15 | 12 | 2019
Arhiva Hotariri
Hotărârea nr.362

Privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile, în vederea declarării utilităţii publice a lucrării „Reamenajarea sistemului defensiv roman din zona Valul lui Traian, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” 

citeste...
 
Hotărârea nr.363

Privind reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.320

Privind aprobarea raportului final al evaluării finale a managerului Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru perioada 2010 – 2013  

citeste...
 
Hotărârea nr.321

Privind aprobarea caietului de obiective pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru perioada decembrie 2013 – noiembrie 2018  

citeste...
 
Hotărârea nr.322

Privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.323

Privind aprobarea achiziţiei de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică pentru Biblioteca Judeţeană V. A. Urechia Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.324

Privind punerea în aplicare a dispoziţiilor titlului executoriu, Sentinţa Civilă 2039/07.03.2011 a Judecătoriei Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.325

Privind aderarea Consiliului Judeţului Galaţi la Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Lunca Joasă a Siretului”  

citeste...
 
Hotărârea nr.326

Privind modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.176/31.10.2012 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2012  

citeste...
 
Hotărârea nr.327

Privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2013  

citeste...
 
Hotărârea nr.328

Privind alocarea unei sume din fondul de rezervă al Consiliului Judeţului Galaţi autorităţilor locale din localităţile afectate de calamităţile produse din lunile mai – iunie 2013  

citeste...
 
Hotărârea nr.329

Privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul Judeţean Vaslui şi Fundaţia Student Plus, Timişoara şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Vocea ta în Europa” – „Voice of E(U)”  

citeste...
 
Hotărârea nr.309

Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Înlocuire ascensor prosectură - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Ap. Andrei> Galaţi”  

citeste...
 
Hotărârea nr.310

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 232 din 30.06.2009 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Parc Zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, proiect tehnic nr. P142/2008  

citeste...
 
Hotărârea nr.311

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţie „Administraţie pentru cetăţeni – servicii eficiente şi de calitate”  

citeste...
 
Hotărârea nr.312

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Administraţie pentru cetăţeni – servicii eficiente şi de calitate”  

citeste...
 
Hotărârea nr.313

Privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi Unităţile Administrativ Teritoriale ale comunelor Barcea, Braniştea, Cuca, Drăgăneşti, Gohor, Griviţa, Lieşti, Poiana, Priponeşti, Rediu, Schela, Smârdan, Smulţi, Suceveni şi Șendreni în vederea elaborării şi implementării proiectului „Administraţie pentru cetăţeni – servicii eficiente şi de calitate”  

citeste...
 
Hotărârea nr.314

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţie „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”  

citeste...
 
Hotărârea nr.315

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”  

citeste...
 
Hotărârea nr.316

Privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi şi Unităţile Administrativ Teritoriale ale comunelor Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Cavadineşti, Costache Negri, Cuza Vodă, Independenţa, Fundeni, Jorăşti, Măstăcani, Nămoloasa, Piscu, Rădeşti, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti şi Vârlezi în vederea elaborării şi implementării proiectului „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”  

citeste...
 
Hotărârea nr.317

Privind schimbarea destinaţiei şi regimului juridic ale unor bunuri imobile ce aparţin patrimoniului judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.318

Privind stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pentru anul 2013  

citeste...
 
Hotărârea nr.319

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 228/21 decembrie 2012 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.299

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AMARILIA RA SRL, pe traseul Galaţi – Folteşti (Poliţia de Frontieră) 

citeste...
 
Hotărârea nr.300

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC CORISALT SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (DN 26, km 10 – SC Alex & Comp SRL), Galaţi – Vânători (DN 26, km 8 – SC Asil SRL) şi Frumuşiţa – Vânători (DN 26, km 10 - SC Alex & Comp SRL) 

citeste...
 
