24 | 06 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta CJG (martie 2017)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Corisalt SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (SC Asil SRL, SC Adina SRL)şi Frumuşiţa – Vânători (SC Paneurogal SRL)

privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Belona SRL, pe traseul Furcenii Noi (comuna Cosmeşti) – Tecuci

privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta

privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Evaluare, standardizare şi performanţă în Administraţia Publică Locală – Consiliul Judeţean Galați”

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie: PARCARE SUPRAETAJATĂ - Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei, Galaţi

privind aprobarea Studiului de Soluţie pentru obiectivul de investiţie: Racordarea la reţeaua electrică a imobilelor din cadrul Muzeului Zonei Pescăreşti din Judeţul Galaţi

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasă Parascheva”

privind aprobarea Documentaţiei „RK etaj 7 tronson ABC Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă SF. APOSTOL ANDREI Galaţi - Rest de executat”

privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Bibliotecii “V. A. Urechia” Galaţi, pentru anul 2016

privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada 2014 – 2017 (Contract de management nr.5703/26.06.2014)

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi 

privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, pentru anul 2016

privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, pentru anul 2016

privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi cãtre Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi cãtre Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi cãtre Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi aprobarea contractului de dare în administrare

privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi cãtre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã „Sf.Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.7154/21.12.1999 încheiat între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi S.C. PIBUNNI S.R.L. Galaţi, către S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. Galaţi

privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2017

 
Cauta in site