CENTRUL DE INFORMARE EUROPA GALAŢI

 

 

 

Raport de activitate pe anul 2005

 

 

 

Sumarul serviciilor de informare

În perioada ianuarie - decembrie 2005, activitatea Centrului de Informare EUROPA Galaţi s-a concretizat în:

Ř      oferirea de consultanţă pe tematică europeană unui număr de 1454 vizitatori;

Ř      soluţionarea unui număr de 197 solicitări primite prin poşta electronică;

Ř      organizarea de evenimente din domeniul informării europene;

Ř      activităţi cu caracter de organizare internă.

 

Implementarea activităţilor de informare

 

În perioada de raportare, Centrul de Informare EUROPA Galati a avut un număr de 1454 vizitatori care au solicitat informaţii pe diverse tematici de interes european. Statistica numărului de vizitatori în funcţie de domeniul de interes şi de ocupaţie se prezintă astfel:

 

 

Clasificarea numărului de vizitatori după domeniul de interes:

 

Informatii generale despre Uniunea Europeana

476

Educaţie

217

Oportunităţi de finanţare

135

Instituţiile Uniunii Europene

 98

Programe de finanţare

 84

Integrarea Europeană

 64

Agricultură

 37

Drept comunitar

 34

Ziua Europei

 24

Panouri despre Uniunea Europeană

 23

Cetăţenia europeană

 23

Concursuri pe teme europene

 19

Tratatele Uniunii Europene

 16

Tineret

 16

Fonduri structurale

 15

Drepturile omului

 15

Politici europene

 15

Transporturi

 15

Legislaţie

 12

Protecţia mediului

 12

Turism

 11

IMM

 10

Justitie

 10

Club Europa

   9

Societate civilă

   9

Finante publice

   5

Constituţia Europei

   4

Sănătate

   3

Zootehnie

   2

Sport

   2

Protecţie Socială

   2

Diverse

 37

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificarea numărului de vizitatori după ocupaţie:

 

Elevi

480

Studenţi

253

Profesori

204

Funcţionari publici

106

Întreprinzători privaţi

 94

Economişti

 85

Ingineri

 67

Agricultori

 48

Jurişti

 23

Informaticieni

 22

Jurnalişti

 14

Pensionari

 14

Asistenţi sociali

   9

Psihologi

   5

Conducători auto

   3

Altele

  27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dintre cei 1454 de vizitatori, un număr de 489 de vizitatori au accesat site-urile www.infoeuropa.ro sau www.europa.eu.int de la computerul pus la dispoziţia beneficiarilor de informaţie europeană de către Centrul de Informare EUROPA Galaţi. Dintre cei 489 de beneficiari care au accesat site-urile oficiale mai sus menţionate, un număr de 217 de persoane au descărcat informaţie europeană pe suport electronic.

 

În ceea ce priveşte organizarea de evenimente, în perioada de raportare s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 

1.  Continuarea Campaniei de informare pe teme europene intitulată “Uniunea Europeană văzută din bancă” (februarie – iunie 2005)

 

Campania se adresează elevilor din liceele şi şcolile generale din judeţul Galaţi şi urmăreşte să aducă mai aproape de tineri informaţia pe teme ce ţin de Uniunea Europeană şi procesul de aderare a României. Campania îşi propune să ofere informaţii cât mai complete, actuale, accesibile şi de interes în contextul în care nivelul de informare în rândul tinerilor cu privire la principalele subiecte ce ţin de Uniunea Europeană este scăzut, iar rolul pe care aceştia urmează să îl joace ca viitori cetăţeni comunitari impune să li se acorde o atenţie deosebită. Campania a cuprins o serie de dezbateri ce vor pune accent pe interactivitate şi dialog, incluzând proiecţii multimedia, prezentări şi discuţii. Totodată, au fost distribuite materiale informative care au acoperit nu numai temele discutate, ci şi alte subiecte importante cu privire la Uniunea Europeană şi procesul de aderare.

 

În acest sens, Centrul de Informare EUROPA Galaţi a organizat o serie de acţiuni de informare europeană care au constat în distribuirea de pliante de prezentare a Centrului de Informare EUROPA, precum si completarea  unor sondaje de opinie de către elevi. Programul acţiunii a inclus o prezentare succintă a Centrului de Informare EUROPA, vizionarea peliculei “EU vs Italy” şi s-a susţinut o prelegere cu privire la procesul de integrare a României în Uniunea Europeană şi la beneficiile aderării, punându-se accent pe interactivitate şi dialog.

