12 | 12 | 2019
Arhiva Hotariri
Hotărârea nr.200

Privind alocarea sumei de 15.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului  Galaţi, Consiliului Local Bălăbăneşti în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata energiei electrice la sistemul de alimentare cu apă din satul Bălăbăneşti

citeste...
 
Hotărârea nr.201

Privind alocarea sumei de 75.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului  Galaţi, Consiliului Local Rediu în vederea asigurării fondurilor necesare construirii unui grup sanitar în incinta Grădiniţei nr.1 Rediu

citeste...
 
Hotărârea nr.202

Privind alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul  Consiliului Judeţului  Galaţi, Cap.67.02 – Cultură, respectiv biserici către Parohia comunei Umbrăreşti (Tg. Bujor) pentru continuarea lucrărilor la biserica parohială

citeste...
 
Hotărârea nr.203

Privind repartizarea sumei de 2.537 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pentru achitarea arieratelor provenite din derularea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, potrivit OG 7/2006

citeste...
 
Hotărârea nr.204

Privind repartizarea sumei de 5.226 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pentru achitarea arieratelor

citeste...
 
Hotărârea nr.205

Privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi, pe anul 2012

citeste...
 
Hotărârea nr.206

Privind darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi, situat în comuna Iveşti, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.207

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile de proiecte de management pentru Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.166

Privind alocarea sumei de 100.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Bãlãbãneşti în vederea continuãrii lucrãrilor la proiectul “Reabilitare şi extindere Cãmin Cultural Bursucani”, comuna Bãlãbãneşti, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.167

Privind alocarea sumei de 100.000 lei din  fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati , Consiliului Local Braniştea pentru finanţarea lucrãrilor de reabilitare a drumurilor comunale din comuna Braniştea, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.168

Privind alocarea sumei de 91.000 lei din  fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati , cãtre comuna Sendreni pentru finanţarea unor lucrãri  în scopul gestionãrii situaţiilor de urgenţã produse pe teritoriul administrativ al comunei Sendreni, precum şi pentru finalizarea lucrãrilor de amenajare Grup sanitar la Grãdiniţa cu program normal din satul Movileni, comuna Sendreni

citeste...
 
Hotărârea nr.169

Privind alocarea sumei de 130.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Valea Mãrului, judeţul Galaţi,  în vederea reabilitãrii drumurilor comunale afectate de calamitãţile naturale din anul 2011 

citeste...
 
Hotărârea nr.170

Privind repartizarea sumei de 25.000 lei din cap.67.02 – Culturã, respectiv Biserici

citeste...
 
Hotărârea nr.171

privind aprobarea DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENŢIE pentru execuţia obiectivului de investiţie „REABILITARE DRUMURI JUDETENE, JUDEŢUL GALAŢI”

citeste...
 
Hotărârea nr.173

Privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.172

Privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reparaţie capitalãşi schimbare de destinaţie Pavilion administrativ în Pavilion HIV-SIDA” – Spitalul de boli infecţioase <Sf. Cuv. Parascheva> Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.152

privind alocarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Slobozia Conachi, judetul Galati, în vederea finantãrii racordãrii la reteaua de energie electricã, amenajare alee de acces si spatii de joacã pentru prescolari, necesare functionãrii Grãdinitei cu 4 grupe din comuna Slobozia Conachi

citeste...
 
Hotărârea nr.153

privind alocarea sumei de 61.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Schela pentru finantarea lucrãrilor de îmbunãtãtire a sistemului de apã potabilã în satele Negrea si Schela si pentru achizitionarea unei freze de zãpadã pentru comuna Schela

citeste...
 
Hotărârea nr.154

privind alocarea sumei de 50.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Smulti, judetul Galati, în vederea reconstruirii unui pod în punctul Budui, comuna Smulti

citeste...
 
