CENTRUL DE INFORMARE EUROPA GALATI

 

Raport de activitate pentru anul 2006

 

 

Sumarul serviciilor de informare

 

În perioada ianuarie - decembrie 2006, activitatea Centrului de Informare EUROPA Galaţi s-a concretizat în:

·        oferirea de consultanţă pe tematică europeană unui număr de 1297 vizitatori;

·        soluţionarea unui număr de 146 solicitări primite prin poşta electronică;

·        organizarea de evenimente din domeniul informării europene;

·        activităţi cu caracter de organizare internă a Centrului de Informare EUROPA.

 

Implementarea activităţilor de informare

 

În perioada de raportare, Centrul de Informare EUROPA Galati a avut un număr de 1297 vizitatori care au solicitat informaţii pe diverse tematici de interes european.

 

Dintre cei 1297 vizitatori, un număr de 253 vizitatori au accesat site-urile www.infoeuropa.ro şi www.europa.eu. de la computerul pus la dispoziţia beneficiarilor de informaţie europeană de către Centrul de Informare EUROPA Galati. Dintre cei 253 beneficiari care au accesat site-urile oficiale mai sus menţionate, un număr de 117 persoane au descărcat informaţie europeană pe suport electronic.

 

În ceea ce priveşte organizarea de evenimente, în perioada de raportare s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 

1. Promovarea în rândul instituţiilor liceale din municipiul Galaţi a concursului „Europa la liceu” (februarie 2006)

 

Concursul „Europa la liceu” este organizat în fiecare an de către Delegaţia Comisiei Europene în România. Concursul se adresează elevilor de liceu iar tematica din acest an a fost „Europa. Filmat în România”. Liceeni au fost invitaţi la un exerciţiu de comunicare vizuală, ei trebuind să surprindă pe film Europa de lângă ei.

 

Centrul de Informare EUROPA a transmis adrese tuturor instituţiilor liceale din Galaţi prin care s-au comunicat detaliile cu privire la participarea la concurs.

 

2.      Participarea la emisiunea TV „Ora 7 dimineaţa” (17 februarie 2006)

 

În data de 17 februarie 2006, un reprezentant al Centrului de Informare EUROPA a participat la emisiunea TV „Ora 7 dimineaţa” realizată şi difuzată de postul de televiziune TV Galaţi, având ca temă „România şi Uniunea Europeană”.

 

Subiectele puse în discuţie au vizat relaţia dintre România şi Uniunea Europeană, drepturile care decurg din calitatea de cetăţean european (calitate pe care o vor avea şi cetăţenii români după data de 1 ianuarie 2007), acquis-ul comunitar, rapoartele de monitorizare precum şi sursele de informare cu privire Uniunea Europeană şi procesul de aderare a României.

 

3.      Întocmirea şi distribuirea de pachete informative pe teme europene pentru Ziarul „Concordia” din Ismail, Ucraina şi pentru Universitatea de Stat Ismail, Ucraina (transmiterea pachetelor a avut loc în data de 20 februarie 2006)

 

Centrul de Informare EUROPA a pregătit pachete informative cuprinzând materiale din colecţiile „Teme europene” şi „Fişe de sector” pe care le-au distribuit reprezentanţilor celor două instituţii din Ucraina, ca urmare a solicitării primite din partea acestora.

 

4.      Colaborarea cu elevii  Liceului Pedagogic „Costache Negri” Galati pentru editarea şi lansarea revistei liceului intitulată „Liceeni in dungi” (lunile februarie - martie 2006)

 

Centrul de Informare EUROPA a acordat sprijin elevilor Liceului Pedagogic „Costache Negri” Galaţi pentru editarea revistei „Liceeni în dungi”, asigurând materiale documentare, materiale aferente publicării unor articole, multiplicarea acesteia şi participarea la lansarea oficială a revistei care a avut loc la sediul liceului. Revista „Liceeni în dungi” cuprinde în paginile ei informaţie europeană reunită în următoarele secţiuni: Liceul Costache Negri şi provocarea europeană, Mituri europene, Galaţi – oraş european, Et in Arcadia ego, Caleidoscop.