 

Elevii au primit din partea Centrului materiale informative (un număr de 10 titluri din colecţiile “Teme europene”, respectiv “Fişe de sector”) atât cu privire la temele discutate, cât şi cu privire la alte subiecte importante cu privire la Uniunea Europeană şi procesul de aderare.

 

 Sesiunile de informare s-au desfăşurat după cum urmează:

·        Organizarea unei acţiuni de informare europeană în cadrul Şcolii Generale nr. 24 Galaţi (Şcoala Generală nr. 24 Galaţi, 02-04.02.2005);

·        Organizarea unei acţiuni de informare europeană în cadrul Liceului Sportiv Galaţi (Liceul Sportiv Galaţi, 17.03.2005);

·        Organizarea unei acţiuni de informare europeană în cadrul Şcolii Generale nr. 38 Galaţi (Şcoala Generală nr. 38 Galaţi, 20.05.2005);

·        Organizarea unei acţiuni de informare europeană în cadrul Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” Tecuci, judeţul Galaţi (Colegiul Naţional „Calistrat Hogas” Tecuci, judeţul Galaţi, 09.06.2005).

 

2. Participare la lansarea proiectului „Ştafeta tinerilor pentru Europa” şi oferirea de consultanţă şi materiale instituţiilor liceale din judeţul Galaţi participante la implementarea proiectului (Galaţi, 07-09.02. 2005)

 

 La implementarea proiectului finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul PHARE de Micro-proiecte – Fondul Europa şi de Centrul Educaţia 2000+  au participat şi 6 instituţii liceale din judeţul Galaţi, şi anume: Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Galaţi, Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi, Liceul Teoretic „Spiru Haret” Tecuci, Grupul Şcolar „Paul Bujor” Bereşti, Grupul Şcolar „Eremia Grigorescu” Târgu Bujor, Grupul Şcolar „Tudor Vladimirescu”, comuna Tudor Vladimirescu. Scopul proiectului „Ştafeta tinerilor pentru Europa” a fost să dezvolte abilităţile tinerilor pentru a se adapta la schimbările inerente procesului de aderare şi de integrare a României în Uniunea Europeană, prin îmbunătăţirea accesului la informaţie şi stimularea dezbaterilor.

 

Centrul de Informare EUROPA a pus la dispoziţia liceelor din judeţul Galaţi participante la implementarea proiectului materiale informative din colecţiile „Fişe de sector” şi „Teme Europene”.

 

 

3. Sprijinirea înfiinţării Punctului de informare pe teme europene în cadrul Primăriei Bereşti Meria, judeţul Galaţi (februarie-martie 2005)

 

Centrul de Informare EUROPA a contribuit la înfiinţarea Punctului de informare pe teme europene din comuna Bereşti Meria din judeţul Galaţi prin organizarea unor sesiuni de instruire pentru personalul primariei care îşi desfăşoară activitatea în cadrul punctului şi prin oferirea de consultanţă şi materiale informative pe teme europene. Punctul de informare pe teme europene din comuna Bereşti Meria pune la dispoziţia locuitorilor din cele 10 sate ale comunei Bereşti Meria, dar şi pentru populaţia din oraşul Bereşti şi comunele învecinate informaţii capabile să ofere o imagine corectă asupra realităţilor europene şi a procesului de integrare a României în Uniunea Europeană.

 

De asemenea, Centrul de Informare EUROPA Galaţi a sprijinit eforturile funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Bereşti Meria, judeţul Galaţi, în întocmirea documentaţiei de finanţare aferente proiectului „Punct de informare europeană Bereşti”, care a fost depus în cadrul Fondului Europa 2005, Program Phare de Micro-Proiecte.

 

Proiectul vizează înfiinţarea unui punct de informare pe teme europene în oraşul Bereşti, judeţul Galaţi care să răspundă necesităţilor resimţite la nivelul colectivităţilor locale cu privire la informarea publică în domeniul integrării europene.

 

4. Participare la Convenţia Regională a Multiplicatorilor de Informaţie Europeană, (Sinaia, 5-6 aprilie 2005)

 

În perioada 5-6 aprilie 2005, reprezentanţi ai Centrului de Informare EUROPA şi ai Consiliului Judeţului Galaţi au participat la Convenţia Regională a Multiplicatorilor de Informaţie Europeană, care a avut loc la Sinaia, eveniment în cadrul căruia a fost prezentat şi Planul de acţiuni pe anul 2005 în domeniul comunicării şi informării europene, întocmit de Reţeaua de Multiplicatori de Informaţie Europeană de la nivelul judeţului Galaţi, din care fac parte şi info-ofiţerii Centrului de Informare EUROPA.

