15 | 12 | 2019
Arhiva Hotariri
Hotărârea nr.229

Privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.230

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, Camerei Agricole a Judeţului Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pentru anul 2013 

citeste...
 
Hotărârea nr.231

Privind acordarea Diplomei de Onoare a judeţului Galaţi colectivului compus din domnii Prof. dr. ing. Lucian Georgescu, Lector dr. Gabriel Murariu, Doctorand Ionuţ Mocanu şi Doctorand Florin Mingireanu 

citeste...
 
Hotărârea nr.232

Privind constatarea vacanţei funcţiei de Director al Unităţii Medico-Sociale Găneşti – judeţul Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.233

Privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de conducere de Director al Unităţii Medico-Sociale Găneşti – judeţul Galaţi, de către dl. Moroşanu Aristide, contabil şef în cadrul aparatului Unităţii Medico-Sociale Găneşti – judeţul Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.225

Privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi, pe anul 2012 

citeste...
 
Hotărârea nr.226

Privind repartizarea sumei 113 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumei de 828 mii lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

citeste...
 
Hotărârea nr.208

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.209

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.210

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii „V.A. Urechia” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.211

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Unităţii Medico – Sociale Găneşti

citeste...
 
Hotărârea nr.212

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.213

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.214

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC DUMONY SRL pe traseul Costache Negri - Pechea

citeste...
 
Hotărârea nr.215

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC POINT DISTRIBUTION GRUP SRL Galaţi, pe traseele Galaţi –Vînători (DN 26 – km 8) şi Şiviţa – Vînători (DN 26- km 8)

citeste...
 
Hotărârea nr.216

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC ŞTEFU ION SRL pe traseul Pechea Galaţi (Damen Shipyards)

citeste...
 
Hotărârea nr.217

Privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.05.2013-30.06.2019

citeste...
 
Hotărârea nr.218

Privind alocarea sumei de 85.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului Galaţi, Consiliului Local Tecuci pentru finanţarea achiziţionării unui cazan termic necesar pentru încălzirea imobilului Policlinică – Ambulatoriu de specialitate, situat în  municipiul Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.219

Privind trecerea unui imobil (construcţie şi teren aferent) situat în municipiul Galaţi, str.Domnească nr.56 din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.220

Privind trecerea imobilului situat în incinta Centrului Medico-Social Pechea, având suprafaţa construită de 139,10 m2 şi teren aferent în suprafaţă totală de 1.350 m2, din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.221

Privind trecerea din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi în administrarea Muzeului de Artă Vizuală a imobilului situat în municipiul Galaţi, str. Tecuci nr.7, bloc V3 parter

citeste...
 
Hotărârea nr.222

Privind menţinerea efectelor Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.694 din 29 septembrie 2011 privind desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Iveşti, judeţul Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.223

Privind acordarea Diplomei de Onoare a judeţului Galaţi domnului Chirilă Amelian

citeste...
 
Hotărârea nr.224

Privind acordarea Diplomei de Excelenţă a Consiliului Judeţului Galaţi Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.199

Privind alocarea sumei de 80.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului  Galaţi, Consiliului Local Bereşti necesară pentru procurarea unei centrale termice pe lemne pentru încălzirea spaţiilor din cadrul Primăriei oraşului Bereşti

citeste...
 
Hotărârea nr.174

Privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publicã Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.175

Privind aprobarea convenţiei dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – prin Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap – şi Consiliul Judeţului Galaţi – prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi -, în vederea realizării şi actualizării Registrului electronic central privind persoanele cu handicap

citeste...
 
Hotărârea nr.176

Privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmitã în anul 2012

citeste...
 
Hotărârea nr.177

Privind aderarea Consiliului Judeţului Galaţi la Fundaţia Medicală Universitară „Dunărea de Jos” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.178

Privind aprobarea oportunităţii de demarare a proiectului de parteneriat public – privat în vederea construirii, dotării şi funcţionării unui spital care să completeze oferta de servicii medicale la nivelul judeţului Galaţi şi judeţelor limitrofe

citeste...
 
Hotărârea nr.179

Privind alocarea sumei de 81.000 lei din fondul de rezervă bugetară al Consiliului Judeţului  Galaţi către comuna Măstăcani necesară pentru achiziţionarea urgentă a unei centrale termice pe lemne pentru încălzirea Şcolii Gimnaziale nr.2 Chiraftei, construită şi dată în folosinţă în anul 2012

citeste...
 
Hotărârea nr.180

Privind alocarea sumei de 10.000 lei din fondul de rezervă bugetară al Consiliului Judeţului  Galaţi către comuna Cavadineşti pentru aprovizionarea cu lemne de foc a Centrului Medical de Permanenţă Cavadineşti

citeste...
 
Hotărârea nr.181

Privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi pentru perioada martie 2013 – februarie 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.182

Privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru  perioada martie 2013 – februarie 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.183

Privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Vizuală Galaţi pentru perioada martie 2013 – februarie 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.184

Privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru perioada martie 2013 – februarie 2016

citeste...
 
Hotărârea nr.185

Privind trecerea unui teren în suprafaţă de 484 m2 din domeniul public al oraşului Bereşti în domeniul public al judeţului Galaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii publice „Amenajare corp garaje – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Galaţi, substaţia Bereşti"

citeste...
 
Hotărârea nr.186

Privind trecerea unui teren în suprafaţă de 600 m2 din domeniul public al comunei Tudor Vladimirescu în domeniul public al judeţului Galaţi si în administrarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.187

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A. Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.188

Privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.189

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.550/30.11.2010 privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia

citeste...
 
Hotărârea nr.190

Privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţului  Galaţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Aristide Serfioti” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.191

Privind înlocuirea doamnei Morozan Violeta cu doamna Secrieru Ana din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.192

Privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Amenajare corp garaje Ambulanţa Galaţi – Substaţia Bereşti”, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.193

Privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Amenajare sediu administrativ şi garaje Ambulanţa Galaţi – Substaţia Pechea”, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.194

Privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Amenajare sediu administrativ şi garaje Ambulanţa Galaţi – Substaţia Iveşti”, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.195

Privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Amenajare sediu administrativ şi garaje Ambulanţa Galaţi – Substaţia Tudor Vladimirescu”, judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.196

Privind asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Sistem informatic integrat în vederea facilitării accesului pacienţilor la rezultatele medicale”

citeste...
 
Hotărârea nr.197

Privind alocarea sumei de 77.000 lei din fondul de rezervă  al Consiliului Judeţului  Galaţi, Consiliului Local Brăhăşeşti pentru realizarea lucrării „Extindere reţea electrică pe trei zone, comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.198

Privind alocarea sumei de 30.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului  Galaţi, Consiliului Local Cerţeşti pentru lucrarea „Puţ forat, sat Cotoroaia, comuna Cerţeşti, judeţul Galaţi”

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 5 din 38
Cauta in site