 

5.      Participarea la Concursul cu tematică europeană organizat de către Liceul Teoretic „Sf. Maria” Galaţi (2 martie 2006)

Joi, 2 martie 2006, la sediul Liceului Teoretic "Sf. Maria" din Galaţi a avut loc un concurs pe teme europene la care au participat 15 instituţii liceale din oraş. La concurs au participat elevi ai claselor IX -XII din următoarele licee: Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu", Colegiul Tehnic "Traian Vuia", Colegiul Tehnic "Traian", Grupul Şcolar Industrial de Marină, Colegiul Naţional "Al.I.Cuza", Colegiul Tehnic "Paul Dimo", Grupul Şcolar Industrial CFR, Colegiul "Costache Negri", Grupul Şcolar "Sf. Maria", Grupul Şcolar "Gheorghe Asachi", Grupul Şcolar "Radu Negru", Colegiul Economic "Virgil Madgeau", Seminarul de Teologie, Liceul Teoretic "Dunărea", Grupul Şcolar Metalurgic.

În cadrul acţiunii reprezentanţii Centrului de Informare EUROPA au furnizat materialul bibliografic aferent subiecte din concurs şi au fost cooptaţi ca membrii ai juriului. De asemenea, reuşita manifestării a fost asigurată şi de distribuirea a 30 de pachete cu materiale informative conţinând titluri din colecţiile „Teme europene” şi „Fişe de sector” precum şi cu pliante şi broşuri şi derularea unor dezbateri ce au încheiat concursul având ca tematică răspunsurile oferite de concurenţi ce necesitau anumite clarificări sau completări.

6.                  Participarea la acţiunile organizate în cadrul manifestării „Săptămâna şanselor egale” organizată în cadrul Şcolii nr. 13 „Ştefan cel Mare” Galaţi (13-21 martie 2006)

 

Şcoala nr. 13 „Ştefan cel Mare” Galaţi a derulat în săptămâna 13 – 21 martie 2006 un program de activităţi înscrise în proiectul de promovare a instituţiilor şi valorilor europene şi a procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, intitulat SPRING DAY IN EUROPE 2006. În această săptămână, intitulată şi SĂPTĂMÂNA ŞANSELOR EGALE, Consiliul Elevilor a propus activităţi antrenante care să ofere tuturor copiilor şansa de a-şi valorifica aptitudinile şi competenţele într-unul din domeniile lor de interes: creaţie literară, limba engleză, pictură, educaţie civică, sport, artă culinară, abilităţi practice, matematică, ecologie.

 

Ziua de 21 martie, SPRING DAY IN EUROPE 2006, s-a dorit să fie încununarea activităţilor din întreaga săptămână, prin organizarea unui seminar cu invitaţi speciali, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai organizaţiilor neguvernamentale care promovează valorile europene la nivel local, care să poarte un dialog deschis cu Consiliul Elevilor, pe tema procesului integrării europene şi a impactului acestuia asupra vieţii lor.

 

La această acţiune a participat un delegat al Centrului de Informare EUROPA care a oferit materiale de informare, a moderat o dezbatere şi a participat la activitatea de premiere a elevilor şi a profesorilor care s-au remarcat la manifestările organizate în cadrul proiectului.

 

7.      Participarea la activitatea „In-service Training Day” din cadrul proiectului Grundtvig 1 organizată la Casa Corpului Didactic Galaţi (17 martie 2006)

 

În data de 17 martie 2006, un reprezentant al Centrului de Informare EUROPA Galaţi a participat la activitatea „In-training Day” organizată în cadrul proiectului „Grundtvig 1” cu tema „Strengthening and Promoting European Citizenship in Adult Learning” (S.P.E.C.I.A.L).

 

La activitatea ce a fost organizată de Casa Corpului Didactic Galaţi au participat reprezentanţi ai Centrului European Alden Biesen Belgia, Casei Corpului Didactic Bucureşti, Consiliului Judeţului Galaţi, Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi precum şi instituţiilor liceale şi de învăţământ gimnazial din municipiul Galaţi.

 

Reprezentantul Centrului de Informare EUROPA Galati a participat la acţiune prin coordonarea unei dezbateri având ca tematica „Cetăţenia europeană”.

 

8.      Participarea la lucrările Convenţiei Regionale a multiplicatorilor de informaţie europeană – Networking Europe, Editia a-IV-a/Convenţia Regională Galaţi (27-28 martie 2006)

 

În perioada 27-28 martie 2006, info-ofiţerii Centrului de Informare EUROPA Galaţi au participat la lucrările Convenţiei Regionale a multiplicatorilor de informaţie europeană, Ediţia a-IV-a, care  

a avut loc la Galaţi. Evenimentul a fost organizat de către Delegaţia Comisiei Europene în România.