 

5. Acordarea de consultanţă şi participarea la acţiuni cu tematică europeană organizate de către Colegiul „Mihail Kogălniceanu” Galaţi în colaborare cu Liceul Pedagogic „Costache Negri” Galaţi la Bibilioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi (Galaţi, 25 aprilie 2005)

 

Rolul Centrului de Informare EUROPA a fost să ofere informaţii cât mai complete, accesibile şi de interes în contextul în care nivelul de informare în rândul tinerilor cu privire la principalele subiecte ce ţin de Uniunea Europeană nu este foarte ridicat, iar rolul pe care aceştia urmează să îl joace ca viitori cetăţeni comunitari impune să li se acorde o atenţie deosebită. De asemenea, au fost distribuite 50 pachete informative conţinând titluri din colecţia „Teme europene” şi din colecţia „Fişe de sector”, pliantele „Zece întrebări despre Europa” şi „10 intrebări despre aderarea României la Uniunea Europeană” precum şi pliante şi afişe de promovare a Centrului de Informare EUROPA.

 

6. Întocmirea şi depunerea proiectului „Campanie de informare în mediul rural”, în vederea obţinerii de finanţare externă, în cadrul Fondului Europa 2005, Program PHARE de Micro-Proiecte (aprilie 2005) 

 

Info-ofiţerii Centrului de Informare EUROPA au întocmit proiectul „Campanie de informare în mediul rural”, aplicant principal fiind Consiliul Judeţului Galaţi iar parteneri Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, prin Centrul Euro-Info şi Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Galaţi. Obiectivul proiectului a fost sensibilizarea populaţiei din mediul rural din judeţul Galaţi asupra integrării europene şi procesului de extindere a Uniunii Europene.

 

7. Organizarea de acţiuni dedicate Zilei Europei 2005 (Galaţi, 9 Mai 2005)

 

Centrul de Informare EUROPA a organizat acţiuni de promovare a Zilei Europei în rândul locuitorilor oraşului Galaţi, prin distribuirea de broşuri şi pliante precum şi prin completarea de chestionare cu privire la sursele locale de informare cu caracter european şi semnificaţia Zilei de 9 Mai. La acţiune au mai participat elevi din liceele gălăţene partenere ale Centrului de Informare EUROPA în cadrul proiectului „Uniunea Europeană vine la tine în liceu!”.

 

De asemenea, în ziua de 9 mai 2005, Centrul de Informare EUROPA a organizat în colaborare cu Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi o expoziţie cu tematică europeană, dedicată Zilei de 9 Mai, găzduită de Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia”, unde a fost amenajat un stand cu materiale informative pe teme europene, care a devenit un punct de atracţie cu caracter permanent pentru vizitatorii bibliotecii judeţene.

 

8. Acordarea de consultanţă profesorilor Şcolii Generale nr. 24 Galaţi şi Şcolii Generale nr. 33 Galaţi în derularea iniţiativei acestora de organizare a unei acţiuni pe teme europene (Galaţi, 17 mai 2005)

 

Cele două instituţii şcolare din municipiul Galaţi au organizat o acţiune de promovare a valorilor europene la care au participat elevi ai claselor a-IV-a. Centrul de Informare EUROPA a pus la dispoziţia profesorilor 16 exemplare din titlurile „Războiul îngheţatei de zmeură”, „Mathias and Amadou”, pliante, broşuri precum şi steguleţe, care au constituit premiile cu care au fost recompensaţi elevii care s-au remarcat în cadrul acţiunii.

 

9. Mediatizarea concursului „Satul românesc, sat european” organizat de către Delegaţia Comisiei Europene în România (Galaţi, mai 2005)

 

Centrul de Informare EUROPA a transmit adrese tuturor primăriilor din judeţul Galaţi prin care a fost promovat concursul şi au fost oferite detaliile pentru participarea la concurs. Din judeţul Galaţi s-au înscris la concurs următoarele primării: Ţepu, Fundeni, Oancea (cu 2 proiecte), Costache Negri (cu 2 proiecte), Lieşti şi Potlogi şi au dobândit titlul de „Sat european” comunele Costache Negri şi Oancea, cu toate satele aparţinătoare.