Hotărârea nr.301

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC GOLEANU TOUR SRL, pe traseul Galaţi (Bariera Traian)  – Oancea (Poliţia de Frontieră) 

citeste...
 
Hotărârea nr.302

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al Consiliului Judeţului Galaţi, pe anul 2012 

citeste...
 
Hotărârea nr.303

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Servicii publice electronice pentru o administraţie publică eficientă în judeţul Galaţi” 

citeste...
 
Hotărârea nr.304

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementãrii proiectului „Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientã în judeţul Galaţi” 

citeste...
 
Hotărârea nr.305

Privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorialã Judeţul Galaţi şi unitãţile Administrativ Teritoriale ale oraşelor Bereşti şi Târgu Bujor şi ale comunelor Bãleni, Bereşti Meria, Cosmeşti, Cudalbi, Fârţãneşti, Frumuşiţa, Iveşti, Oancea, Scânteieşti, Umbrãreşti, Valea Mãrului, Vânãtori şi Vlãdeşti , în vederea elaborãrii şi implementãrii proiectului „Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientã în judeţul Galaţi” 

citeste...
 
Hotărârea nr.306

Privind înlocuirea unor membri din cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.307

Privind numirea doamnei Stela Modiga în funcţia de conducere de Director al Unităţii Medico-Sociale Găneşti – judeţul Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.308

Privind aprobarea componenţei  nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea finală a managerului Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.294

Privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul de Gestionare a Calităţii Aerului pentru indicatorul pulberi în suspensie – fracţiunea PM10, la nivelul localităţilor Galaţi, Şendreni şi Vânători din judeţul Galaţi pentru anul 2012 

citeste...
 
Hotărârea nr.295

Privind preluarea unui sector de drum din domeniul public al judeţului Vrancea şi din administrarea Consiliului Judeţean Vrancea în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.296

Privind modificarea Hotărârii nr.622/2008 a C.J. Galaţi privind Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu modificările şi completările ulterioare pentru perioada 2008 – 2013 – actualizare aprilie 2013  

citeste...
 
Hotărârea nr.297

Privind modificarea Hotărârii nr.622/2008 a C.J. Galaţi privind Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate pentru perioada 2008-30.04.2013, cu modificările şi completările ulterioare, prin menţinerea valabilităţii Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate până la data de 31.12.2013 

citeste...
 
Hotărârea nr.298

Privind modificarea Hotărârii nr.217/2012 a C.J. Galaţi privind Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.05.2013 – 30.06.2019, prin modificarea valabilităţii pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019 

citeste...
 
Hotărârea nr.291

Privind darea în administrarea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi a unui teren, aflat în Pădurea Gârboavele, în vederea implementării proiectului „Muzeul zonei pescăreşti din judeţul Galaţi” 

citeste...
 
Hotărârea nr.292

Privind darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi a unor imobile aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi, situate în comuna Iveşti, judeţul Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.293

Privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.287/27.03.2013 privind aprobarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2013 

citeste...
 
Hotărârea nr.268

Privind modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.269

Privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.270

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.271

Privind aprobarea raportului final al evaluării managerului Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2012

citeste...
 
Hotărârea nr.272

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC BĂDILAŞ COM SRL, pe traseele Galaţi – Şiviţa şi Galaţi - Tuluceşti

citeste...
 
Hotărârea nr.273

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC BELONA SRL, pe traseul Furcenii Noi (Comuna Cosmeşti) – Tecuci

citeste...
 
Hotărârea nr.274

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC MARIONTRAN SRL, pe traseul Tecuci (SC Contec Foods SRL) – Iveşti

citeste...
 
Hotărârea nr.275

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC SARMINA IMPEX SRL, pe traseul Tecuci – Nărteşti Deal (Comuna Gohor)

citeste...
 
Hotărârea nr.276

Privind trecerea unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr.34 din domeniul public al judeţului Galaţi şi din administrarea Consiliului Judeţului Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local Galaţi

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 3 din 38
Cauta in site