 

În cadrul Convenţiei s-a discutat despre rezultatele Programului de Comunicare pe anul 2005, au fost evidenţiate poveşti de succes în Reţea în anul 2005, s-a participat la seminarii şi ateliere de lucru. De asemenea, au fost prezentate Strategia de Informare şi Comunicare 2006 şi Programul de Comunicare Regională 2006. Dezbaterea viitorul Reţelei a fost moderată de un reprezentant al Centrului de Informare Europa Galaţi.

 

9.      Pregătirea şi definitivarea Planului de activităţi de informare şi comunicare pe teme europene pentru anul 2006 pentru Reţeaua de Multiplicatori de Informaţie Europeană a judeţului Galaţi (lunile martie - aprilie 2006)

 

În luna martie 2006, info-ofiţerii Centrului de Informare EUROPA Galati au întreprins demersuri pentru întocmirea Planului de activităţi de informare şi comunicare pe teme europene pentru anul 2006. În acest sens, au fost contactate instituţiile gălăţene membre ale Reţelei judeţene pentru completarea Planului de activităţi precum şi organizaţiile neguvernamentale din municipiul Galaţi care desfăşoară activităţi în domeniul informării şi comunicării europene pentru înregistrarea oficială a acestora ca multiplicatori de informaţie europeană în scopul completării Planului de acţiuni la nivelul judeţului Galaţi.

 

Pe parcursul lunii aprilie, info-ofiţerii Centrului de Informare EUROPA Galati au contactat organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comunicării şi informării europene în municipiul Galaţi şi au furnizat detaliile necesare pentru înregistrarea oficială a acestora ca multiplicatori de informaţie europeană, pentru îndeplinirea formalităţilor necesare care să permită acestora să introducă acţiuni în reţeaua intranet a multiplicatorilor, în vederea completării şi definitivării Planului de acţiuni pentru judeţul Galaţi.

 

De asemenea, a fost completat Planul cu acţiunile care au avut loc sau care sunt programate să se desfăşoare în cursul anul 2006 şi care sunt organizate de către Centrul de Informare EUROPA Galaţi.

 

10.    Participarea la întâlnirea de lucru organizată de Asociaţia Centrelor de Informare EUROPA (29-31 martie 2006)

 

Un info-ofiţer al Centrului de Informare EUROPA Galaţi a participat la întâlnirea de lucru dedicată elaborării actelor statutare şi constitutive necesare instituţionalizării Asociaţiei Centrelor de Informare EUROPA.

 

Întâlnirea de lucru a fost organizată în cadrul proiectului „Înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Centrelor de Informare EUROPA”, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin contract de grant direct.

 

La întâlnire au participat reprezentanţi ai Centrelor de Informare EUROPA Galaţi, Vaslui, Mureş, Alba, Arad, Câmpulung Moldovenesc, Cluj Napoca, Simeria. Discuţiile s-au axat pe procedurile şi structura actelor necesare înfiinţării unei organizaţii neguvernamentale, definitivarea actului constitutiv al Asociaţiei, elaborarea şi definitivarea Statutului Asociaţiei Centrelor EUROPA precum şi pregătirea Adunării Generale şi asumarea de responsabilităţi viitoare în implementarea proiectului de înfiinţare a Asociaţiei.

 

11.              Organizarea acţiunii-concurs pe teme europene „Drepturile omului în Uniunea Europeană”

 

Această acţiune a presupus şi organizarea şi derularea la sediul Centrului de Informare Europa Galaţi a unor sesiuni de informare (ce au avut loc în perioada 6-10 aprilie 2006), precum şi oferirea de consultanţă profesorilor Grupului Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate Galaţi.

 

De asemenea, au avut loc întâlniri de lucru în cadrul cărora s-au stabilit formatul acţiunii, bibliografia pentru concurs precum şi tematica prelegerii care a fost susţinută de către reprezentantul Centrului de Informare EUROPA Galaţi în cadrul acţiunii.

 

Astfel încât, marţi, 9 mai 2006, la sediul Grupului Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate Galaţi a avut loc activitatea-concurs „Drepturile omului în Uniunea Europeană” organizată de profesorii liceului. La acţiune au participat elevi ai grupurilor şcolare şi instituţiilor liceale cu profil tehnic din Galaţi, şi anume: Grupul Şcolar „Anghel Saligni”, Grupul Şcolar „Elena Doamna”, Grupul Şcolar „Traian”, Grupul Şcolar Industrial de Marină, Colegiul Tehnic „Paul Dimo”, Grupul Şcolar „Radu Negru” precum şi liceul gazdă, Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate.

 

La acţiune au participat şi reprezentanţi ai Centrului de Informare EUROPA care au susţinut o dezbatere pe tema drepturilor omului şi a cetăţeniei europene şi a mediat dezbaterile care au  urmat prelegerii.