 

 

10. Acordarea de consultanţă şi  participarea la manifestări pe teme europene (Galaţi, 6 iunie 2005)

 

În data de 6 iunie 2005, Centrul de Informare EUROPA Galaţi a participat la acţiunea intitulată „Educaţia tinerei generaţii pentru o societate democratică privind calitatea de cetăţean european cu drepturi depline”, organizată de profesorii Şcolii Generale nr.11 „Calistrat Hogaş” Tecuci. Acţiunea a urmărit creşterea nivelului de informare a elevilor cu privire la Uniunea Europeană, la drepturile şi obligaţiile cetăţenilor europeni şi la procesul de aderare a României.

 

Misiunea Centrului de Informare EUROPA a fost aceea de a coordona dezbaterea care a avut loc cu acesta ocazie şi de a furniza materiale de informare care să vină în sprijinul campaniei. În acest sens au fost distribuite 35 de pachete informative conţinând titluri din colecţia „Teme europene” şi din colecţia „Fişe de sector”, precum şi pliante şi afişe de promovare a Centrului de Informare EUROPA. 

 

11. Organizarea unui stagiu de practica în domeniul informării europene în cadrul Centrului de Informare EUROPA Galaţi (13 – 27 iulie 2005)

 

În perioada 13 -27 iulie 2005, Centrul de Informare EUROPA a organizat un stagiu de pregătire pentru domnişoara Popa Mădălina, studentă în cadrul Facultăţii de Studii Europene din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca.

 

Domnişoara Mădălina Popa s-a implicat activ în activitatea desfăşurată în cadrul Centrului de Informare EUROPA Galaţi în perioada 13-27 iulie 2005. Împreună cu info-ofiţerii Centrului de Informare EUROPA Galaţi, domnişoara Mădălina Popa a participat la studierea şi pregătirea materialelor informative ce au fost distribuite publicului solicitant de informaţie europeană şi  s-a implicat în activităţile zilnice ale Centrului de Informare EUROPA.

 

12. Mediatizarea in rândul instituţiilor liceale din municipiul Galaţi a concursului pentru liceeni „România în Uniunea Europeană”, organizat de Ambasada Marii Britanii la Bucureşti (5 septembrie 2005)

 

Centrul de Informare Europa a transmis adrese tuturor institutiilor liceale din Galaţi prin care a fost mediatizat concursul si s-au oferit toate detaliile pentru inscrierea la concurs.

 

13. Mediatizarea în rândul instituţiilor de presă din municipiul Galaţi a concursului pentru jurnalişti „Impactul integrării europene asupra României”, organizat de Ambasada Marii Britanii la Bucureşti (5 septembrie 2005)

 

Centrul de Informare EUROPA a transmis adrese tuturor instituţiilor de presă din Galaţi prin care a fost mediatizat concursul şi s-au oferit toate detaliile pentru înscrierea la concurs.

 

 

14. Mediatizarea în rândul instituţiilor de învăţământ superior şi organizaţiilor studenţeşti din municipiul Galaţi a concursului pentru studenţi „România ştie mai mult despre Uniunea Europeană decât Uniunea Europeană despre România”, organizat de Ambasada Marii Britanii la Bucureşti (5 septembrie 2005)

 

Centrul de Informare EUROPA a transmis adrese tuturor instituţiilor de învăţământ superior şi organizaţiilor studenţeşti din Galaţi prin care a fost mediatizat concursul şi s-au oferit toate detaliile pentru înscrierea la concurs.

 

15. Participare la Seminarul de evaluare a proiectelor finanţate prin Fondul Europa 2004, Program PHARE de Micro-Proiecte, la Tulcea (8-9 septembrie 2005)

 

În perioada 8-9 septembrie 2005, un reprezentant al Centrului de Informare EUROPA a participat la Seminarul de evaluare a proiectelor finanţate prin Fondul Europa 2004, care a avut loc la Tulcea, eveniment în cadrul căruia a fost prezentat proiectul „Uniunea Europeana vine la tine în liceu!”, proiect implementat de Centrul de Informare EUROPA precum şi rezultatele acestuia. De asemenea, au fost promovate materiale informative întocmite în cadrul proiectului şi s-au realizat schimburi de experienţă cu alte organizaţii din ţară care au implementat proiecte finanţate prin Fondul Europa 2004, Program PHARE de Micro-proiecte.

