22 | 11 | 2019
Arhiva Hotariri
Hotărârea nr.424

Privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul 2014, în judeţul Galaţi  

citeste...
 
Hotărârea nr.425

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. POINT DISTRIBUTION GRUP SRL Galaţi, pe traseele Galaţi - Vânători (DN 26, km 8 - SC ASIL SRL şi SC HILLPACK SRL) şi Şiviţa - Vânători (DN 26, km 8 - SC ASIL SRL şi SC HILLPACK SRL)  

citeste...
 
Hotărârea nr.426

Privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.369/2013   

citeste...
 
Hotărârea nr.427

Privind aprobarea numărului şi a structurii personalului nedidactic pentru Şcoala Gimnazială „Constantin Pufan” Galaţi   

citeste...
 
Hotărârea nr.428

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, Camerei Agricole a Judeţului Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi    

citeste...
 
Hotărârea nr.429

Privind acceptarea transferului managementului asistenţei medicale pentru Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor, de la Consiliul Local al oraşului Tîrgu Bujor la Consiliul Judeţului Galaţi, precum si a trecerii din domeniul public al oraşului Tîrgu Bujor în domeniul public al judeţului Galaţi a imobilului în care funcţionează Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor    

citeste...
 
Hotărârea nr.430

Privind înfiinţarea pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, a Echipei Intersectoriale  Locale (EIL) privind prevenirea şi combaterea abuzului asupra  copilului, exploatării copiilor  prin muncă şi a violenţei în familie, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia    

citeste...
 
Hotărârea nr.431

Privind constatarea încetării suspendării raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu Emanoil Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor Galaţi     

citeste...
 
Hotărârea nr.422

Privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judetului Galati, pe anul 2013 

citeste...
 
Hotărârea nr.423

Privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 101 mii lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

citeste...
 
Hotărârea nr.414

Privind acordarea Diplomei de Onoare a judeţului Galaţi domnului Rainea Nicolae

citeste...
 
Hotărârea nr.415

Privind modificarea Hotărârii nr.406/29.10.2013 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea cofinanţării în anul 2014 a proiectului de investiţii „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.416

Privind declararea utilităţii publice de interes local a lucrării „Reamenajarea sistemului defensiv roman Valul lui Traian, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi"

citeste...
 
Hotărârea nr.417

Privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru trecerea suprafeţei de teren de 53.668 m2 din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.418

Privind aprobarea ocupării unor funcţii de şefi de secţii clinice la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.419

Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere temporar vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, de către d-na Schipor Ileana, Şef serviciu în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.420

Privind reîncadrarea domnului Bocăneanu Emanoil Cătălin în funcţia de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi şi suspendarea raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu Emanoil Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.421

Privind numirea managerului Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 

citeste...
 
Hotărârea nr.399

Privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.400

Privind modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.401

Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Monumentul Apărătorii oraşului Galaţi, 7-9 ianuarie, 1918”

citeste...
 
Hotărârea nr.402

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Monumentul Troiţã şi placã comemorativã pentru ostaşii români cãzuţi în al doilea rãzboi mondial” – Muzeul de istorie „PAUL PĂLTĂNEA” Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.403

Privind aprobarea atribuirii directe a unor trasee de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, pe perioada de valabilitate a Programului judeţean de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.622/2008, cu modificările şi completările ulterioare

citeste...
 
Hotărârea nr.404

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul Europe Direct Galaţi” pentru anul 2014

citeste...
 
Hotărârea nr.405

Privind aprobarea unor contribuţii financiare ale Consiliului Judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.406

Privind aprobarea cofinanţării în anul 2014 a proiectului de investiţii „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi”

citeste...
 
Hotărârea nr.407

Privind aprobarea Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.408

Privind stabilirea cuantumului îndemnizaţiei de şedinţă pentru participarea la lucrările Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.409

Privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2013

citeste...
 
Hotărârea nr.410

Privind repartizarea sumei de 2.000.000 lei din fondul de rezervã la unitãţile administrativ teritoriale afectate de fenomene hidrometeorologice manifestate în perioada august-septembrie 2013, cât şi a unor situaţii de extremã dificultate existente

citeste...
 
Hotărârea nr.411

Privind aprobarea trecerii unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, Str. Traian nr.203, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, din administrarea Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în administrarea Agenţiei Judeţene pentru ocuparea Forţei de Muncă Galaţi

citeste...
 
Hotărârea nr.412

Privind modificarea Hotărârii nr.279/27.03.2013 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţului Galaţi, Fundaţia Sense lnternaţional (România), Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi Şcoala Profesională Specială "Paul Popescu Neveanu" structură a Şcolii Gimnaziale Speciale "Emil Gârleanu" în vederea implementării proiectului "Un sens dat vieţii'

citeste...
 
Hotărârea nr.413

Privind asumarea unor obligaţii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, în vederea depunerii şi implementării proiectului „Demnitate în îngrijire”

citeste...
 
Hotărârea nr.383

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.382

Privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Galaţi pentru anul şcolar 2013-2014

 

citeste...
 
Hotărârea nr.379

Privind aprobarea Memorandumului de înţelegere privind instituirea unei cooperări între Comunitatea de Lucru a Statelor Dunărene cu regiunile din vestul Mării Negre şi porturilor lor

 

citeste...
 
Hotărârea nr.380

Privind aprobarea eliberării actelor de identitate de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.381

Privind asocierea judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Bereşti Meria, din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Bereşti Meria, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă” Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.384

Privind închiderea centrului de tranzit pentru minori victime ale traficului şi neacompaniaţi, aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.385

Privind înfiinţarea „Casei Miruna” în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.386

Privind închiderea casei de tip familial „Crina”, aflată în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.387

Privind înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Nicolae” Târgu Bujor, judeţul Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.388

Privind închiderea casei de tip familial „Veronica”, aflată în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.389

Privind înfiinţarea Centrului de Recuperare a Victimelor Violenţei Domestice „Şansa” Tg. Bujor, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.390

Privind modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.391

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.392

Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.250/2013 privind aprobarea şi însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.393

Privind majorarea capitalului social al S.C. CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. Galaţi

 

citeste...
 
Hotărârea nr.394

Privind alocarea sumei de 27.000 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului unităţilor administrativ-teritoriale afectate de inundaţiile din luna septembrie 2013

 

citeste...
 
Hotărârea nr.395

Privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2013

 

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 38
Cauta in site