 

12.         Participarea la acţiunea „Să descoperim împreună Europa visurilor” organizată de Şcoala nr. 12 „Miron Costin” Galaţi (12 aprilie 2006)

 

În cadrul proiectului „Spring Day in Europe 2006” derulat la Şcoala nr. 12 „Miron Costin” din Galaţi, miercuri 12 aprilie 2006, a avut loc activitatea-concurs pe teme europene cu titlul „Să descoperim împreună Europa visurilor” organizată de elevii claselor a-IV-a şi a-VII-a.  La acţiune au participat şi reprezentanţi ai Centrului de Informare EUROPA Galaţi care au prezentat Centrul şi serviciile pe care le oferă publicului larg şi au răspuns la întrebările copiilor pe subiecte ce ţin de Uniunea Europeană şi de procesul de aderare a României. 

 

13.              Participarea la acţiunile organizate în cadrul manifestării „Săptămâna Porţilor Deschise” organizată la Şcoala Gimnazială nr. 9 „Calistrat Hogaş” Galaţi (10-14 aprilie 2006)

 

În săptămâna 10 - 14 aprilie 2006, în cadrul Şcolii Gimnaziale „Calistrat Hogaş” Galaţi a avut loc manifestarea „Săptămâna Porţilor Deschise”. În această perioadă au fost organizate sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor, evaluarea activităţii de performanţă, lecţii demonstrative intercurriculare, dezbaterea cu tema „Violenţa şi urmările ei”, lecţii demonstrative, activităţi organizate în colaborare cu Grădiniţa „Licurici” Galaţi, sesiuni de consiliere şi orientare în carieră, activităţi sportive. 

 

Vineri, 14 aprilie 2006, în cadrul aceleiaşi manifestări a avut loc simpozionul „Uniunea Europeană”, la care au participat şi reprezentanţii Centrului de Informare EUROPA. Acţiunea, la care au participat 30 de elevi din clasele a-VI-a şi a-VII-a, a constat în desfăşurarea unui concurs pe teme europene, prezentarea Centrului de Informare EUROPA Galaţi şi a serviciilor pe care le oferă publicului larg precum şi o dezbatere pe subiecte ce ţin de Uniunea Europeană şi procesul de aderare a României. 

 

14.  Mediatizarea în rândul instituţiilor liceale din municipiul Galaţi a concursului pentru profesori „Profesor european”, organizat de către Delegaţia Comisiei Europene în România (26 aprilie 2006)

Concursul "Profesor european - cele mai bune lecţii de educaţie/cultură civică europeana" a fost organizat de Delegaţia Comisiei Europene în România în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

Proiectul s-a dezvoltat din nevoia de informare a viitorilor cetăţeni ai Uniunii Europene despre valorile acesteia şi din dorinţa de a stimula interesul elevilor pentru dezbaterea acestor valori.

Concursul s-a adresat profesorilor care predau discipline civice (trunchi comun sau opţional, gimnaziu), care sunt preocupaţi de inovaţia didactică şi care promovează în activitatea cu elevii strategii active de învăţare.

 

Centrul de Informare EUROPA a transmis adrese tuturor instituţiilor liceale din Galaţi,  prin care a fost mediatizat concursul şi s-au oferit toate detaliile pentru înscrierea la concurs.

 

15.  Participarea la ceremonia de semnare a protocoalelor de colaborare în domeniul informării şi comunicării pe teme europene (Bucureşti, 27 aprilie 2006)

 

În fiecare an, la Bucureşti s-au semnat protocoale de colaborare în domeniul informării şi comunicării pe teme europene între reprezentatul Delegaţiei Comisiei Europene în România şi reprezentanţii autorităţilor locale care desfăşoară activităţi în domeniul informării şi comunicării europene, având în vedere misiunea Delegaţiei Comisiei Europene în România de a susţine pregătirile României pentru aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv în domeniul comunicării publice, dar şi misiunea Consiliului Judeţului Galaţi de a contribui la pregătirea aderării României, inclusiv prin activităţi de informare.

 

Joi, 27 aprilie 2006, Centrul de Informare EUROPA Galati a fost prezent la ceremonia de semnare a Protocolului de colaborare în domeniul informării si comunicării pe teme europene care a avut loc la Bucureşti. 

 

Consiliul Judeţului Galaţi a fost reprezentat de către domnul preşedinte Eugen Durbacă şi de către promotorii Laura Angheluţă, director executiv al Direcţiei Dezvoltare Regională şi Camelia Epure, coordonator al Centrului de Informare EUROPA.