 

16. Sprijinirea înfiinţării unui Punct de informare pe teme europene în cadrul unor instituţii şcolare din judeţul Galaţi (septembrie 2005)

 

Info-ofiţerii Centrului de Informare EUROPA au oferit asistenţă profesorilor responsabili de integrarea europeană din cadrul acestei şcoli şi consilierului educativ în amenajarea unui punct de informare pe teme europene şi au oferit materiale publicitare şi informative cu privire la Uniunea Europeană şi procesul de aderare a României. Această iniţiativă are ca scop creşterea nivelului de informare a elevilor cu privire la aderarea României la Uniunea Europeană. În acest sens au fost distribuite pachete informative conţinând titluri din colecţia „Teme europene” şi din colecţia „Fişe de sector”, pliantele „Zece întrebări despre Europa” şi „10 intrebări despre aderarea României la Uniunea Europeană” precum şi alte pliante şi afişe cu caracter informativ.

 

Punctele de informare pe teme europene au fost înfiinţate în următoarele şcoli:

·        Şcoala Generală nr. 40 Galaţi;

·        Şcoala Generală nr. 33 Galaţi;

·        Şcoala Generală nr. 21 Galaţi;

·        Şcoala Generală nr. 24 Galaţi.

 

17. Participare la Convenţia Naţională a Multiplicatorilor de Informaţie Europeană – Networking Europe 2005/Convenţia Naţională Bucureşti (Bucureşti, 26-27 septembrie)

 

 

În perioada 26-27 septembrie 2005, un reprezentant al Centrului de Informare EUROPA a participat la Convenţia Naţională a Multiplicatorilor de Informaţie Europeană, eveniment în cadrul căruia s-a discutat despre mediul politic al comunicării şi felul în care acesta influenţează agenda publică din România, dar şi despre rolul mass-media în acest proces. De asemenea, s-a participat la o dezbatere televizata pe tema de mare actualitate: „Valori europene, valori româneşti”. Cu aceeaşi ocazie, au fost prezentate rezultatele proiectului „Uniunea Europeană vine la tine în liceu!”, s-a amenajat un stand cu materiale informative întocmite în cadrul proiectului de către liceele participante în proiect (reviste, colaje, eseuri, sondaje de opinie etc.), a fost prezentat posterul proiectului cu reflectarea materialelor publicitare, a acţiunilor derulate în cele 6 licee în cadrul „Lunii Europene” şi a unor imagini din timpul implementării proiectului.

 

18. Mediatizarea în rândul instituţiilor de presă din municipiul Galaţi a concursului „Reporter European”, organizat de către Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti (3 octombrie 2005)

 

Centrul de Informare EUROPA a transmis adrese tuturor instituţiilor de presă din Galaţi prin care a fost mediatizat concursul şi s-au oferit toate detaliile pentru înscrierea la concurs.

 

19. Participare la Seminarul de informare pe teme europene dedicat cadrelor didactice, organizat de către Guvernul României, prin Ministerul Integrării Europene, Direcţia Comunicare Publică (20 octombrie 2005, Galaţi)

 

În data de 20 octombrie 2005, un reprezentant al Centrului de Informare EUROPA a participat la Seminarul de informare pe teme europene dedicat cadrelor didactice, care a avut loc la Casa Corpului Didactic din municipiul Galaţi. Evenimentul a fost structurat în 3 părţi în care s-a discutat despre Uniunea Europeană (etapele construcţiei europene, tratatele, instituţii, valori şi simboluri europene, cetăţenia europeană, procesul decizional la nivelul Uniunii Europene), educaţia în contextul integrării europene, jocuri de rol referitoare la procesul decizional la nivelul Uniunii Europene. Prelegerile au fost susţinute de specialişti din cadrul Ministerului Integrării Europene, Direcţia Comunicare Publică.

 

Evenimentul a fost benefic pentru Centrul de Informare EUROPA prin prisma specificului activităţii noastre de derulare de manifestări pe teme europene în colaborare cu şcoli generale şi instituţii liceale.

 

20. Mediatizarea în rândul mass-media locală a iniţiativei Comisiei Europene de acordare a Premiului Lorenzo Natali  pentru Jurnalism (27 octombrie 2005)

 

Centrul de Informare EUROPA a transmis adrese tuturor instituţiilor de presă din municipiul Galaţi prin care a fost mediatizat concursul şi s-au oferit toate detaliile pentru înscrierea la concurs.

 

 

21. Promovarea, în rândul instituţiilor mass-media locală a noului portal Web audiovizual lansat de către Comisia Europeană (27 octombrie 2005)

 

Centrul de Informare EUROPA a promovat noul portal Web pentru ziarişti care oferă acces rapid la evenimente importante, la sumarul ştirilor sau la resursele audiovizuale ale Comisiei Europene, în scopul facilitării activităţii acestora.

