sumei de 150.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului  Galaţi, Consiliului Local Corod în vederea achiziţionării unei autospeciale de stins incendii

citeste...
 
Hotărârea nr.103

privind alocarea sumei de 49.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului  Galaţi, Consiliului Local Bãneasa pentru înlăturarea unor efecte meteorologice deosebite

citeste...
 
Hotărârea nr.104

privind alocarea sumei de 250.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului  Galaţi, Consiliului Local Cavadineşti în vederea forării a 2 puţuri de mare adâncime, pentru asigurarea necesarului de apă în satul Vădeni, com. Cavadineşti

citeste...
 
Hotărârea nr.105

privind alocarea sumei de 66.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului  Galaţi, Consiliului Local Certesti pentru efectuarea investitiei "Amenajare şanţ dalat, satul Cârlomãneşti, zona Dianu, comuna Certeşti, judeţul Galaţi"

citeste...
 
Hotărârea nr.106

privind alocarea sumei de 64.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului  Galaţi, Consiliului Local Munteni în vederea efectuării lucrărilor de decolmatare şi amenajare a canalelor de colectare a apelor pluviale în intravilanul comunei Munteni

citeste...
 
Hotărârea nr.107

privind alocarea sumei de 47.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judeţului  Galaţi, Consiliului Local Ţepu pentru efectuare lucrări de reparaţii drumuri

citeste...
 
Hotărârea nr.108

privind alocarea sumei de 74.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului  Galaţi, Consiliului Local Nicoreşti pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare DC 71, comuna Nicoreşti, jud. Galati

citeste...
 
Hotărârea nr.109

privind majorarea capitalului social al S.C. CONSPROIECT S.A. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.110

privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi, pe anul 2012

citeste...
 
Hotărârea nr.111

privind repartizarea sumei de 424 mii lei din sumele defalcate din cota de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare

citeste...
 
Hotărârea nr.112

privind modificarea Hotărârii C.J.G. nr.748 din 30 ianuarie 2012 privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.113

privind solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi privind trecerea unui imobil (clădire existentă şi teren în suprafaţă de 1.350 m2) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.114

privind trecerea unui teren în suprafaţă de 1.000 m2 din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi în administrarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.115

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţului Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.116

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţului Galaţi în cadrul Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.117

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.118

privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului General C.F. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.119

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special finanţate din bugetul judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.120

privind desemnarea reprezentantului judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor a Operatorului Regional S.C. Apă Canal S.A. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.84

privind modificarea denumirilor unităţilor de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.85

privind acordarea Diplomei de Excelenţă a Consiliului Judeţului Galaţi, Universităţii Dunărea de Jos Galaţi – Editurii Galati University Press

citeste...
 
Hotărârea nr.86

privind acordarea Diplomei de Onoare a judeţului Galaţi domnului Vasile Cristea – Preşedintele Asociaţiei Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.87

privind acordarea „Diplomei de Onoare” a judeţului Galaţi Domnului Profesor Dr. Inginer Fetecău Cătălin

citeste...
 
Hotărârea nr.88

privind numirea d-lui Sandu Vali Viorel în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.79

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.80

privind majorarea capitalului social al S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A. GALAŢI

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 7 din 38
Cauta in site