 

16.         Crearea unei reţele de puncte de informare europeană în cadrul instituţiilor şcolare din judeţul Galaţi în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi (mai – iunie 2006)

 

Info-ofiţerii Centrului de Informare EUROPA au elaborat un colaj care cuprinde informaţii generale despre Uniunea Europeană pe care împreună cu un set de broşuri, afişe şi pliante ce conţin informaţii cu tematică europeană l-au distribuit tuturor instituţiilor şcolare din judeţul Galaţi. Această acţiune face parte din manifestările pe care Centrul de Informare EUROPA le-a organizat în comun cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi care au vizat înfiinţarea în fiecare şcoală din judeţul Galaţi a unui punct de informare pe teme europene.

 

17.              Participarea la activităţile incluse în cadrul proiectului „Spring Day in Europe” organizat în cadrul Colegiului Tehnic “Traian” Galaţi (9 Mai 2006)

 

Ziua de 9 Mai a fost sărbătorită la Colegiul Tehnic “Traian” Galaţi printr-o activitate care a reprezentat, în acelaşi timp, finalizarea Proiectului European “Spring Day in Europe”. Această manifestare s-a desfăşurat în cadrul colegiului în perioada 21 martie – 9 mai a.c. şi a cuprins acţiuni cu tematică europeană în diverse domenii de interes pentru elevii colegiului.

 

Proiectul European “Spring day in Europe” la Colegiul Tehnic “Traian” s-a concretizat în efectuarea sondajului de opinie “Vreţi ca România să facă parte din Uniunea Europeană? Motivează.”, concursul de eseuri pe teme europene intitulat “Un gând pentru Europa”, au fost organizate expoziţii cu materiale pe teme europene, au fost premiate cele mai frumoase desene, caricaturi, afişe, fotografii. 

 

La activitate au participat profesorii şi elevii din cadrul liceului precum şi reprezentanţi ai Centrului de Informare EUROPA Galaţi, care au contribuit la succesul manifestărilor asigurând documentarea participanţilor la acţiunile organizate şi oferirea de premii şi diplome de participare.

 

18.              Participarea la acţiunile organizate în cadrul manifestării „Săptămâna Europeană”,   găzduită de Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila (9 Mai 2006)

 

În săptămâna 8-14 mai 2006, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Brăila a organizat o serie de activităţi cu tematică europeană,  în cadrul proiectului „Săptămâna Europeană”.

 

În cadrul acestei manifestări a avut loc luni, 9 mai 2006 o sesiune de informare pe teme europene la care a participat şi un reprezentant al Centrului de Informare EUROPA Galaţi  care a susţinut o prelegere urmată de o dezbatere având ca temă costurile şi beneficiile aderării României la Uniunea Europeană.

 

 

19.   Organizarea unei expoziţii tematice, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi (mai 2006)

 

Marţi, 9 Mai 2006, la sediul Bibliotecii Judeţene “V.A.Urechia” din Galaţi, a fost deschisă expoziţia “9 Mai: Ziua Europei – Ideea europeană. Istoric şi actualitate”, de către Centrul de Informare EUROPA Galaţi în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “V.A.Urechia” Galaţi.

 

La acţiunea de lansare au participat 25 de elevi din clasele V-VIII din cadrul Şcolii Generale nr. 34 şi Şcolii Generale nr. 19 din Galaţi, care au participat deosebit de activ şi la o dezbatere despre semnificaţiile Zilei de 9 Mai. De asemenea, acţiunea a cuprins şi o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu privire la Uniunea Europeană şi procesul de aderare a României la Uniunea Europeană.

 

20.         Mediatizarea în rândul instituţiilor de presă din municipiul Galaţi a concursului pentru jurnalişti „Reporter european 2006”, organizat de către Delegaţia Comisiei Europene în România (11 mai 2006)

 

„Reporter european” este un concurs care a fost organizat de Delegaţia Comisiei Europene în România şi se adresează jurnaliştilor de presă scrisă, radio, televiziune şi presă electronică. Scopul concursului este de a încuraja ziariştii să contribuie la o mai largă dezbatere şi analiză a temelor legate de aderarea României la Uniunea Europeană.

 

Centrul de Informare EUROPA a transmis adrese tuturor instituţiilor de presă din Galaţi prin care a fost mediatizat concursul şi s-au oferit toate detaliile pentru înscrierea la concurs.

 

21.  Participarea la Adunarea Generală a membrilor fondatori ai Asociaţiei Centrelor de Informare EUROPA (22-24 mai 2006)

 

Adunarea Generală a membrilor fondatori a fost organizată în cadrul proiectului „Înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Centrelor de Informare EUROPA”, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin contract de grant direct.