 

22. Pregătirea unui pachet informativ pentru campania de informare derulată de către Clubul Europa (28 octombrie 2005)

 

Centrul de Informare EUROPA a sprijinit iniţiativa Clubului Europa din cadrul Grupului Şcolar „Gheorghe Asachi” Galaţi de desfăşurare a unei campanii de informare în cadrul liceului, în rândul elevilor şi profesorilor claselor a-IX-a. În acest sens, s-au pregătit pachete informative din colecţiile Teme Europene şi Fişe de Sector (18 titluri a câte 85 de exemplare fiecare).

 

Clubul Europa a luat fiinţă în cadrul proiectului „Uniunea Europeană vine la tine în liceu!”, finanţat de către Uniunea Europeană, prin Fondul Europa 2004, Program PHARE de Micro-Proiecte, implementat de către Centrul de Informare EUROPA. Clubul Europa reprezintă unul din „rezultatele” proiectului şi va continua să funcţioneze în cadrul Grupului Şcolar „Gheorghe Asachi” Galaţi, instituţie parteneră a Consiliului Judeţului Galaţi în cadrul proiectului.

 

23. Elaborarea unui colaj cu informaţii cu caracter european şi distribuirea acestuia, in colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, instituţiilor şcolare din judeţul Galaţi (octombrie 2005)

 

Info-ofiţerii Centrului de Informare EUROPA au elaborat un colaj care cuprinde informaţii generale despre Uniunea Europeană pe care îl distribuie tuturor instituţiilor şcolare din judeţul Galaţi. Această acţiune face parte din manifestările pe care Centrul de Informare EUROPA le organizează în comun cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi de înfiinţare în fiecare şcoală din judeţul Galaţi a unui punct de informare pe teme europene. În acest sens sunt distribuite colaje, afişe cu istoricul Uniunii Europene, broşuri şi pliante.

 

Pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie şi decembrie s-au distribuit asemenea pachete informative următoarelor instituţii şcolare:

 

o      Şcoala Generală din comuna Costache Negri, judeţul Galaţi;

o      Şcoala Generală nr. 43 „Dan Barbilian” Galaţi;

o      Şcoala Generală nr. 11 „Iorgu Iordan” Tecuci, judeţul Galaţi;

o      Scoala „Calistrat Hogaş” Tecuci, judeţul Galaţi;

o      Scoala Generală nr. 1 Iveşti, judeţul Galaţi;

o      Scoala Generală nr. 1 Cudalbi, judeţul Galaţi;

o      Colegiul Tehnic „Traian” Galaţi;

o      Şcoala Generală din comuna Drăgăneşti, judeţul Galaţi;

o      Şcoala Generală nr. 16 Galaţi;

o       Şcoala Generală Frumuşiţa, judeţul Galaţi;

o       Şcoala Generală nr. 13 Galaţi;

o       Şcoala Generală nr. 38 Galaţi;

o       Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi;

o       Şcoala Generală nr. 41 Galaţi;

o       Colegiul Tehnic „Traian” Galaţi;

o       Centrul de Plasament „Irene şi Stuart” Galaţi;

o       Şcoala Generală Malu Alb, comuna Drăgăneşti, judeţul Galaţi;

o       Şcoala Generală Negrileşti, judeţul Galaţi;

o       Şcoala Generală nr. 1 Iveşti, judeţul Galaţi;

o       Şcoala Generală nr. 3 Iveşti, judeţul Galaţi;

o       Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Tecuci, judeţul Galaţi;

o       Scoala Generala Umbraresti, judetul Galati;

o       Liceul Teoretic „Emil Racovita” Galati;

o       Grupul Scolar Metalurgic Galati.

 

24. Colaborare cu Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală Galaţi pentru distribuirea broşurii „Cum se obţine finanţare de la Uniunea Europeană - 2005” (2 noiembrie 2005)

 

În scopul distribuirii broşurii informative „Cum se obţine finanţare de la Uniunea Europeană - 2005”, Centrul de Informare EUROPA a solicitat sprijinul Direcţiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală Galaţi pentru diseminarea informaţiei despre Uniunea Europeană şi despre exigenţele ce vor fi respectate ca urmare a implementării acquis-ului comunitar în rândul producătorilor agricoli existenţi la nivelul judeţului Galaţi (asociaţii agricole, persoane fizice etc.).

