15 | 12 | 2019
Arhiva Hotariri
Hotărârea nr.277

Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.278

Privind darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi a unor imobile aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi şi situate în comuna Iveşti, judeţul Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.279

Privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţului Galaţi, Fundaţia Sense Internaţional (România), Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi Şcoala Profesională Specială „Paul Popescu Neveanu”, structură a Şcolii Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu”, în vederea implementării proiectului „Un sens dat vieţii” 

citeste...
 
Hotărârea nr.280

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi pentru implementarea programului de cooperare descentralizată între Consiliul Judeţului Galaţi şi Consiliul Regional Aquitaine „Sprijin pentru formarea în sectorul sănătăţii, sectorul agro-alimentar, schimbul de liceeni şi studenţi şi schimburi culturale pentru perioada 2011-2013” 

citeste...
 
Hotărârea nr.281

Privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Judeţului Galaţi şi Clubul Sportiv Şendreni Galaţi, în vederea susţinerii activităţii sportive 

citeste...
 
Hotărârea nr.282

Privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţului Galaţi şi Direcţia Silvică Galaţi în vederea creşterii suprafeţelor împădurite din judeţul Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.283

Privind aprobarea Programului judeţean pentru creşterea suprafeţelor împădurite din judeţul Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.284

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.228/21 decembrie 2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.285

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.170/2009 privind tarifele percepute pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale  

citeste...
 
Hotărârea nr.286

Privind aprobarea alocării, din bugetul propriu al Consiliului Judeţului Galaţi, a sumei de 2.000 lei, reprezentând cotizaţia anuală a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi către Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică (ANATOP)  

citeste...
 
Hotărârea nr.287

Privind aprobarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi, pe anul 2013   

citeste...
 
Hotărârea nr.288

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 24.320 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală aferente anului 2013 şi estimările pentru anii 2014 - 2016   

citeste...
 
Hotărârea nr.289

Privind acceptarea unităţii administrativ-teritoriale comuna Smârdan din judeţul Galaţi, în calitate de membru al Asociaţiei De Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă” Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.290

Privind desemnarea domnului Stancu Georgică, ca reprezentant al Consiliului Judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Galaţi şi mandatarea acestuia în vederea desemnării directorului acestei societăţi comerciale 

citeste...
 
Hotărârea nr.258

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole a Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.259

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport ACSINTE ENE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, pe traseul Lieşti – Galaţi (Arcelor Mittal)

citeste...
 
Hotărârea nr.260

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DUMONY SRL, pe traseele Tg. Bujor – Zărneşti şi Tg. Bujor – Băneasa

citeste...
 
Hotărârea nr.261

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SARFADUAD SRL, pe traseul Tecuci – Drăgăneşti (barieră) – Malu Alb

citeste...
 
Hotărârea nr.262

Privind modificarea Hotărârii nr.622/2008 a Consiliului Judeţului Galaţi privind Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2008 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare (Actualizare 2013)

citeste...
 
Hotărârea nr.263

Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi, pentru perioada 2013 - 2020

citeste...
 
Hotărârea nr.264

Privind aprobarea tarifelor lunare de închiriere a imobilelor din domeniul public al Judeţului Galaţi şi administrarea spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.265

Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare

citeste...
 
Hotărârea nr.266

Privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.267

Privind exercitarea temporară a funcţiei publice de conducere temporar vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi de către doamna Schipor Ileana, Şef serviciu în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.240

Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Modernizare centrală termică, pompe de recirculare şi hidranţi exteriori din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Ap. Andrei> Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.243

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Amenajare spaţiu bloc V3, strada Tecuci, Municipiul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.244

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC LUNA PLAST SRL, pe traseele Galaţi – Vînători (DN26- km8) şi Folteşti – Vînători (DN 26 – km 8)

citeste...
 
Hotărârea nr.245

Privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2013, în judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.242

Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale pentru reabilitarea secţiei Ortopedie” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Ap. Andrei> Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.239

Privind aprobarea Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare clădire – Şcoala Gimnazială <Constantin Păunescu> Tecuci”

citeste...
 
Hotărârea nr.241

Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale pentru reabilitarea secţiei Oftalmologie” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Ap. Andrei> Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.234

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Durbacă Eugen 

citeste...
 
Hotărârea nr.235

Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Butunoi Ionel - Daniel  

citeste...
 
Hotărârea nr.236

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Buruiană Nataliţa  

citeste...
 
Hotărârea nr.237

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Istudor Gigel  

citeste...
 
Hotărârea nr.238

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.49 din 6 august 2012 pentru organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.246

Privind alocarea unor sume necesare continuării proiectului „Casa deschisă pentru bătrânii străzii” pentru susţinerea serviciilor socio-medicale din cadrul Adăpostului temporar pentru bătrânii străzii

citeste...
 
Hotărârea nr.247

Privind alocarea sumei de 73.000 lei din fondul de cofinanţare al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2013, în vederea continuării proiectului „Centrul social comunitar pentru mama şi copilul abuzat”

citeste...
 
Hotărârea nr.248

Privind aprobarea încasării de către titularul dreptului de administrare a spaţiilor şi terenurilor aflate în proprietatea publică, a unei cote-părţi de 50% din chiria ce revine Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.249

Privind darea în administrarea Muzeului de Artă Vizuală Galaţi a imobilului situat în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 6, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.250

Privind aprobarea şi însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.251

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Unităţii Medico-Sociale Găneşti

citeste...
 
Hotărârea nr.252

Privind numirea managerului Bibliotecii „V.A. Urechia” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.253

Privind numirea managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.254

Privind numirea managerului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.255

Privind numirea managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.256

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea, pentru anul 2012, a managerului Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.257

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.227

Privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Mărgărit Mitică - Marius 

citeste...
 
Hotărârea nr.228

Privind aprobarea taxelor si tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi 

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 4 din 38
Cauta in site