 

La Adunarea Generală a membrilor fondatori ai Asociaţiei Centrelor EUROPA care a avut loc la Bucureşti în perioada 22-24 mai 2006, au participat: domnul Eugen Chebac, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi, dra Laura Angheluţă, director executiv al Direcţiei Dezvoltare Regională şi dna Camelia Epure, coordonator al Centrului de Informare EUROPA Galaţi.

 

În cadrul Adunării Generale s-a adoptat statutul asociaţiei, au fost alese structura de conducere a asociaţiei, s-a realizat desemnarea de responsabilităţi pentru realizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei, a Strategiei de dezvoltare organizaţională a Asociaţiei, a Ghidului de standarde de informare pe teme europene, precum şi a Planului de management financiar al organizaţiei pentru anul 2007.

 

De asemenea, în data de 24 mai 2006 a fost semnat actul constitutiv al Asociaţiei Centrelor EUROPA de către următoarele instituţii publice şi private în cadrul cărora activează Centre de Informare EUROPA: Fundaţia pentru combaterea şomajului PAEM Alba, Consiliul Local al municipiului Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, Consiliul Local al municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Bucureşti, Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul Judeţean Mureş, Consiliul Local al municipiului Giurgiu – Direcţia de Asistenţă Socială, Consiliul Local al oraşului staţiune Predeal, judeţul Braşov, Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, Consiliul Local al municipiului Slatina, judeţul Olt, Asociaţia Microregiunea de Dezvoltare Economico-Socială a Ţării Maramureşului Sighetul Marmaţiei, judeţul Maramureş, Fundaţia Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala Cluj şi Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile Simeria, judeţul Hunedoara.

 

22.  Organizarea „Lunii Europene – ediţia 2006” în cadrul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi (15 mai - 15 iunie 2006)

 

În perioada 15 mai -15 iunie 2006, în cadrul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi a avut loc manifestarea „Luna Europeană – 2006!”. Aceasta manifestare a cuprins numeroase acţiuni cu tematică europeană şi anume: concurs de biologie organizat în colaborare cu societatea „Crucea Roşie”, campania de informare „Info – event Greenpeace”, dezbaterea cu tema „Implicarea tinerilor în viaţa comunităţii - voluntariatul”, realizată în colaborare cu Revista „Interactiv” din Galaţi, au fost sărbătorite: Ziua Internaţională a Adolescenţilor – 12 Mai, Ziua Internaţională a Latinităţii – 17 Mai, Ziua Internaţională a Telecomunicaţiilor – 17 mai, Ziua Internaţională a Sportului – 18 mai, Ziua Internaţională a Culturii – 21 mai, Ziua Internaţională a Protecţiei Împotriva Şomajului – 21 Mai, Ziua Internaţională a Biodiversităţii – 22 mai, Ziua Internaţională Anti-tabac – 31 mai, Ziua Internaţională a Copilului – 1 Iunie, acestor manifestări având rolul de a evidenţia valenţele europene specifice tematicilor abordate.

 

Centrul de Informare EUROPA a oferit consultanţă şi sprijin logistic profesorilor şi elevilor organizatori pe toată perioada manifestărilor şi a participat la acţiuni cu materiale informative şi cu standuri care au fost expuse în holul Colegiului pe toata perioada în care au fost organizate acţiunile cu tematică europeană.  

 

23.              Participarea unui reprezentant al Centrului de Informare Europa la sesiunile de lucru organizate de către Delegaţia Comisiei Europene în România pentru elaborarea standardelor de calitate în informare şi comunicare pentru activităţile Reţelei Multiplicatorilor de Informaţie Europeană (Bucureşti, 31 august – 1 septembrie 2006; Bucureşti, 2-3 octombrie 2006).

 

În perioadele 31 august – 1 septembrie 2006 şi 2 - 3 octombrie 2006, la Bucureşti, Delegaţia Comisiei Europene în România a organizat cele două întâlniri de lucru ale reprezentanţilor multiplicatorilor de informaţie europeană organizate în vederea elaborării standardelor de calitate în informare şi comunicare pentru activităţile Reţelei Multiplicatorilor de Informaţie Europeană.

 

Standardele de calitate au fost concepute ca fiind încă un pas pentru creşterea coeziunii Reţelei de Multiplicatori de Informaţie Europeană precum şi pentru profesionalizarea activităţilor de comunicare desfăşurate în cadrul acesteia. În cadrul acestor întruniri, reprezentantul Centrului de Informare Europa a contribuit la realizarea Carta Comunicării în Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie Europeană, a elaborat parţial şi a centralizat materialele elaborate aferente capitolului „Instrumente de comunicare externă”.