Hotărârea nr.155

privind alocarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Suceveni pentru repararea centralei termice si a toaletei la Scoala Gimnazialã Suceveni si asigurarea desfãsurãrii în bune conditii a anului scolar 2012 - 2013 în Scoala Gimnazialã Suceveni

citeste...
 
Hotărârea nr.156

privind alocarea sumei de 100.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Tg. Bujor necesarã amenajãrii a douã garaje si a unei magazii pentru asigurarea exploatãrii în bune conditii a celor 2 autospeciale de stins incendii transferate de la ISU Galati, precum si pentru asigurarea fondurilor necesare pentru remedierea unor deficiente constatate la Grãdinita "Floare de Bujor"

citeste...
 
Hotărârea nr.157

privind alocarea sumei de 85.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Tudor Vladimirescu, judetul Galati, în vederea finantãrii racordãrii la reteaua de energie electricã si a plãtii avizului de racordare a "Sãlii de sport scolarã cu nivel de practicã sportivã competitionalã localã, cu teren de handbal si 150 de locuri în gradene", aflatã pe raza comunei Tudor Vladimirescu

citeste...
 
Hotărârea nr.158

privind alocarea sumei de 212.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Tecuci pentru reabilitarea unor strãzi

citeste...
 
Hotărârea nr.159

privind alocarea sumei de 90.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Tulucesti necesarã realizãrii cabinei putului forat din satul Sivita si a racordãrii acestuia la reteua de apã a comunei Tulucesti, precum si pentru executarea unui put forat si echiparea lui cu pompã submersibilã pentru asigurarea necesarului de apã potabilã locuitorilor din satul Tulucesti

citeste...
 
Hotărârea nr.160

privind alocarea sumei de 120.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Valea Mãrului, judetul Galati, în vederea forãrii a douã puturi si echiparea lor cu pompe submersibile pentru asigurarea necesarului de apã potabilã locuitorilor din satele Mândresti si Valea Mãrului

citeste...
 
Hotărârea nr.161

privind alocarea sumei de 80.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Vârlezi pentru finalizarea lucrãrilor de reparatii la Scoala Gimnazialã Vârlezi, Grãdinita Crãiesti, precum si pentru construirea unui gard la Primãria comunei Vârlezi

citeste...
 
Hotărârea nr.162

privind alocarea sumei de 100.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Vânãtori pentru decolmatarea pârâului Valea lui Manolache

citeste...
 
Hotărârea nr.163

privind alocarea sumei de 30.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Vlãdesti pentru realizarea unor lucrãri de decolmatare si refacere santuri comunale

citeste...
 
Hotărârea nr.164

privind repartizarea sumei de 550.000 din Cap.67.02 - Culturã, respectiv Biserici

citeste...
 
Hotărârea nr.165

privind asumarea unor obligatii ce revin Consiliului Judetului Galati cu privire la proprietatea asupra terenului ce va constitui amplasamentul pentru Punctul de informare-vizitare ce va fi construit în Pãdurea Gârboavele, prin proiectul "Conservarea biodiversitãtii în Pãdurea Gârboavele, judetul Galati"

citeste...
 
Hotărârea nr.121

privind alocarea sumei de 80.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Barcea pentru construirea unui podet din beton peste pârâul Corozel

citeste...
 
Hotărârea nr.122

privind alocarea sumei de 120.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Brãhãsesti pentru realizarea proiectului "Igienizare albie pârâu Valea Boului"

citeste...
 
Hotărârea nr.123

privind alocarea sumei de 81.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Branistea pentru realizarea lucrãrilor de reabilitare santuri de scurgere a apei pluviale

citeste...
 
Hotărârea nr.124

privind alocarea sumei de 60.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Buciumeni pentru realizarea lucrãrilor de denisipare a 2 puturi

citeste...
 
Hotărârea nr.125

privind alocarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre Primãria Bãlãbãnesti, în vederea achizitionãrii unei pompe submersibile si forarea unui put de mare adâncime pentru satul Bursucani

citeste...
 