 

25. Iniţierea unei acţiuni de distribuire, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, a unor pachete informative cu materiale despre Uniunea Europeană destinate instituţiilor şcolare din judeţul Galaţi (3 noiembrie 2005)

 

Centrul de Informare EUROPA a iniţiat o acţiune de distribuire a unor broşuri despre Uniunea Europeană în limba engleză şi în limba franceză pe care intenţionează să le acorde instituţiilor şcolare din judeţul Galaţi în cadrul unei reuniuni care urmează să fie organizată în cursul lunii ianuarie 2006, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi.

 

26. Mediatizarea în rândul instituţiilor de presă din municipiul Galaţi a concursului pentru jurnalişti „Reporter european”, organizat de către Delegaţia Comisiei Europene în România (4 noiembrie 2005)

 

Centrul de Informare EUROPA a transmis adrese tuturor instituţiilor de presă din Galaţi prin care a fost mediatizat concursul şi s-au oferit toate detaliile pentru înscrierea la concurs.

 

 

27. Pregătirea unui pachet informativ pentru campania de informare derulată de către Punctul de informare pe teme europene din comuna Bereşti Meria, oraşul Bereşti, judeţul Galaţi (15 noiembrie 2005)

 

Centrul de Informare Europa a sprijinit iniţiativa Punctului de informare pe teme europene din comuna Bereşti de desfăşurare a unei campanii de informare în rândul locuitorilor comunei. În acest sens, s-au pregătit pachete informative din colecţiile Teme Europene şi Fişe de Sector (15 titluri a câte 50 de exemplare fiecare).

 

28. Mediatizarea în rândul instituţiilor de presă din municipiul Galaţi a concursului pentru jurnalişti „Reporter european”, organizat de către Delegaţia Comisiei Europene în România (23 noiembrie 2005)

 

Centrul de Informare EUROPA a transmis adrese tuturor instituţiilor de presă din Galaţi prin care a fost comunicat prelungirea termenului de depunere a materialelor pentru înscrierea la concurs.

 

29. Participarea la întâlnirea prilejuită de constituirea unei Reţele Naţionale a Centrelor de Informare EUROPA, care a avut loc la Alba Iulia (25-26 noiembrie 2005)

 

Centrul de Informare EUROPA a participat la întâlnirea organizată de Centrul de Informare EUROPA Alba cu sprijinul Delegaţiei Comisiei Europene în România pentru constituirea unei Reţele Naţionale a Centrelor de Informare EUROPA, pentru analizarea necesităţii şi oportunităţii constituirii Reţelei Naţionale a Centrelor.

 

30. Organizarea unei acţiuni dedicate Săptămânii Europene a Tineretului 2005 în colaborare cu Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi (8 decembrie 2005)

În colaborare cu Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galaţi, Centrul de Informare EUROPA Galaţi a organizat joi, 8 decembrie 2005, manifestarea "Europa Tineretului Gălăţean". Evenimentul a constat în derularea piesei de teatru pentru tineret "Şantaj" susţinută de către actorii Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galaţi. Spectatorii au fost invitaţi să viziteze standurile Centrului de Informare EUROPA Galaţi amenajate în foaierul teatrului care au conţinut materiale informative despre Uniunea Europeană, punându-se accent pe titlurile care prezintă interes deosebit pentru tinerii gălăţeni.

31. Organizarea evenimentului „Luna Europeană” în cadrul Grupului Şcolar Metalurgic Galaţi prin acordarea de consultanţă şi sprijin logistic (decembrie 2005)

 

În luna decembrie 2005, în cadrul Grupului Şcolar Metalurgic Galaţi a fost organizată „Luna Europeană” în cadrul căreia au avut loc acţiunile cu tematică europeană „Drepturile Omului. Drepturile copilului. Protecţia copilului” (9 decembrie 2005) şi „Ce ştim despre Uniunea Europeană” (15 decembrie 2005) la care au participat 115 persoane (elevi şi cadre didactice).

 

Centrul de Informare EUROPA a pus la dispoziţia organizatorilor materialele informative şi logistica necesară desfăşurării cu succes a acestor acţiuni. Manifestările cu caracter european din cadrul Grupului Şcolar Metalurgic Galaţi vor continua pe parcursul lunii ianuarie 2006.