 

24.              Participarea la acţiunea „Dezvoltarea prin proiecte după 2007 – accesarea Fondurilor Structurale”, organizată la sediul Consiliului Judeţului Galaţi (Galaţi, 14 septembrie 2006)

 

În data de 14 septembrie 2006, la sediul Consiliului Judeţului Galaţi, a fost organizată întâlnirea cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Galaţi având ca tematica „Dezvoltarea prin proiecte după 2007 – accesarea Fondurilor Structurale”. Această întrunire a reunit consilieri din cadrul Direcţiei Administraţie şi Comunicare, Compartimentul Relaţii Publice şi reprezentanţi ai Centrului de Informare Europa.

 

La eveniment reprezentanţii Centrului de Informare EUROPA Galaţi au expus o succintă prezentare a Centrului şi au distribuit materiale informative legate de oportunităţile de finanţare active precum şi broşura „Cum să obţii finanţare de la Uniunea Europeană 2006”. De asemenea, participanţii la acţiune au fost invitaţi la sediul Centrului de Informare EUROPA pentru oferirea unor materiale informative legate de Uniunea Europeana şi procesul de aderare a României.

 

25.              Participarea la „Forumul judeţean al furnizorilor de servicii sociale” (Galaţi, 18 octombrie 2006).

 

Miercuri, 18 octombrie 2006, un reprezentant al Centrului de Informare EUROPA a participat la Forumul judeţean al furnizorilor de servicii sociale, organizat de către Centrul de Resurse pentru Furnizorii de Servicii Sociale al Fundaţiei „Inimă de Copil”, cu sprijinul Fundaţiei „Zâmbete de Copii”, Fundaţiei „Împreună”, Asociaţiei „Nova 2002” şi ai Fundaţiei „Cuvântul Întrupat”.

 

Manifestarea şi-a propus să analizeze sectorul social din judeţul Galaţi în perspectiva aderării la Uniunea Europeană în anul 2007 şi modul în care acesta influenţează colectivitatea locală.  Obiectivele forumului au fost: promovarea standardelor de calitate în servicii sociale; dezbaterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor din domeniul social, în conformitate cu legislaţia în vigoare; popularizarea unor modele de buna practică din experienţa altor judeţe.

 

26.              Organizarea sesiunilor de informare „Uniunea Europeană şi impactul direct asupra tineretului” (Galaţi, 20 octombrie 2006) şi „Despre integrarea României în Uniunea Europeană” (Galaţi, 27 octombrie 2006).

 

In luna octombrie 2006, la sediul Consiliului Judeţului Galaţi, au fost organizate două sesiuni de informare având ca tematică aderarea României la Uniunea Europeană.

 

Acest demers a fost iniţiat de Fundaţia IKON Galaţi implicată în calitate de partener în derularea proiectului internaţional „Tinerii şi Constituţia Europeană”. Activităţile propuse în cadrul proiectului s-au desfăşurat în perioada 6-23 noiembrie 2006 în Germania şi au constat în organizarea unui concurs internaţional cu tematică europeană la care participanţi au fost tineri din cinci state membre ale Uniunii Europene (Ungaria, Spania, Germania, Polonia şi România).

 

Cele două sesiuni de informare la care au participat elevi din liceele gălăţene în calitate de  reprezentanţi ai Fundaţiei IKON din Galaţi, au avut rolul de a familiariza şi pregăti reprezentanţii României în cadrul acestui proiect cu problematica aderării la Uniunea Europeană şi procesul de integrare ce va urma momentului aderării.

 

De asemenea, membrii Fundaţiei IKON au utilizat materialele de informare şi documentare puse la dispoziţie de Centrul de Informare EUROPA Galaţi.

 

27.              Participarea la sesiunile de informare organizate în cadrul Şcolii Generale nr. 31 „Gheorghe Munteanu” din Galaţi  (10 noiembrie 2006).

 

În luna noiembrie 2006 au fost organizate la nivelul Şcolii Generale nr. 31 „Gheorghe Munteanu” Galaţi 3 sesiuni de informare pe teme europene, având următoarele tematici: „Aderarea României la Uniunea Europeană” (3 noiembrie 2006), „Costuri şi beneficii ale aderării României la Uniunea Europeană” (10 noiembrie), „Educaţia tineretului european” (13 noiembrie 2006).