Hotărârea nr.126

privind alocarea sumei de 64.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Bãlãsesti în vederea realizãrii a douã surse de apã de mare adâncime în localitãtile Ciurestii  - Noi si Bãlãsesti

citeste...
 
Hotărârea nr.127

privind alocarea sumei de 80.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre orasul Beresti, judetul Galati, în vederea executãrii lucrãrilor de reparatii la Scoala cu clasele I - IV, corp B din cadrul Liceului Teoretic "Paul Bujor" Beresti

citeste...
 
Hotărârea nr.128

privind alocarea sumei de 85.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Beresti - Meria, judetul Galati, în vederea asigurãrii desfãsurãrii în bune conditii a anului scolar 2012-2013 în scolile si grãdinitele aflate pe raza comunei, precum si pentru plata lucrãrilor de proiectare pentru racorduri aferente investitiei "Alimentare cu apã satul Balintesti", a diferentei de platã pentru investitia "Pietruire drumuri interioare în comuna Beresti - Meria" si plata proiectarii pentru investitia "Lucrãri de întretinere drumuri interioare în comuna Beresti - Meria

citeste...
 
Hotărârea nr.129

privind alocarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Costache Negri, judetul Galati, în vederea finantãrii lucrãrilor necesare realizãrii proiectului "Reabilitare drumuri comuna Costache Negri, judetul Galati"

citeste...
 
Hotărârea nr.130

privind alocarea sumei de 85.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Cosmesti în vederea executãrii lucrãrilor de reabilitare interioarã si exterioarã a clãdirii dispensarului uman din comuna Cosmesti

citeste...
 
Hotărârea nr.131

privind alocarea sumei de 80.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Cuca pentru finatarea lucrãrilor de decolmatare si regularizare a albiei malurilor pârâului Lozova din comuna Cuca

citeste...
 
Hotărârea nr.132

privind alocarea sumei de 90.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Cudalbi, judetul Galati, în vederea finantãrii forãrii unui put de mare adâncime pentru asigurarea necesarului de apã în comuna Cudalbi

citeste...
 
Hotărârea nr.133

privind alocarea sumei de 80.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Cuza Vodã pentru renovarea remizei PSI din comunã

citeste...
 
Hotărârea nr.134

privind alocarea sumei de 82.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local  Drãgãnesti pentru realizarea investitiei "Podet peste canal desecare, acces din DN 25 - cartier Islaz"

citeste...
 
Hotărârea nr.135

privind alocarea sumei de 28.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local  Drãguseni pentru continuarea finantãrii lucrãrii de alimentare cu apã Scoala Fundeanu

citeste...
 
Hotărârea nr.136

privind alocarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local  Foltesti pentru acoperirea cheltuielilor aferente realizãrii pietruirii unui drum sãtesc degradat

citeste...
 
Hotărârea nr.137

privind alocarea sumei de 85.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Frumusita pentru acoperirea cheltuielilor aferente realizãrii pietruirii drumurilor sãtesti degradate

citeste...
 
Hotărârea nr.138

privind alocarea sumei de 75.000 lei din fondul de rezervã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Ghidigeni pentru executarea lucrãrilor de decolmatare canale de scurgere torenti

citeste...
 
Hotărârea nr.139

privind alocarea sumei de 80.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati cãtre comuna Grivita, judetul Galati, în vederea refacerii podului de beton ce traverseazã pârâul Cãlmãtui, în zona Valea Satului - Murgoci M, comuna Grivita

citeste...
 
Hotărârea nr.140

privind alocarea sumei de 81.000 lei din fondul de rezervã bugetarã al Consiliului Judetului Galati, Consiliului Local Independenta pentru finalizarea lucrãrilor de "Reparatii capitale corp existent si extindere grupuri sanitare - Scoala Gimnazialã nr. 2, comuna Independenta"

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 6 din 38
Cauta in site