 

32. Mediatizarea în rândul tuturor instituţiilor şcolare liceale din municipiul Galaţi a concursului „Surprinde Europa într-o imagine”, organizat de către Centrul Regional de Facilitare şi Negociere Iaşi în parteneriat cu Centrul de Educaţie Internaţională (14 decembrie 2005)

 

Centrul de Informare EUROPA a transmis adrese tuturor instituţiilor scolare liceale din Galaţi prin care a fost mediatizat concursul organizat în cadrul proiectului „Surprinde Europa într-o imagine” implementat de către Centrul Regional de Facilitare şi Negociere Iaşi în parteneriat cu Centrul de Educaţie Internaţională în cadrul Fondului EUROPA 2005, Program PHARE de Micro-Proiecte şi s-au oferit toate detaliile pentru înscrierea la concurs.

 

Activităţi cu caracter de organizare şi activitate internă

 

În perioada de raportare, în cadrul Centrului de Informare EUROPA s-au desfăşurat următoarele activităţi cu caracter de organizare:

 

·        monitorizarea presei pentru identificarea articolelor care fac referire la acţiunile organizate de Centrul de Informare EUROPA şi includerea acestora în dosarul de presă;

 

·        multiplicarea materialelor informative despre Uniunea Europeană din colecţiile “Teme Europene” şi “Fişe de sector” pentru a le distribui vizitatorilor Centrului;

 

·        amenajarea standurilor cu materiale informative şi de promovare pentru vizitatorii Centrului.

 

În cadrul proiectului „Uniunea Europeană vine la tine în liceu!”, finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Europa 2004, Program PHARE  de Micro-Proiecte, în perioada de raportare s-au desfăşurat următoarele acţiuni:

 

·        desfăşurarea intern-shipului pentru info-ofiţerii liceelor participante la implementarea proiectului (Grupul Şcolar „Gheorghe Asachi” Galaţi, Colegiul Tehnic „Traian” Galaţi, Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Galaţi, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi, Grupul Şcolar „Elena Doamna” Galaţi);

·        desfăşurarea „Lunii Europene” în cadrul celor 6 licee implicate în proiect care a constat în: funcţionarea unui punct de informare pe teme europene, desfăşurarea de acţiuni cu tematică europeană şi derularea unor sesiuni de informare cu caracter european (perioada 1 martie – 15 iunie 2005);

·        întocmirea şi depunerea raportării intermediare, narativă şi financiară (mai 2005);

·        achiziţionarea fondului de carte care a reprezentat premiul primit de cel mai activ liceu care a participat la implementarea proiectului, prin organizarea „Lunii Europene” (în valoare de 450 Euro) precum şi a unui pachet de cărţi cu care a fost premiat cel mai activ info-ofiţer care a activat în cadrul punctelor de informare pe teme europene din cele 6 licee gălăţene participante în proiect (în valoare de 50 Euro);

·        întocmirea rapoartelor de evaluare a manifestărilor derulate în cadrul „Lunii Europene” în cele 6 licee implicate în proiect precum şi a raportului general de evaluare a proiectului;

·        întocmirea unui material cu procedurile de lucru util tuturor celor care doresc să iniţieze organizarea unor acţiuni tip „Luna Europeană”;

·        organizarea unei mese rotunde ocazionată de evaluarea implementării proiectului care a avut ca obiective distribuirea materialelor de prezentare a activităţilor care s-au derulat în cadrul proiectului, prezentarea şi supunerea spre dezbatere a rapoartelor de evaluare a manifestărilor derulate în cadrul „Lunii Europene” în liceele implicate în proiect, prezentarea şi distribuirea unui material cu procedurile de lucru util celor care doresc să iniţieze acţiuni tip „Luna Europeană”, prezentarea ofertei de colaborare a Centrului de Informare EUROPA în scopul derulării unor acţiuni similare celor desfăşurate în cadrul proiectului, desemnarea pe baza datelor furnizate în rapoartele de evaluare a celui mai activ liceu şi a celui mai activ info-ofiţer, prezentarea şi asumarea, prin semnarea unui plan de activităţi comune pe termen scurt şi mediu, a serviciilor de informare ce vor fi oferite în cadrul „Clubului Europa” care va funcţiona în cadrul Grupului Şcolar „Gheorghe Asachi” Galaţi. 

 

Trebuie precizat că la masa rotundă au participat reprezentanţi ai Centrului de Informare EUROPA, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi (parter în cadrul proiectului), ai celor 6 licee implicate în proiect, precum şi a altor licee din Galaţi neimplicate în proiect pentru a fi cooptate în acţiuni cu tematică europeană organizate în viitor în aceste unităţi şcolare.  

 

·        întocmirea şi depunerea raportării finale, narativă şi financiară (octombrie 2005).