 

La cele trei sesiuni de informare au participat elevii şi profesorii claselor a-VI-a şi a-VII-a şi info-ofiţerii Centrului de Informare EUROPA care au prezentat, pe parcursul celor trei întâlniri, problematica europeană prin prisma tematicilor solicitate, şi anume: informaţii generale despre aderarea României la Uniunea Europeană, costuri şi beneficii ale aderării României la Uniunea Europeană, implicaţiile pe care aderarea României la Uniunea Europeană le produce asupra tineretului din România, drepturile de care vor beneficia tinerii români începând cu 1 ianuarie 2007.

 

28.              Participarea la „Conferinţa Naţională a multiplicatorilor de informaţie europeană - Networking Europe 2006 (Bucureşti, 15-16 noiembrie 2006).

 

În perioada 15-16 noiembrie 2006, Delegaţia Comisiei Europene a organizat la Bucureşti, Conferinţa Naţională a multiplicatorilor de informaţie europeană – Networking Europe 2006. La eveniment au participat principalii actori implicaţi în comunicarea pe teme europene în România, reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Guvernului României şi cei mai activi membrii ai Reţelei din ţara, din sfera administraţiei publice locale şi societăţii civile.

 

În cadrul manifestării au avut loc dezbateri care au avut ca tematică: mediul politic al comunicării despre Uniunea Europeană, strategia de informare a României după anul 2007, principalele modele de bună practică în domeniul comunicării de reţea la nivelul Uniunii Europene, direcţiile concrete în care Reţeaua din România poate acţiona pentru a-şi asigura sustenabilitatea după momentul aderării, precum şi evaluarea programelor de comunicare din anul 2006 şi direcţiile de acţiune în anul 2007.

 

La acest eveniment au participat din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi promotorii Laura Angheluţă, director executiv al Direcţiei Dezvoltare Regională şi Camelia Epure, coordonator al Centrului de informare EUROPA.

 

29.              Organizarea, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Galaţi a unor sesiuni de informare cu tematică europeană în cadrul manifestării „Săptămâna educaţiei globale 2006” (Galaţi, 17 noiembrie 2006 şi 24 noiembrie 2006).

 

În luna noiembrie 2006, la sediul Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” din Galaţi au fost organizate două sesiuni de informare având ca tematică aderarea României la Uniunea Europeană. La aceste două sesiuni de informare au participat elevi din clasele a-XI-a şi a-XII-a, profesori din cadrul liceului.

 

Vineri, 17 noiembrie 2006 a fost organizată acţiunea „Tineretul european” iar vineri, 24 noiembrie 2006 acţiunea „Costuri şi beneficii ale aderării României la Uniunea Europeană”, pentru luna decembrie 2006 fiind programată cea de-a treia acţiunea intitulată „Uniunea Europeană. Istoric şi instituţii”.

 

În cadrul celor două sesiuni de informare organizate reprezentanţii Centrului de Informare Europa Galaţi au susţinut prelegeri ce au fost urmate de dezbateri aprinse şi au fost distribuite pachete conţinând materiale de informare din colecţiile „Teme europene” şi „Fişe de sector”, broşuri şi pliante.

 

30.              Participarea la Adunarea Generală extraordinară a Asociaţiei Centrelor EUROPA  (Sinaia, 9-12 decembrie 2006)

 

In perioada 9-12 decembrie 2006, la Sinaia, a avut loc Adunarea Generală extraordinară a Asociaţiei Centrelor EUROPA, la care a participat şi un reprezentant al Centrului de Informare EUROPA Galaţi.

 

În cadrul evenimentului au fost organizate ateliere de lucru în vederea elaborării strategiei de dezvoltare şi a planului de activităţi pentru anul 2007 şi au avut loc dezbateri având ca tematică: Carta Comunicării pentru Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie Europeană, Sustenabilitatea financiară a Asociaţiei şi bugetul Asociaţiei pentru anul 2007, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei.

 

Activităţi cu caracter de organizare şi activitate internă

 

În cadrul Centrului de Informare Europa s-au desfăşurat următoarele activităţi cu caracter de organizare:

 

·        monitorizarea presei pentru identificarea articolelor care fac referire la informaţii cu conţinut european, precum şi acţiunile organizate de Centrul de Informare Europa şi realizarea dosarelor de presă aferente;

 

·        multiplicarea materialelor informative despre Uniunea Europeană din colecţiile “Teme Europene” şi “Fişe de sector” pentru a le distribui vizitatorilor Centrului;

 

·        amenajarea standurilor cu materiale informative şi de promovare pentru vizitatorii Centrului.